Letné prázdniny začali a dovolenková sezóna sa oficiálne otvára, no aktuálna situácia ešte stále nie je tak ideálna, aby to bolo úplne bez obmedzení a byrokracie, ako napr. v roku 2019.

Chorvátsko je krajina, ktorú každý rok navštívia státisíce Slovákov, na základe čoho dostalo krásne jadranské more prezývku „slovenské more“. Uplynulý rok si množstvo ľudí dovolenku pri mori „odpustilo“, no tento rok bude podľa rôznych prieskumov mierne iní a množstvo ľudí je odhodlaných užiť si dovolenku pri mori, najčastejšie v Chorvátsku, ktoré je ľahko dostupné autom, vlakom alebo aj lietadlom.

Chorvátsko

Chorvátsko

Dovolenka je síce krásna, no treba počítať aj s tým, že sa na hraniciach môžete zdržať viac ako je obvyklé, nakoľko žijeme v špecifickej dobe, ktorá si pred cestovaním žiada rôzne úkony – v závislosti od krajiny, ktorú chceme navštíviť.

Čo potrebujete vedieť pred cestou do Chorvátska?  

V skratke – Pred pár dňami ste nepotrebovali takmer nič, no od dnešného dňa (1.7.2021) je všetko inak! Cesta do Chorvátska môže mať rôzne podoby, resp. cesty – prevažne sa cestuje cez Maďarsko alebo Rakúsko a Slovinsko. Z pohľadu Rakúska sa nič nemení, takže ak je vašim cieľom iná krajina a iba prechádzate, tak nepotrebujete žiadny test ani doklad o očkovaní, iba osobné cestovné doklady (všetky informácie o Rakúsku nájdete v našom článku – TU).

Maďarsko po dlhom čase otvorilo svoje hranice pre všetkých ľudí z menej rizikových krajín, čo znamená, že našich južných susedov môžete navštíviť bez akýchkoľvek problémov – nevyžadujú sa žiadne potvrdenia. Rovnako to platí aj pre tranzit – akoukoľvek trasou. Na územie Maďarska môžu vstúpiť osoby z územia Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska bez obmedzení s výnimkou prípadov vstupu civilnými lietadlami. Na území Maďarska je potrebné dodržať všetky protiepidemiologické opatrenia prijaté maďarskou vládou.

Slovinsko je taktiež otvorené, takže na cestu do tejto krajiny nie sú vyžadované žiadne potvrdenia ani registrácia. Vstup do Slovinska je bez obmedzení pre osoby prichádzajúce z krajín, ktoré sa nachádzajú na zelenom zozname krajín – Slovensko, ale aj napríklad Česká republika, Poľsko, Nemecko.

Chorvátsko

Chorvátsko

Na záver cieľová destinácia, teda Chorvátsko – Chorváti pred časom taktiež zrušili všetky byrokratické kroky pred vstupom do krajiny, no od dnešného dňa ich opäť obnovili a sú ešte trošku prísnejšie. Stále je potrebné pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/priechodu cez hranice. Ak nebudete mať vyplnený formulár, je potrebné rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska.

Pri zadávaní viacerých osôb odporúčame nepridávať ich ako spolucestujúcich, ak chcete k jednotlivým osobám skenovať dokumenty osobitne. V prípade detí do 12 rokov tieto môžu byť uvedené ako spolucestujúci, adresu pobytu v Chorvátsku uviesť stručne.

Podmienky vstupu do chorvátska (od 1.7.2021)

Tranzitujúci cez Chorvátsko nemajú povinnosť nastúpiť do samoizolácie/domácej karantény ak do 12 hodín od vstupu opustia krajinu. Cestujúcim do Chorvátska z jedného z členských štátov EÚ/EHP bude umožnený bezproblémový vstup do Chorvátskej republiky, ak budú mať platný Digitálny COVID preukaz EÚ

