Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • V prvom štvrťroku 2015 stúpla hodnota predaje smartfónov v medziročnom porovnaní o 8 percent. Rast je aj naďalej ťahaný  zásluhou prístrojov s väčším displejom (5 palcov a viac)
  • Dopyt po smartfónoch narástol medziročne o 7 percent na 310 miliónov kusov, avšak spomalenie dopytu v Číne a vo vyspelých ázijských krajináchh rast de facto  spomalil – vo 4. štvrťroku 2014 bol v medziročnom porovnaní 19 percent
  • Technológia 4G rýchlo zvyšuje svoj podiel a prvýkrát predstavuje viac ako 50 percent celosvetového trhu mobilných telefónov. GfK predpovedá, že v Číne sa bude technológia 4G v druhej polovici 2015 stabilne rozširovať a stane sa hnacou silou postupného rastu dopytu 
V prvom štvrťroku 2015 sa celosvetový dopyt po smartfónoch zvýšil v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho  roku o 7 percent.  Predalo se 310 miliónov kusov, pričom oproti štvrtému štvrťroku 2014 sa rast znížil – teda činil 19 percent. Toto spomalenie bolo spôsobené medziročným poklesom dopytu po smartfónoch v Číne (o 14 percent) a vo vyspelých ázijských krajinách (o 5 percent).Hodnota predaja smartfónov v západnej Európe sa v 1. štvrťroku 2015 poprvýkrát medziročne znížila v dôsledku situácie v Španielsku a Fracúzsku. Keďže sa blíži moment, keď bude trh smartfónov nasýtený, obe krajiny zrejme tento rok zaznamenajú v porovnaní s rokom 2014 spomalenie rastu ich predaja.

V strednej Európe mala na predaj významný vplyv makroekonomická situácia v Rusku. V dôsledku toho GfK predpovedá,  že v roku 2015 narastie dopyt v tomto regióne poprvýkrát od roku 2010 pomalšie než v západnej Európe.

Kevin Walsh, riaditeľ odboru trendov a predpovedí GfK poznamenáva: „Oslabenie v Číne nastalo v dôsledku významného spomalenia dopytu po 3G technológiách, ktoré neboli vykompenzované rastom technológie 4G. Podľa našej predpovede sa Čína vráti k rastu v druhej polovici roku 2015 práve vďaka stabilne sa rozširujúcej technológii 4G. V rozvinutých ázijských krajinách išlo o pokles spôsobený striktným porovnaním s 1. štvrťrokom 2014, keď došlo k významnému zvýšeniu  dopytu v Japonsku, ktoré od apríla 2014 zaviedlo vyššiu sazbu DPH. Pre rok 2015 predpovedáme, že vo vyspelých krajinách Ázie vzrastie dopyt v medziročnom porovnaní o 3 percentá hlavne vďaka Japonsku a Južnej Kórei, kde sa v roku 2015 očakáva návrat k rastu“.

Stabilný rast technológie 4G

V 1. štvrťroku 2015 počet predaných 4G prístrojov poprvýkrát prekročil 50 percent celosvetového dopytu po smartfónoch. Čína zaznamenala najväčšie zvýšenie podielu 4G technológie za štvrťrok – o 16 percentuálnych bodov na 73 percent  z 57 percent v predchádzajúcom štvrťroku. Rast bol podporený cenovou eróziou 4G smartfónov. GfK predpovedá, že celosvetovo sa bude podiel 4G technológie v roku 2015 aj naďalej zvyšovať a vo 4. kvartále 2015 dosiahne 59 percent.

Očakáva sa, že v Indii a Indonézii porastie dopyt po smartfónoch rovnako vďaka rozširujúcej sa sieti 4G. V 1. štvrťroku 2015 bol podiel 4G podstatne nižší ako celosvetový priemer, a to 4 percentá v Indii a 7 percent v Indonézii. Podľa predpovede GfK dosiahne v roku 2015 podiel smartfónov s technológiou 4G v Indii 7 percent a v Indonézii 10 percent.

Smartfóny s veľkým displejom

V 1. štvrťroku 2015 sme boli svedkami pokračujúceho prechodu na telefóny s väčším displejom (5 palcov a viac) – predaj 166 miliónov kusov predstavuje 47 percent celosvetového trhu smartfónov oproti 32 percentám v 1. štvrťroku 2014. Podiel telefónov s veľkým displejom dosiahol v Severnej Amerike v 1. kvartále 70 percent oproti 59 percentám v rovnakom období minulého roka, pričom išlo predovšetkým o dopyt po špičkových modeloch. V Číne, kde je tento trend obzvlášť výrazný, narástol podiel z 32 percent v 1. štvrťroku 2014 na 57 percent v rovnakom období 2015. Dopyt však bol ťahaný lacnejšími modelmi s veľkým displejom, ktoré tento trh doslova zaplavili. GfK predpovedá, že prechod na prístroje s veľkým displejom bude v roku 2015 pokračovať, pričom celosvetový dopyt po telefónoch s veľkým displejom sa medziročne zvýši o 30 percent a dosiahne v tomto roku 69 percent z celkového dopytu po smartfónoch.

Dynamika cenového pásma v roku 2015

Podiel lacnejších smartfónov, ktorých cena sa pohybuje od 20 do 50 USD sa zvýšil na 56 percent v porovnaní s 52 percentami v 1. štvrťroku 2014 na úkor špičkových modelov (500 USD+), zatiaľ čo podiel stredne drahých prístrojov (250 – 500 USD) zostal prakticky rovnaký. Podľa predpovede GfK podiel lacných smartfónov v roku 2015 naďalej poraste aj vďaka pokračujúcej cenovej erózii na rozvíjajúcich sa trhoch.

Výhľad pre rok 2015

Walsh ďalej hovorí: „Podľa predpovede GfK vzrástol v roku 2015 dopyt po smartfónoch medziročne o 10 percent, čo znamená spomalenie voči minulému roku, keď rast dosiahol  23 percent. Rozvíjajúce sa trhy v Ázii porastú podľa našej predpovede najrýchlejšie predovšetkým zásluhou  Indie a Indonézie, kde doterajšie malé rozšírenie smartfónov ponecháva obrovské príležitosti pre rast.