Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Canon bola ocenená za svoje úsilie v boji proti klimatickým zmenám medzinárodnou neziskovou organizáciou CDP, ktorá sídli vo Veľkej Británii. Canon bol po prvý raz zaradený na zoznam „Climate A List“.

Organizácia DCP hodnotí od roku 2003 veľké spoločnosti po celom svete a ich úsilie v boji proti klimatickým zmenám. Hodnotenia sú založené na informáciách z odpovedí na otázky, ktoré sú zasielané firmám ohľadom podnikateľských rizík a príležitostí spojených s emisiami skleníkových plynov a klimatickými zmenami. V roku 2016 bolo posúdených približne 6 tisíc podnikov, z toho 500 japonských. Spoločnosti sú hodnotené na stupnici od A po F, kde A je najvyššie hodnotenie a Canon sa stal jednou zo 193 spoločností na svete, ktoré ho získali.

Spoločnosť Canon predstavila v roku 2008 svoju ekologickú víziu Action for Green, v rámci ktorej stanovila cieľ každoročného znižovania emisií CO2 v životnom cykle každého výrobku o 3 %. To dosahuje napríklad prostredníctvom energeticky úsporných aktivít vo výrobných závodoch, zníženou spotrebou energií v priebehu používania výrobkov, repasovaním, opätovným využívaním častí výrobkov a recykláciou spotrebného tovaru. Výsledkom bolo v roku 2015 zníženie emisií CO2 na produkt na približne 30 % hodnoty z roku 2008 – podarilo sa tak úspešne dosiahnuť priemerné zníženie o približne 5 % za rok.

Ekologická vízia Action for Green si kladie za cieľ vytvoriť spoločnosť, ktorá podporuje ako obohatený životný štýl, tak i globálne životné prostredie, a to skrz technologické inovácie a vylepšenú efektivitu managementu. V priebehu celého životného cyklu produktu – výroba, používanie, recyklácia – Canon naďalej pokračuje v rozširovaní aktivít so svojimi zákazníkmi a obchodnými partnermi pri znižovaní zaťaženia životného prostredia s ohľadom na túto ekologickú víziu.

Značky: