Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Správa skúma možnosti stoviek miliárd pripojených zariadení do roka 2030

  • Nové príležitosti: prepojenie senzoriky a komunikácie
  • Služby mobilného 6G pripojenia zlepšia vlastnosti, rýchlosť prenosu dát a spoľahlivosť
  • Výskum sa zameria na ďalší rozvoj technológií MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), RIS (Reconfigurable Intelligent Surface) a nové možnosti šírenia signálu

Výskumný ústav komunikácií spoločnosti vivo vydal tretiu bielu knihu o 6G s názvom „Budovanie voľne prepojeného fyzického a digitálneho sveta: 6G služby, schopnosti a podporné technológie“. Správa sa zaoberá možnosťami 6G pripojenia a jeho podpornými technológiami, ktoré podľa odborníkov spoločnosti vivo budú formovať životy ľudí po roku 2030. Služby 6G, ktoré umožnia zbližovanie digitálneho a fyzického sveta a ovplyvnia náš budúci život, budú vyžadovať úplne nové návrhy systémovej architektúry.

Služby a schopnosti: vytvorenie nového digitálneho rozmeru

Biela kniha spoločnosti vivo pracuje s návrhom, že 6G pripojenie bude poskytovať superkomunikačné, informačné a konvergované výpočtové služby, ktoré spoja komunikáciu, výpočtovú techniku ​​a senzoriku do jedného systému. Integrovaná sieť 6G bude nielen prepájať ľudí s ľuďmi, ale bude tiež prepájať ľudí so strojmi a stroje so strojmi, čo pomôže vytvoriť úplne nový digitálny svet. Možno očakávať, že do roku 2030 budú prepojené stovky miliárd zariadení.

6G rozšíri základné telekomunikačné služby o podporu úplne nových zážitkov, ako je napr. zmiešaná realita alebo holografická a viaczmyslová komunikácia. Služby mobilného dátového pripojenia 6G sa budú naďalej zlepšovať v aspektoch kapacity, rýchlosti prenosu dát, spoľahlivosti a mnohých ďalších. Preto bude potrebné ich v porovnaní s 5G niekoľkonásobne zdokonaliť.

Technológie umožňujúce pripojenie úplne všade

Pre podporu nových služieb 6G bude nutné zaviesť nové sieťové funkcie. Vzhľadom na to, že 6G bude zjednocovať mobilné siete, výpočtovú techniku, medzidoménovú dátovú interakciu a siete s umelou inteligenciou, vyžaduje úplne nový návrh systémovej architektúry.

Prepojenie senzoriky a komunikácie využíva novú oblasť príležitostí v mobilných bezdrôtových sieťach – natívna AI 6G by zlepšila efektivitu siete, zvýšila flexibilitu systému a znížila náklady. Na podporu inteligentných a základných informačných služieb je nevyhnutné zavedenie koncovej medzivrstvy dátovej roviny. Komunikácia s extrémne nízkou spotrebou energie znižuje bariéru prístupu ku koncovým zariadeniam, čo umožňuje skutočne všadeprítomné pripojenie. Podľa údajov v správe patria v súčasnosti k zaujímavým oblastiam výskumu technológie MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), technológie RIS (Reconfigurable Intelligent Surface) a nové možnosti šírenia signálu, ktoré otvárajú cestu k efektívnejšej a flexibilnejšej sieti.

Výskumný ústav komunikácií spoločnosti vivo, založený v roku 2016, sa zameriava na výskum a štandardizáciu technológií 5G. Do dnešného dňa predložil inštitút viac ako osem tisíc 5G návrhov do projektu 3GPP (Third Generation Partnership Project), čo viedlo k schváleniu pätnástich technických funkcií a troch technických projektov.

Biela kniha spoločnosti vivo s názvom „Budovanie voľne prepojeného fyzického a digitálneho sveta: 6G služby, schopnosti a podporné technológie“ je na stiahnutie.

Značky: