Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina Bosch v roku 2023 zvýšila svoj obrat a zisk a úspešne realizuje svoju stratégiu rastu napriek náročným podmienkam. 

Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, pri prezentácií výsledkov spoločnosti uviedol: „V obchodnom roku 2023 sme dosiahli naše finančné ciele a posilnili našu pozíciu na trhu vo viacerých obchodných oblastiach, od polovodičov až po integrované systémy pre budovy. Snažíme sa o inovácie, partnerstvá a akvizície, aby sme zaistili rast v súlade s transformáciou našich odvetví, a to aj napriek nepriaznivým ekonomickým podmienkam.“ V dlhodobom horizonte chce dodávateľ technológií a služieb dosiahnuť priemerný ročný rast v rozmedzí 6 až 8 % s maržou minimálne 7 %. Rovnako chce patriť medzi troch najväčších dodávateľov na svojich kľúčových trhoch vo všetkých regiónoch sveta.

Spoločnosť Bosch tiež strategicky rozširuje inovačné oblasti s príležitosťami rastu. Napríklad v oblasti zdravotníckej techniky oznámila, že bude pracovať na novej technológii BioMEMS, ktorá spája molekulárnu diagnostiku s mikrosystémovou technológiou. Umožňuje presné testovanie až 250 genetických znakov, ako sú patogény alebo genetické mutácie, na jednom čipe a priamo v mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti, napríklad v ordinácii lekára. Na tento účel spoločnosť Bosch nedávno uzavrela partnerstvo v oblasti vývoja a predaja so spoločnosťou Randox. Ďalšie strategické partnerstvo so spoločnosťou r-Biopharm má urýchliť vývoj plne automatizovaného testu na multirezistentné baktérie. Spolu s týmito dvoma partnermi plánuje spoločnosť Bosch do roku 2030 investovať približne 300 miliónov eur.

Zlepšenie obratu a výsledku v roku 2023 – rok 2024 zostáva náročný

V uplynulom obchodnom roku dosiahla spoločnosť Bosch napriek nepriaznivým hospodárskym a trhovým podmienkam obrat vo výške 91,6 miliardy eur. Ide o nárast o 3,8 %, resp. o 8,0 % po očistení o vplyvy výmenných kurzov. Zisk z prevádzkovej činnosti pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol 4,8 miliardy eur (2022: 3,8 miliardy eur). Prevádzková marža EBIT bola na úrovni 5,3 % o bola o jeden percentuálny bod vyššia ako v predchádzajúcom roku. Bola teda vyššia, než sa očakávalo, ale stále nižšia ako dlhodobo požadovaná cieľová marža vy výške aspoň 7 %. To chce Bosch dosiahnuť do roku 2026. „Potrebujeme vysokú úroveň ziskovosti a finančnej sily, aby sme mohli financovať naše rastové ciele,“ povedal Markus Forschner, člen predstavenstva a finančný riaditeľ spoločnosti Bosch. „Úspešný záverečný šprint prispel k tomu, že naše očakávania na rok 2023 sa vcelku naplnili. Obchodný rok 2024 však bude minimálne rovnako náročný ako rok 2023.“

Celkový výhľad spoločnosti Bosch na tento rok zostáva tlmený, a to aj vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu. „V roku 2024 neočakávame žiadny hospodársky vietor, ktorý by nás pohnal vpred,“ povedal Forschner. V súlade s tým sa očakáva v roku 2024 celosvetový hospodársky rast len na úrovni 2,3 %, spolu so stagnujúcou výrobou vozidiel a pokračujúcim oslabovaním strojárenského odvetvia. Na trhoch so spotrebným tovarom by však po dvoch rokoch spotrebiteľskej zdržanlivosti mohlo dôjsť k miernemu zlepšeniu. Spoločnosť Bosch očakáva stabilizáciu vlastného podnikania, k čomu by mali prispieť inovácie, ako aj rozširovanie medzinárodnej pôsobnosti. V súčasnosti sa napríklad buduje nová továreň na výrobu sporákov v Egypte a továreň na výrobu chladničiek v Mexiku.

V prvom štvrťroku 2024 sa obrat medziročne znížili o 0,8 %; po očistení o vplyvy výmenných kurzov to predstavuje nárast o 2,7 %. „Z toho jasne vyplýva, že 5 až 7-percentný nárast obratu, o ktorý sa usilujeme v našom plánovaní na celý rok, je veľmi ambiciózny,“ povedal Forschner. Finančný riaditeľ dal jasne najavo, že bude ťažké zlepšiť minuloročnú maržu EBIT z prevádzkovej činnosti: „Nebojujeme len s utlmeným trhovým prostredím a očakávaným ďalším nárastom počiatočných investícií do strategicky významných oblastí. Reštrukturalizácia a zlepšenie procesov budú mať spočiatku negatívny dopad, pričom ich pozitívny efekt sa dostaví až s oneskorením.“ Okrem toho chce Bosch ďalej znižovať náklady a meniť štruktúry, aby si udržal konkurencieschopnosť v rámci transformácie svojich odvetví. Ako zdôraznil Forschner: „Potrebné opatrenia budeme zavádzať dôsledne, ale s citom pre mieru.“ Potrebné personálne úpravy by sa z prevádzkových dôvodov a po konzultácii so sociálnymi partnermi mali podľa možnosti uskutočniť bez prepúšťania z prevádzkových dôvodov.

Oblasť rastu: Udržateľná mobilita

Vo svojej hlavnej obchodnej oblasti Mobility spoločnosť presadzuje Bosch strategické rozhodnutia pre budúci rast. Len v tomto roku spúšťa približne 30 výrobných projektov pre elektromobily. „Elektromobilita prichádza, otázkou je len to, ako rýchlo dorazí do rôznych regiónov sveta,“ povedal Hartung. „Odhadujeme, že do roku 2030 bude pravdepodobne 70 % všetkých nových automobilov v Európe čisto elektrických. V Číne a Severnej Amerike to bude pravdepodobne 40 až 50 percent.“ Tam, kde je potrebné, aby ťažké vozidlá prekonávali dlhé vzdialenosti, budú podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Bosch ešte nejaký čas žiadané riešenia, ako sú plug-in hybridy a predlžovače dojazdu. Očakáva sa, že technológia dynamiky vozidiel dodá obchodnej oblasti Mobility ďalší stimul. S novými a redundantnými brzdovými systémami prispôsobenými elektrifikovanej a automatizovanej jazde rastie Bosch o 10 % ročne, a teda výrazne rýchlejšie ako trh. Vďaka systému riadenia pohybu vozidla, skrátene VMM, sa Bosch zaväzuje k inovatívnemu systémovému riešeniu, ktoré bude koordinovať všetky aspekty pohybu vozidla riadením bŕzd, riadenia, hnacieho ústrojenstva a tlmičov. Len pri nedávnych zimných testoch vybavila spoločnosť Bosch viac ako 20 testovacích vozidiel významných značiek variantmi systému VMM. „Dorazili sme na scénu medzi prvými a ešte tento rok uvedieme našu prvú objednávku do sériovej výroby,“ dodal Hartung. Celkovo spoločnosť očakáva, že do roku 2030 dosiahne predaj v hodnote stoviek miliónov.

Oblasť rastu: Vodík

Spoločnosť Bosch potvrdila svoje obchodné očakávania v oblasti rastu vodíka. Do roku 2030 by jej obrat s vodíkovou technológiou mohol dosiahnuť 5 miliárd eur. „V roku 2023 sme spustili výrobu systémov palivových článkov v nemeckom Stuttgarte a čínskom Čchung-čchingu,“ povedal Hartung. Čína bude v súčasnosti pravdepodobne vedúcim trhom. Bosch neočakáva výraznejší rast v Európe alebo Severnej Amerike skôr než v nasledujúcom desaťročí. Z technického hľadiska predstavujú vodíkové motory najrýchlejšiu cestu ku klimaticky neutrálnej komerčnej automobilovej doprave. Spoločnosť Bosch očakáva, že trh s touto technológiou bude mať do roku 2030 hodnotu takmer 1 miliardy eur. Ako vysvetlil predseda predstavenstva spoločnosti Bosch: „Vodíkový motor s našou technológiou vstrekovania bude na cestách v Indii už tento rok a už teraz pracujeme na piatich výrobných objednávkach od známych výrobcov nákladných vozidiel zo všetkých troch hlavných ekonomických regiónov sveta.“ Bosch sa chce podieľať aj na rýchlo rastúcom trhu s výrobou vodíka. Do roku 2030 bude na celom svete inštalovaný výkon zhruba 170 gigawattov na elektrolýzu vodíka, čo je približne 25-krát viac ako dnes. „Náš stack na elektrolýzu je na dobrej ceste k vstupu na trh v budúcom roku,“ uviedol Hartung. „V budúcnosti bude Bosch synonymom nielen pre vodíkové pohonné jednotky, ale aj pre výrobu vodíka. Ako dodávateľ budeme aktívne pomáhať formovať budúci trh.“

Oblasť rastu: Tepelné čerpadlá

Spoločnosť Bosch systematicky využíva príležitosti na rast aj v oblasti vykurovacej techniky. Hoci trh s tepelnými čerpadlami v celej Európe v roku 2023 stagnoval, Bosch dokázal zvýšiť svoje obchodné aktivity takmer o 50 %. V nasledujúcich rokoch bude spoločnosť Bosch v tomto segmente naďalej rásť výrazne rýchlejšie ako trh. „Investovali sme nielen do výrobných kapacít, ale rozšírili sme aj naše produktové portfólio. To zahŕňa tepelné čerpadlá, ktoré sú nielen tiché a účinné, ale aj cenovo výhodné,“ povedal Hartung. Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch vidí ďalší potenciál predaja v hybridných vykurovacích systémoch: Kombinácia tepelného čerpadla na základnú prevádzku a plynového kotla na špičkové zaťaženie. To umožní efektívnu dekarbonizáciu miliónov existujúcich budov. Bosch spočiatku uvedie na trh riešenie s touto technológiou pre bytové domy s maximálne 100 bytovými jednotkami. Hartung tiež poukázal aj na kontroverznú diskusiu o nemeckom zákone o vykurovaní, ktorý bráni dlhodobým nákupným rozhodnutiam a vedie k vážnemu prepadu na trhu s vykurovaním. „V oblastiach, kde sú klimatická a energetická politika v rozpore, investori neinvestujú, ale vyčkávajú,“ povedal. „Rast si vyžaduje jasnú a predvídateľnú dotačnú politiku.“

Politika v oblasti klímy: Uhlíkovo neutrálna budúcnosť si vyžaduje trvalé investície

Opatrenia v oblasti klímy zohrávajú pre spoločnosť Bosch naďalej ústrednú rolu. Podľa Hartunga ponúka veľké príležitosti na rast, aj keď sa trhy, ako napríklad elektromobilita, nevyvíjajú tak rýchlo, ako sa očakávalo. „Vzhľadom na zložitú geopolitiku a rastúce sociálne napätie v našej spoločnosti však vidíme, že klimatické opatrenia už nie sú jedinou témou na vrchole politickej agendy,“ povedal Hartung. Napriek tomu spoločnosť Bosch pokračuje vo veľkých počiatočných investíciách do technológií pre uhlíkovo neutrálnu budúcnosť, aby pomohla formovať túto transformáciu zhora. Hartung povedal: „Existuje tlak na zníženie dotácií pre technológie efektívne z hľadiska emisií CO2. Opatrenia v oblasti klímy si však vyžadujú trvalé investície – od vlády, od spoločností a od každého z nás.“

Obchodný rok 2023: Lepší voľný peňažný tok, veľké počiatočné investície

Aj keď úroveň zásob spoločnosti Bosch v predchádzajúcom roku bola ešte silno ovplyvnená neistotou, ktorá nasledovala po pandémii Covid-19 a nedostatku čipov, situácia sa teraz vracia do normálu. V dôsledku toho sa voľný peňažný tok zlepšil na 2,2 miliardy eur. S obratom 2,4 % to bolo nad minimálnym cieľom 1,0 %. Ukazateľ vlastného kapitálu bol 44,2 % (v roku 2022: 46,6 %). Výdaje na výskum a vývoj zostali stabilné na vysokej úrovni 7,3 miliardy eur (2022: 7,2 miliardy eur), čo viedlo k pomeru výskumu a vývoja na úrovni 8 % (2022: 8,2 %). Kapitálové výdavky dosiahli novú vysokú úroveň 5,5 miliardy eur (2022: 4,9 miliardy eur). Ako zdôraznil Forschner: „Rovnako venujeme veľkú pozornosť aj nákladovej efektivite našich počiatočných investícií, ktoré v roku 2023 dosiahli viac ako 12 miliárd eur, a v prípade potreby vykonávame úpravy projektov.“

Obchodný rok 2023: Vývoj podľa obchodných oblastí

Obchodná oblasť Mobility vzrástol obrat o 6,9 % na 56,2 miliardy eur. Po očistení od vplyvov výmenných kurzov to predstavuje rast 10,9 %. Prevádzková marža EBIT dosiahla 4,4 % (2022: 3,4 %). V obchodnej oblasti Priemyselná technika sa obrat zvýšil na 7,4 miliardy eur. Tento rast o 6,8 %, resp. o 10,2 % po očistení od vplyvov výmenných kurzov, je spôsobený prvou konsolidáciou akvizícií spoločností HydraForce a Elmo Motion Control. Marža EBIT bola stabilná na úrovni 9,1 % (2022: 9,8 %). V obchodnej oblasti Spotrebný tovar sa obrat oproti predchádzajúcemu roku znížil o 6,6 % na 19,9 miliardy eur; po očistení od vplyvov výmenných kurzov ide o mierny pokles o 1,2 %. Prevádzková marža EBIT sa nezmenila a dosiahla 4,5 %. V obchodnej oblasti Energetika a technika budov vzrástol obrat o 10,5 % na 7,7 miliardy eur, resp. o 13,2 % po očistení od vplyvov výmenných kurzov. Prevádzková marža EBIT dosiahla 9 % (2022: 6 %).

Obchodný rok 2023: Vývoj podľa regiónov

Európe dosiahol obrat 46,8 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o 5,5 %, resp. o 7,9 % po očistení od vplyvov výmenných kurzov. V Severnej Amerike sa obrat zvýšil o 6,2 % na 15,2 miliardy eur. Po očistení od vplyvov výmenných kurzov to znamená nárast o 8 %. Obrat v Južnej Amerike dosiahol 1,7 miliardy eur v porovnaní s 1,8 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Po očistení od vplyvov výmenných kurzov sa tento 6,2-percentný pokles rovná 1,8 % rastu. V Ázii a Tichomorí vrátane ostatných regiónov dosiahol obrat 27,9 miliardy eur. Po očistení od vplyvov výmenných kurzov predstavuje tento mierny nárast o 0,6 % významný rast o 8,6 %.

Obchodný rok 2023: Nárast počtu zamestnancov približne o 2 %

Na konci roka spoločnosť zamestnávala 429 416 ľudí na celom svete, čo je o 8 078 viac ako v predchádzajúcom roku. Počet spolupracovníkov vlani vzrástol vo všetkých regiónoch vrátane Nemecka. Najvýraznejší regionálny rast bol zaznamenaný v Severnej a Južnej Amerike.

Značky: