Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Integrované a štandardizované riešenie pre vozidlá s chránenou elektronikou vozidla prostredníctvom online diagnostického softvéru Esitronic 2.0 Online

  • Rýchly a ľahký prístup k chráneným diagnostickým údajom vozidla prostredníctvom Secure Diagnostic Access
  • Secure Diagnostic Access združuje rôzne individuálne riešenia zúčastnených výrobcov vozidiel
  • Nová funkcia zabezpečuje lepšiu konkurencieschopnosť viacznačkových servisov z pohľadu nákladov a časovej efektivity

Pri ochrane elektroniky nových modelov vozidiel sa už mnoho výrobcov spolieha na individuálne riešenia s rôznymi prístupovými požiadavkami a koncepciami. Najmä pre nezávislé servisy s viacerými značkami predstavuje táto neprehľadná situácia veľkú technickú a administratívnu výzvu. Spoločnosť Bosch preto vyvinula Secure Diagnostic Access (SDA), centrálne, integrované a štandardizované riešenie, ktoré umožňuje ľahký prístup k chráneným dátam vozidiel rôznych výrobcov. Spočiatku sa plánuje, že prostredníctvom SDA bude dostupný prístup k vozom VW, Audi, Seat a Škoda. Vzhľadom na to, že stále viac výrobcov vozidiel postupne chráni svoje vozidlá pred neoprávneným prístupom, pokrytie SDA sa bude neustále rozširovať. Preto je spoločnosť Bosch v úzkom kontakte s jednotlivými výrobcami vozidiel, aby mohla čo najskôr zahrnúť do systému SDA ďalšie riešenia výrobcov a ponúknuť tak servisom čo najväčšie pokrytie.

Bosch ID pre ľahký prístup k chránenému diagnostickému obsahu

Bez prístupu k chráneným diagnostickým funkciám môže servis v mnohých prípadoch uskutočňovať iba pasívne diagnostické činnosti na vozidle zákazníka, napríklad vyčítanie chybových kódov. Aktívna diagnostika, napríklad kalibrácia asistenčných systémov vodiča, potom už nemusí byť možná. Ani vymazanie servisných intervalov už nemusí byť prístupné. Na plnenie týchto úloh vyžadujú jednotlivé riešenia výrobcov obvykle platený prístup. Štandardizované riešenie Secure Diagnostic Access spoločnosti Bosch tento proces zjednodušuje. Pracovník v servise sa už nemusí orientovať na rôznych portáloch výrobcov, registrovať sa, prihlasovať a v niektorých prípadoch sledovať rôzne možnosti platieb. SDA združuje jednotlivé riešenia výrobcov vozidiel a je súčasťou diagnostiky riadiacich jednotiek v diagnostickom softvéri Esitronic 2.0 Online od spoločnosti Bosch. Používateľ, ktorý je autorizovaný prostredníctvom svojho Bosch ID v systéme Esitronic, má centrálny integrovaný prístup k chránenému diagnostickému obsahu, a to aj cez rôzne bezpečnostné riešenia výrobcov vozidiel. Na získanie osobného Bosch ID sa pracovník servisu musí zaregistrovať iba raz. Pracovník servisu môže osobné Bosch ID používať nielen na prístup k chránenému diagnostickému obsahu v systéme Esitronic, ale taktiež na celý rad ďalších aplikácií Bosch – tak profesných, ako súkromných, napríklad na svoj elektrobicykel alebo v aplikáciách inteligentnej domácnosti. Ďalšia výhoda Bosch ID: Od novembra 2021 ho je možné použiť taktiež na rezerváciu technických školení v servisných strediskách Bosch. Pri jednorazovej registrácii môže byť okrem vytvorenia Bosch ID vyžadovaná taktiež online identifikácia používateľa. Preto vykonáva identifikáciu používateľa online externý poskytovateľ služieb pomocou identifikačného dokladu, ako je to v prípade založenia bankového účtu online.

Vďaka SDA sa servis nemusí starať ani o vyúčtovanie a náklady. Secure Diagnostic Access od spoločnosti Bosch ponúka určitý druh paušálnej sadzby. Náklady na používanie chránených diagnostických dát sú už zahrnuté v licenčnom poplatku za diagnostiku ECU (SD).

Vďaka SDA zostáva viacznačkový servis konkurencieschopný

Vďaka centrálnemu prístupu k chránenému diagnostickému obsahu od rôznych výrobcov prostredníctvom Secure Diagnostic Access od spoločnosti Bosch šetrí servis čas a peniaze a zvyšuje efektivitu diagnostických procesov. Vďaka SDA si servis pre viacero značiek predovšetkým zaisťuje svoju konkurencieschopnosť, pretože môže aj naďalej vykonávať rozsiahlu diagnostiku rôznych vozidiel, a to časovo úsporným a efektívnym spôsobom. Predpokladom na použitie Secure Diagnostic Access je diagnostický softvér Esitronic 2.0 Online, platná licencia na diagnostiku ECU (SD) a stabilné pripojenie k internetu. Okrem toho je vyžadovaný diagnostický tester z aktuálnej generácie KTS od spoločnosti Bosch, napríklad KTS 560, KTS 590, KTS 350 alebo KTS 250.

Značky: