Mesto Bratislava pokračuje v procese obstarávania najdôležitejšej časti parkovacieho systému – softvérového jadra. Keďže mesto Bratislava chce minimalizovať riziko dodania nekvalitnej služby alebo problémov pri rozbehu, rozhodlo sa mesto hodnotiť nielen cenu ako jediné kritérium výberu úspešnej ponuky, ale hodnotiť sa bude aj jej kvalita.

Takto nastavené kritériá na vyhodnotenie ponúk sú doposiaľ vo verejnom sektore raritou a Bratislava bude jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré do obstarávania informačného systému zavedie kritériá kvality. Týmto spôsobom sa bude minimalizovať riziko obstarania problematického alebo nekvalitného systému a naťahovania času úspešného dodania služby. Zároveň chce mesto ukázať, že aj vo verejnom sektore sa dá obstarávať transparentne a kvalitne.

Preto sa mesto rozhodlo aj hodnotiacu komisiu otvoriť pre zástupcov odbornej verejnosti a masmédií. Členstvo v komisii prijali zástupcovia Slovensko.digital, médií Zive.sk a tiež TouchIT a tiež odborníci na dopravu Igor Dula a Jozef Drahovský. Zastúpenie v komisii majú aj mestskí poslanci a poslankyne, ktorých bude v komisii zastupovať predseda Komisie dopravy a informačných systémov mestského zastupiteľstva Jozef Uhler.

Od začiatku roka napriek koronakríze prebehli predbežné trhové konzultácie s 20 spoločnosťami, ktoré sa venujú takýmto alebo podobným službám a v druhej fáze trhových konzultácií mesto obdržalo 10 rôznych ponúk v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky. V najbližších týždňoch nasleduje ďalšia, najdôležitejšia fáza – samotné vyhlásenie súťaže. Paralelne sa pripravujú ďalšie súťaže na súvisiace služby (projekty organizácie dopravy a dopravné prieskumy pre nové parkovacie zóny, platobná brána, mobilná aplikácia či parkomaty). Pokiaľ ide o plánovaný termín spustenia celomestskej parkovacej politiky, v procesoch verejného obstarávania je plánovanie náročnejšie.

Takýto typ súťaží a ich výsledky spravidla namietajú neúspešní uchádzači, čím sa môžu termíny predĺžiť o ťažko odhadnuteľnú dobu. Okrem procesov verejného obstarávania termín ovplyvňujú aj dopady aktuálnej koronakrízy a výpadky v rozpočte plánované na súvisiace opatrenia. I keď termín spustenia ešte v tejto chvíli nie je známy, začiatok roka 2021 sa dnes už javí ako nereálny. Aj otvorením hodnotiacej komisie externým odborníkom však mesto chce toto riziko minimalizovať.

Popri verejnom obstarávaní systému je dôležitou súčasťou prípravy spustenia celomestskej parkovacej politiky aj riešenie kapacít parkovania na sídliskách, kde s mestskými časťami Bratislava pripravuje rozbeh budovania parkovacích domov na miestach s kritickou situáciou pre obyvateľov a na vstupoch do Bratislavy zase budovanie záchytných parkovísk. S mestskými časťami sa tiež spoločne pripravujú lokality, kde by sa mali spustiť prvé zóny a zároveň sa vyhodnocuje pilotná prevádzku v územiach, kde už funguje. Aj na základe úspešnosti a skúseností Bratislava dolaďuje nastavenie ostrej prevádzky celomestskej parkovacej politiky v roku 2021. Pre vedenie mesta Bratislava je dôležité, aby obyvatelia cítili, že férové parkovanie nie sú len rezidenčné karty a obmedzenia, ale aj skutočné benefity pre obyvateľov.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.