Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Celosvetový dopyt po smartfónoch v prvom štvrťroku 2018 klesol o dve percentá na 347 miliónov kusov.

Dopyt bol oslabený hlavne v Číne (medziročný pokles o šesť percent) a v Severnej Amerike (pokles o päť percent). Avšak, globálna priemerná cena (ASP) naďalej v prvom štvrťroku stúpala a  dosiahla medziročný nárast o 21 percent.  Vďaka tomu trh so smartfónmi vzrástol v hodnote medziročne o 18 percent na 129,8 miliardy USD, bez ohľadu na pokles počtu predaných kusov.

Arndt Polifke, expert na telekomunikácie v GfK, hovorí: „Tento rok  začíname v situácii, ktorá je veľmi odlišná od posledného kvartálu roka 2017, keď boli prekonané rekordy v dopyte po smartfónoch. V porovnaní s prvým štvrťrokom roku 2018 došlo k medziročnému poklesu globálneho dopytu po smartfónoch. Nie je však prekvapujúce, že existujú aj iné trhy, na ktorých je úplná nasýtenosť trhu. Na druhej strane, spotrebitelia majú tendenciu si vyberať drahšie modely, ktoré zahŕňajú najnovšie inovácie ponúkané rôznymi značkami smartfónov. Vďaka tomu vzrástla medziročne priemerná predajná cena o neuveriteľných 21 percent na 374 USD. To viedlo k osemnásťpercentému  globálnemu rastu hodnoty, čo je pre takýto vyspelý sektor výnimočné.“

Západná Európa: výnosy vzrástli o 23 percent

V 1Q 2018 vzrástol obrat medziročne o 23 percent ma 14,5 miliardy USD vďaka dvadsaťšesťpercentného nárastu priemernej predajnej ceny, ktorá bola spôsobená rastúcim dopytom v segmente veľmi drahých zariadení. To sa stalo aj napriek tomu, že dopyt po smartfónoch v západnej Európe klesol medziročne o dve percentá na 28,3 milióna kusov. Najväčší pokles dopytu v 1Q 2018 zažili trhy Veľkej Británie (medziročne o 11 percent), Španielska (medziročne o 7 percent) a Francúzska (medziročne o 4 percentá). Hoci priemerná predajná cena bude pravdepodobne naďalej rásť, GfK predpovedá, že počet predaných kusov v tomto regióne zostane v roku 2018 na rovnakej úrovni.

Stredná a východná Európa: o vynikajúce výsledky v 1Q18 sa zaslúžila Ukrajina

V strednej a východnej Európe vzrástol obrat medziročne o 35 percent na 5,9 miliardy USD. To bolo spôsobené nielen zvýšením priemernej predajnej ceny o 29 percent, ale aj rastom v kusovom vyjadrení o päť percent na 19,7 miliónov kusov. Ukrajina zohrala kľúčovú úlohu v raste dopytu, kde sa počet predávaných zariadení zvýšil o 23 percent v prvom štvrťroku. Rusko a Poľsko, ktoré predstavujú dva najväčšie trhy v tomto regióne, zaznamenali dvojpercentný medziročný rast dopytu. Pre celý rok GfK predpovedá, že pokračujúci rast v Rusku a na Ukrajine zvýši dopyt po smartfónoch v regióne o sedem percent.

Severná Amerika: dopyt v 1Q18 klesá

V Severnej Amerike, dopyt po smartfónoch klesol zhruba o päť percent na 35,8 miliónov predaných kusov. GfK predpovedá na rok 2018 pokles dopytu po smarfónoch o dve percentá.

Latinská Amerika: dopyt rastie vďaka veľmi dobrým výsledkom v Kolumbii a Argentíne

V Latinskej Amerike dopyt po smartfónoch naďalej rástol aj v 1Q18 – s 32,8 miliónom predaných kusov predstavuje medziročné zvýšenie o tri percentá. V hodnotovom vyjadrení vzrástol trh medziročne o päť percent ročne na 10,3 miliardy USD. Hoci došlo v prvom štvrťroku k poklesu dopytu v Brazílii(medziročný pokles o štyri percentá) a v Čile (medziročný pokles o 18 percent), bolo to vykompenzované silným rastom v Kolumbii (medziročný nárast o 41 percent) a v Argentíne(medziročný nárast o šesť percent). GfK predpovedá, že rast dopytu po smartfónoch v regióne v roku 2018 oslabne o tri percentá v dôsledku poklesu v Brazílii.

Stredný východ a Afrika: Egypt a Južná Afrika si zaslúžili o rast

V regióne Stredného východu a Afriky vzrástol v 1Q2018 dopyt po smartfónoch o sedem percent medziročne a dosiahol 11,4 miliardy USD. Dvojpercentný rast na 44,1 milióna kusov, bol zaznamenaný hlavne vďaka Egyptu (rast medziročne o 42 percent) a Južnej Afrike (rast medziročne o 13 percent), pretože spotrebitelia naďalej predchádzali z bežných mobilných telefónov na smartfóny. GfK očakáva, že dopyt (v kusoch) narastie v regióne v roku 2018 o štyri percentá.

Čína: priemerná predajná cena vyrovnáva klesajúci dopyt po smartfónoch – zatiaľ

Na rozdiel od predchádzajúceho roka, významné propagačné akcie počas lunárneho nového roka v Číne nezabezpečili medziročný nárast dopytu po smarfónoch, a počet predaných zariadení v prvom štvrťroku klesol o šesť percent na 109,6 milióna kusov. Napriek tomu však obratovo skupina smartfónov zaznamanela rast o 14 percent na 41,1 miliardy USD vďaka domácim a zahraničným značkám, ktoré presviedčajú Číňanov, aby prešli na viac prémiové modely. Z hľadiska distribučných kanálov zažívajú smartfóny veľký rast vďaka internetu. GfK predpovedá v Číne na rok 2018 štvorpercentné zníženie dopytu po smarfónoch, pretože trh je stále nasýtený.

Vyspelé ázijské krajiny *: Južná Kórea vedie región k negatívnym výsledkom

V pokročilých ázijských krajinách sa hodnota z predaja smartfónov medziročne zvýšila o 13 percent na 12,4 miliardy USD. Tento výsledok bol primárne poháňaný priemernou predajnou cenou, ktorá vzrástla o 16 percent na 707 USD za kus. Dopyt v 1Q 2018 medziročne klesol o 3 percentá na 17,6 miliónov kusov. Hoci Austrália zaznamenala silný medziročný nárast o 22 percent, celkový výsledok bol ovplyvnený poklesom dopytu o 16 percent v Južnej Kórei. GfK predpovedá rok 2018 zníženie dopytu v regióne o štyri percentá v dôsledku poklesu v Južnej Kórei.

Rozvíjajúce sa ázijské krajiny *:  na región dopadol klesajúci dopyt v Indii

V rozvíjajúcich sa ázijských krajinách sa medziročne dopyt  nezmenil a zostal na úrovni 58,7  miliónov kusov. Avšak vďaka dopytu po drahších modeloch, dokázal aj tento región rast v hodnote o 14 percent na 11,0 miliardy USD. V Indii dopyt po smartfónoch klesol o štyri percentá, pretože tam trh zaplavili lacné 4G mobilné telefóny, čo zabrzdilo dopyt po smartfónoch. Naopak, v Indonézii a na Filipínach bol medziročný nárast dopytu o 18, resp. o 16 percent. Podľa GfK prognózy narastie dopyt v roku 2018 v tejto oblasti o sedem percent.

Značky: