Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Otvoriť služby štátu tretím stranám a zvýšiť počet komunikačných kanálov v rámci ich poskytovania je cieľom projektu Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez OpenAPI). Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zverejnil na projekt vyzvanie.

 Cieľom projektu je vytvoriť platformu, kde môžu ľubovoľné subjekty zo súkromného sektora a štátne inštitúcie vyvíjať a ponúkať vlastné aplikácie na poskytovanie elektronických služieb štátu. To uľahčí budovanie nových, lepších a inovatívnych služieb pre občanov a podnikateľov za účasti súkromného sektora, čo je jedným z dôležitých predpokladov úspešnej digitálnej transformácie. Do roku 2022 sa predpokladá publikovanie až 50 elektronických služieb, ktoré umožnia budovanie nových, lepších a inovatívnych služieb pre občanov a podnikateľov aj vďaka spolupráci s komerčným sektorom.

Projekt v hodnote 7 467 922, 82 eur pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Riešiť má súčasný stav, keď informačné systémy verejnej správy a ich služby nie sú prepojené s externými informačnými systémami komerčných subjektov. Preto tak nie je možné, aby komerčné sektory budovali aplikácie pre občanov a podnikateľov.

Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 2. júl 2019.

Značky: