Tento týždeň prebehla konferencia ITAPA a to v online podobe. Jedným z prezentujúcich bol aj primátor hlavného mesta, Ing. arch. Matúš Vallo. Hovoril aj o tom ako sa Bratislava mení na inteligentné mesto. My sme v tejto súvislosti oslovili Petru Dzurovčinovú, splnomocnenkyňu pre inovácie na Magistráte hlavného mesta SR a položili jej niekoľko otázok.

TI: Na čo sa môžete tešiť v súvislosti s Bratislavou ako inteligentným mestom? Zaujíma nás hlavne riešenie dopravy, kvality ovzdušia a riešenie kriminality.

Bratislava pripravuje svoje strategické dokumenty v súlade s cieľmi Udržateľného rozvoja Agendy 2030 (SDGs), ktoré sa venujú aj téme inovatívnych riešení. Vytvárame mestské laboratórium, ktoré sa bude venovať kontrolovaným experimentom v mestskom prostredí a overí pilotné technologické riešenia. Napríklad teraz pripravujeme pilotný projekt s parkovacími senzormi alebo senzormi na meranie kvality ovzdušia.

TI: Ako je to s bratislavskou metropolitnou sieťou WiFi? Kde v súčasnosti funguje?

Bratislavská WiFi sieť pokrýva frekventované oblasti centra mesta 12 bezplatnými hotspotmi, ktoré sú obľúbenou destináciou obyvateľov aj návštevníkov. Najvyužívanejšie sú Free Wi-Fi zóny v okolí SND či Starej tržnice.
Bližšie informácie k WiFi sieťam v Bratislave  Pokryté lokality sú: oblasť Fajnorovho Nábrežia pred SPŠS, oblasť Hlavného Námestia, Františkánskeho Námestia a Starej Radnice, oblasť Hurbanovho námestia, oblasť Hviezdoslavovho Námestia v okolí ambasády USA, oblasť Klobučníckej a Námestia Nežnej revolúcie pred Starou Tržnicou, oblasť Jedlíkovej ulice, oblasť spodnej časti Kollárovho námestia, oblasť Námestia Ľudovíta Štúra, oblasť parku Námestia Slobody, oblasť Námestia SNP, oblasť Obchodná ulica stred, oblasť Osobného prístavu a pred SNM, oblasť Pamätníka Víťazstva a pred SND, oblasť križovania ulíc Poštová – Obchodná, oblasť Rybného Námestia, oblasť Rigeleho a Rázusovho Nábrežia, oblasť Šafárikovho Námestia pri UK, oblasť križovania ulíc Ventúrska-Michalská-Sedlárska, oblasť Židovskej ulice pri dobrom pastierovi, oblasť rohu Židovskej a Kapucínskej ulice.

TI: Kedy a v čom budeme reálne vidieť, že sa z Bratislavy stáva inteligentné mesto?

Inteligentné mestá nevnímame ako mestá plné technológií, ale ako mestá, ktoré reagujú na potreby svojich obyvateliek a obyvateľov, sú inkluzívne, udržateľné a prosperujúce. Nové technológie nám v dosahovaní týchto cieľov môžu pomôcť. Vedenie hlavného mesta intenzívne pracuje na zlepšeniach napríklad rozhodnutiami založenými na dátach, uverejňovaní dát na portáli otvorených dát, vytvorení mestského laboratória, kde môžeme bezpečne testovať nové prístupy či agilný vývoj digitálnych služieb pravidelné testované a prototypované s používateľmi. Reálne tieto zmeny vidíme napríklad pri verejnej doprave alebo digitálnych službách, ktoré vyvíjame postupne a testujeme s obyvateľmi. Verejná doprava je viac spoľahlivá, máme viac vodičov, obnovili sme vozový park, zlepšujeme intervaly, vozidlá chodia častejšie, 41 % prepravených cestujúcich bolo elektrickými vozidlami, obstarávame efektívnejšie, po celom meste máme aktuálne odhody spojov, komunikácia je dvojjazyčná (slovenčina/angličtina). Náš cieľ je mať spoľahlivú MHD. Rozvíjame tiež dopravnú aplikáciu, ktorú sme vytvorili so vzdelávacím programom Butterfly Effect, a nový portál s informáciami a formami zapojenia na lokálnej úrovni pre bratislavských susedov, napríklad pri napĺňaní cieľa 10 000 stromov.

Za TOUCHIT sa pýtal Ondrej Macko

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.