Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V treťom ročníku národnej kyberbezpečnostnej súťaže CyberGame sa registrovalo vyše dvetisíc tristo účastníkov. Počas desiatich týždňov riešili úlohy rôzneho zamerania, ktoré pripravili profesionáli z praxe, keďže odborným garantom súťaže je Národný bezpečnostný úrad.

CyberGame predstavuje atraktívny a netradičný spôsob, ako hľadať a nadchnúť profesionálov pre kybernetickú bezpečnosť. V súťaži bodovalo 874 hráčov a hráčok, počínajúc prvákmi na strednej škole a končiac skúsenými programátormi. Každý dostal šancu, takže ocenenie bolo udelené absolútnemu víťazovi, najlepšiemu študentovi, najlepšej hráčke a organizátori odmenili aj najmladšieho účastníka, expertov vo vetvách, najlepšieho hráča z verejnej správy a učiteľa.

„Vymyslieť a naprogramovať kyberbezpečnostnú hru je extrémne náročné. Sú k tomu nevyhnutné nielen skúsenosti a odborné vedomosti, ale aj kreativita, ako otázky a úlohy vysvetliť a sformulovať,“ hovorí Jaroslav Ďurovka, riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti. CyberGame 2024 sa hrala na slovenskej aj anglickej platforme a účastníci boli okrem Slovenska z 55 krajín.

CyberGame Víťaz Vojtech Bardiovský a Pavol Zavacký AlanataZdroj: CyberGame
CyberGame – víťaz Vojtech Bardiovský a Pavol Závacký z Alanata

CyberGame sa stáva komunitným fenoménom. Zatiaľ čo prvý rok dosiahol plný počet bodov iba víťaz, v treťom ročníku to bolo sedem hráčov. Súťaž funguje aj ako fakultná liga, prípadne vybrané úlohy riešia stredoškoláci. Pre profesionálov je CyberGame prestížna tréningová platforma, kde si môžu porovnať zručnosti.

Základným poslaním CyberGame však zostáva hľadanie talentov a to sa podarilo aj v prípade víťaza tretieho ročníka. Vojtech Bardiovský je programátor a jeho práca nesúvisí s kybernetickou bezpečnosťou. „O tému som sa začal zaujímať, keď som objavil pred dvomi rokmi CyberGame. Hra ma mimoriadne bavila, ale nemal som ani zďaleka vedomosti na umiestnenie, tak som začal vyhľadávať online úlohy. Baví ma zisťovať, ako veci fungujú, a popri tom si zasúťažiť.“

CyberGame najlepší študent Marek Geleta a Henrich Snajder z OrangeZdroj: CyberGame
CyberGame – najlepší študent Marek Geleta a Henrich Šnajder z Orange

Najlepšia hráčka Júlia pracuje ako administrátorka siete v malej firme na východe Slovenska a do CyberGame sa zapojila iba zo zvedavosti, keď našla článok na IT portáli.

Nadpolovičná väčšina hráčov CyberGame uviedla vek do 25 rokov. Víťaz študentskej kategórie Marek Geleta bude viesť kyberbezpečnostný reprezentačný Team Slovakia v súťaži European Cyber Security Challenge.

Juniorskú cenu si odnáša 14-ročný Alex, ktorý vyhral už druhýkrát. Jeho talent ho navyše nominoval do výberu Team Slovakia. Úspešná juniorka Lívia Samolejová je v prvom ročníku na strednej škole: „Úlohy sme začali riešiť na hodinách. Mám rada nové výzvy a zložité problémy, takže sa mi hra veľmi zapáčila.“

CyberGame - junior Alex a Eva Čanová z ASUSZdroj: CyberGame
CyberGame – junior Alex a Eva Čanová z ASUS

Najlepšie hrajúci učiteľ je Peter Švec z Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre. „Do súťaže som sa zapojil rovnako ako v minulom roku s motiváciou naučiť sa o rôznych hrozbách a pre mňa nových postupoch riešenia problémov kybernetickej bezpečnosti. Pozitívom hry je, že úlohy vychádzajú zo skutočných udalostí.“ K tejto skúsenosti sa pripája aj Michal Šrobár, učiteľ kyberbezpečnosti na 1. Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu. Jeho hráčsky výkon ho nominoval na experta v analýze otvorených zdrojov OSINT.

Značky: