Ukázalo sa, že táto ochrana je príliš agresívna a webové stránky na to nie sú pripravené.

Podľa magazínu Bleeping Computer sa firma Brave Software rozhodla zrušiť režim nazvaný Strict, ktorý bol zameraný na ochranu súkromia. Dôvodom je nesprávne fungovanie mnohých webových stránok. Táto ochrana má zabrániť sledovaniu používateľa prostredníctvom takzvaných odtlačkov prstov, ktoré po sebe na stránkach zanecháva.

Podstatou tejto metódy je obchádzanie súborov cookies. Namiesto toho zhromažďuje rôzne údaje o zariadení a prehliadači, na základe čoho si vytvára identifikačný profil používateľa. Aj preto mnohé prehliadače zamerané na súkromie ako napríklad Tor Browser neodporúčajú zobrazovanie okna v režime celej obrazovky.

Dôvodom je, že už na základe toho by sa dal začať tvoriť profil používateľa a zisťovať o koho ide. To v prvom momente len na základe rozlíšenia obrazovky jeho počítača. Možno sa vám to bude zdať pritiahnuté za vlasy, no opatrnosti nie je nikdy dosť a toto je len časť skladačky, ktorú si „odtlačkovacie“ nástroje vedia o vás vytvoriť.

brave settingZdroj: Bleeping Computer

Funkcia poskytuje 2 režimy ochrany, a to štandardný a prísny (Strict). Práve druhá voľba spôsobuje používateľom problémy a stránky nefungujú správne alebo vôbec. Len pol percenta používateľov má takýto režim zapnutý a zvyšok používa na browsovanie štandardný režim. Paradoxné na tom je, že malé percento používateľov sa vystavuje riziku najmä tým, že tvoria jasne viditeľnú skupinu používateľov, ktorá sa líši od ostatných.

Prehliadač ponechá aj naďalej túto funkciu, avšak už iba v režime nastavení Standard a bude ju naďalej vylepšovať a optimalizovať proti sledovaniu. Používatelia by nemali pocítiť výraznejšie zmeny. V oznámení, ktoré poskytol pre Brave, sa uvádza, že už táto ochrana je výrazne silnejšia ako bežná ochrana proti sledovaniu v iných prehliadačoch.

Podobný záver sa dá očakávať aj pri prehliadači Firefox, ktorý má takisto zvýšenú ochranu proti sledovaniu ako doplnkovú funkciu. Nepríjemné na tom je, že webové stránky sa naučili počítať s touto funkciou a vytvárať si jednotlivé značky používateľov a ich zariadení. Tým, že obchádzajú cookies, ide o väčší problém. Ten sa lepšou manažovateľnosťou cookies nedá vyriešiť, takisto ani ich pravidelným odstraňovaním.

Zdroj: Bleeping Computer, Brave

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.