Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Porsche Slovakia, autorizovaný importér značky Volkswagen na Slovensko, pripravila ako ďalšiu formu komunikáciu pre svoju najpredávanejšiu značku špecifický formát „Brand Talks“. Prvé podujatie sa uskutočnilo dnes v priestoroch importéra na Vajnorskej ulici v Bratislave.

Dynamický proces transformácie automobilového priemyslu so sebou prináša množstvo noviniek, ktoré sa často nedajú dostatočne vysvetliť zaužívanými postupmi. Ako potvrdila spätná väzba od adresátov, niekedy na to nestačia ani nové metódy ako napríklad flexibilná komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí. Preto oddelenia marketingu značiek Volkswagen Osobné vozidlá a Volkswagen Úžitkové vozidlá spoločnosti Porsche Slovakia pripravili nový formát. Má súhrnné označenie „Brand Talks“ a značky sa ním usilujú osloviť špecifické cieľové skupiny adresátov – napríklad zástupcov médií a flotilových zákazníkov.

Nová forma komunikácie je založená na neformálnych workshopoch, na ktorých experti importéra pre jednotlivé oblasti prostredníctvom multimediálnej prezentácie a demonštrácií na reálnych vozidlách budú názorne vysvetľovať nové funkcie a špecifické aspekty vozidiel značky. Pri výbere tém pre workshopy, ktoré sa budú konať niekoľkokrát do roka, sa prihliada na záujem a otázky adresátov, vyplývajúce z komunikácie so značkou. Preto na prvom podujatí pre médiá bola hlavnou témou elektromobilita z hľadiska užívateľskej bezpečnosti a špecifík údržby elektrických vozidiel. Tieto aspekty vysvetlili a demonštrovali technickí školitelia značky Volkswagen na dvoch vozidlách radu ID. Pri tom v rámci neformálnej diskusie napríklad konkretizovali aj nároky na opravy jednotlivých komponentov elektrického pohonu z hľadiska času a finančných nákladov, upozornili na špecifiká poškodenia elektrického vozidla pri nehode a vyčíslili náklady na výrobcom predpísanú údržbu v porovnaní s modelom rovnakej kategórie so spaľovacím motorom. Ďalší tematický workshop „Brand Talks“ sa uskutoční v prvom polroku 2024.

Značky: