Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Bratislavské mestské laboratórium spustilo testovanie senzorov monitorujúcich naplnenie smetných košov umiestnených na najfrekventovanejších miestach centra mesta. Dáta, ktoré Magistrát zo senzorov získa, plánuje využiť pre zabezpečenie čistého prostredia mesta a efektívnejšieho nastavenia cyklov pre vyprázdňovanie košov.

Čistota mesta je pre obyvateľky a obyvateľov Bratislavy dôležitá pre to, aby sa v meste cítili dobre. Mesto sa to snaží docieliť ako strategickými dlhodobými projektami typu revitalizácie verejných priestorov, ktorých výsledky sú vidieť  v priebehu mesiacov či rokov, tak aj riešeniami, ktoré sú vidno na prvý pohľad – a to je práve čistota verejných priestranstiev.

Tento dôvod mestské laboratórium motivoval k otestovaniu monitorovacích odpadových senzorov. Slovenská spoločnosť Sensoneo ich nainštalovala do desiatich smetných košov umiestnených na najfrekventovanejších miestach centra mesta  v okolí Starej tržnice, Hurbanovho námestia, Klobučníckej ulice, Primacionálneho námestia, Šancovej ulice a pri Hlavnej stanici.

Zabezpečenie čistoty

„Najväčší problém, s ktorým sa na frekventovaných lokalitách stretávame, je veľká sezonalita a premenlivosť rýchlosti naplnenia smetných košov. Napríklad pred Starou tržnicou sa v piatok večer môže vyprodukovať niekoľkonásobne viac odpadu ako v utorok naobed – tieto dáta zatiaľ nemáme k dispozícii. Od pilotného projektu očakávame, že nám práve tieto dáta prinesie a na základe nich sa budeme vedieť aj v budúcnosti lepšie rozhodovať,” Mária Kostická, manažérka inovácií Magistrátu hlavného mesta.

Nainštalované senzory budú nformáciu o zaplnení jednotlivých košov zasielať každé dve hodiny. Pracovníkom mesta budú dáta prístupné prostredníctvom mobilnej aplikácie a desktopovej platformy, pričom ich možno jednoducho integrovať aj do ďalších mestských dátových nástrojov. Znamená to, že pracovníci budú vedieť zasiahnuť hneď, ako to bude potrebné a vzniknutý neporiadok pri monitorovaných smetných košoch promptne odstránia. Mesto sa tak dokáže vyhnúť prevráteným smetným košom či rozfúkanému odpadu z preplnených nádob, ktoré by dlhodobo znečisťovali okolie.

Monitorovanie menších kontajnerov v centrách miest alebo turistických oblastiach je častá požiadavka miest, ktoré hľadajú spôsoby, ako zabezpečiť čistotu a poriadok na miestach, ktorými denne prejde veľké množstvo ľudí. Tieto kontajnery sú dostupné širokej verejnosti a zapĺňané v závislosti od sezónnosti, ktorú je ťažké predpovedať. Ďalší rozmer do situácie vnáša aj pandémia, ktorá mení tradičné vzorce tvorby odpadu a núti mestá hľadať spôsoby, ako byť flexibilnejší. Veríme, že sa nám vďaka senzorom podarí mestu poskytnúť hodnotné dáta potrebné pre správne rozhodnutia,“ Tomáš Vincze, projektový manažér spoločnosti Sensoneo.

Ako to funguje

Senzory zaznamenávajú naplnenie nádob využitím ultrazvukovej technológie. Okrem hladiny zaplnenia monitorujú aj teplotu, nebezpečenstvo požiaru, zaznamenajú prevrátenie a identifikujú vyprázdenie. Na prenos informácií využívajú energeticky nenáročné siete internetu vecí – v tomto konkrétnom prípade sieť LoRaWAN. Senzor sa v prednastavenom čase „zobudí“, informáciu zašle a následne opäť „zaspí“. Senzor je vyrobený na Slovensku v súlade s princípmi ekodizajnu a vďaka tomuto úspornému režimu dokáže fungovať v teréne bez akéhokoľvek zásahu niekoľko rokov.

Mesto Bratislava plánuje počas trvania projektu tieto dáta využívať v prvom rade na monitorovanie naplnenosti smetných košov a promptné odstránenie závad alebo vysypanie preplnených smetných nádob. Dáta z dlhodobého hľadiska využije aj na zmenu frekvencie vysýpania smetných košov a vytváranie edukovaných rozhodnutí o pridaní, resp. odobratí smetných nádob na základe ich využívanosti.

Pilotný projekt nám pomôže zistiť, či táto technológia pomôže riešiť problém čistoty verejných priestranstiev a na základe skúsenosti sa môžeme rozhodnúť, či budeme chcieť technológiu rozšíriť aj na širšie lokality v našom meste,“ uzatvára Mária Kostická.

Značky: