Zvyšovať digitálne zručnosti budúcich pedagógov už počas ich štúdia na vysokej škole tak, aby prichádzali do praxe schopní využívať pri výučbe nové technológie, je cieľom projektu Škola na dotyk univerzita S podporou spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak projekt v spolupráci s troma slovenskými univerzitami – Komenského v Bratislave, Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Konštantína Filozofa v Nitre, realizuje nezisková organizácia EDULAB.

SkolaNaDotyk

„Čoraz väčšie prenikanie technológií do školstva kladie stále vyššie požiadavky aj na digitálne kompetencie učiteľov. Preto budú musieť byť schopní naučiť sa zvládať výučbu pomocou nových technológií už pred príchodom do praxe,“ vysvetľuje dôvody realizácie projektu Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

SkolaNaDotyk-3

V rámci projektu získala každá z troch spolupracujúcich univerzít bezplatne nevyhnutný hardvér a softvér – okrem iného aj 20 tabletov, 65-palcový dotykový displej, dobíjaciu stanicu tabletov, licencie Samsung School a bezdrôtový router. Ako prvá slávnostne otvorila učebňu vybavenú dotykovými technológiami so zameraním na prípravu budúcich učiteľov Fakulta prírodných vied na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. „Prípravou učiteľov v tabletovej učebni s modernými prostriedkami sa učiteľ približuje mysleniu, vnímaniu a cíteniu žiaka,“ povedal prof. Ľubomír Zelenický, rektor UKF.

SkolaNaDotyk-5

Intenzívnejšie nasadenie technológií vo výučbe pomáha rozvíjať u žiakov a študentov nové kompetencie, ako sú kritické myslenie, flexibilné rozhodovanie, zvládnutie neočakávaných situácií, efektívna komunikácia a podobne. Preto je nevyhnutné, aby učitelia prichádzajúci do praxe mali dostatočne osvojené zručnosti potrebné na výučbu pomocou moderných technológií a vedeli naplno využívať ich potenciál. Aj samotní budúci učitelia, študenti spolupracujúcich univerzít, ktorí sú zapojení do projektu Škola na dotyk Univerzita, sú presvedčení, že využívanie tabletov vo výučbe prispieva k jej väčšej atraktivite, ale aj k väčšej motivácii žiakov a študentov. V prieskume EDULAB-u 76 % z nich uviedlo, že využitie digitálnych technológií je najprínosnejšie práve v motivačnej fáze výučby. Drvivá väčšina z nich tiež nepochybuje o nutnosti učiteľov zvládať technológie, keď 95 % vyjadrilo v prieskume presvedčenie, že učitelia by mali byť digitálne zruční pre potreby svojej učiteľskej praxe.


SkolaNaDotykII

Bližšie informácie o projekte Škola na dotyk Univerzita sú dostupné aj na www.skolanadotyk.sk.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.