Výnimočne budú mať bezproblémový vstup aj cestujúci prichádzajúci priamo z krajín a/alebo regiónov Európskej únie alebo krajín a/alebo regiónov schengenského priestoru a krajín pridružených k schengenskému priestoru, ktorí ešte nemajú digitálny certifikát EÚ COVID, ale vedia sa preukázať jednou z nasledovných možností v anglickom alebo chorvátskom jazyku:

 • negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
 • alebo rýchly antigénový test (RAT), nie starší ako 48 hodín (od odobratia vzorky)
 • potvrdenie nie staršie ako 210 dní od prijatia dvoch dávok vakcíny použitých v členských štátoch EÚ (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya/Sputnik V, Sinopharm), alebo predloženie osvedčenia nie staršieho ako 210 dní od prijatia jednej dávky vakcíny (Janssen/Johnson & Johnson), a od podania tejto jednej dávky uplynulo minimálne 14 dní;
 • potvrdenie o prijatí prvej dávky Pfizer, Moderna alebo Gamaleya/Sputnik V, s ktorými je možné vstúpiť do Chorvátskej republiky v období od 22. do 42. dňa prijatia vakcíny, alebo od 22. do 84. dňa prijatia prvej dávky AstraZeneca;
 • potvrdenie o prekonaní COVID-19 a prijatia jednej dávky vakcíny do šiestich mesiacov od začiatku ochorenia za predpokladu, že očkovanie sa musí vykonať menej ako 210 dní pred príchodom na hraničný priechod;
 • predloženie pozitívneho PCR alebo rýchleho testu na antigén (RAT), ktorý potvrdzuje, že testovaná osoba sa zotavila z infekcie vírusom SARS-CoV-2, pričom test sa uskutočnil 210 dní vopred a nie je starší ako 11 dní odo dňa príchodu na hraničný priechod alebo predloženia lekárske potvrdenie o prekonaní (v anglickom alebo chorvátskom jazyku);
 • alebo PCR testovanie alebo rýchle testovanie antigénu – RAT na SARS-CoV-2 ihneď po príchode do Chorvátskej republiky (na vlastné náklady), s povinnosťou samoizolácie do príchodu negatívneho nálezu. V prípade nemožnosti testovania sa stanoví miera samoizolácie na obdobie desiatich dní.

Ak antigénový test (RAT) nebude mať viditeľného výrobcu a/alebo obchodný názov, nebude test prijatý ako dôveryhodný pre vstup do Chorvátskej republiky. 

Upozorňujeme, že všetky vyššie zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii!

Chorvátsko

Chorvátsko

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste?

Pri PCR teste (s QR kódom) a rýchlom antigénovom teste (RAT) musí byť viditeľný výrobca (obchodný názov testu, vystavený zdravotníckou inštitúciou/laboratóriom a podpísaný/potvrdený lekárom/zodpovednou testovacou inštitúciou + anglický alebo chorvátsky preklad). V opačnom prípade bude test prijatý ako nedôveryhodný pre vstup do Chorvátskej republiky.

Neodporúčame svojvoľne akýmkoľvek spôsobom dodatočne vpisovať do potvrdenia o negatívnom teste typ alebo inštitúciu testovania, hrozí pokuta za falzifikát a s tým spojené nepríjemnosti vrátane zdržania na hranici.

QR kód by mal obsahovať: 1) meno a priezvisko vyšetreného; 2.) dátum narodenia/rodné číslo; 3.) dátum testovania; 4.) špecifikácia použitého druhu PCR testu.

Zoznam rýchlych antigénových  (RAT) testov na webovej stránke Európskej komisie.

Zoznam testovacích miest na COVID-19 v Chorvátsku

Chorvátsko navyše uznáva aj SARS-COV-2 ANTIGEN TEST od čínskeho výrobcu SHENZEN ULTRA – DIAGNOSTIC BIOTEC Co. Všetky zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii! 

Zaočkované osoby

 • Osoby, ktoré majú potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR/RAT testu a karantény a to s nasledovnými pravidlami:
 • Osoby zaočkované vakcínami Pfizer, Moderna alebo Sputnik/Gam-Covid-Vac (Gamalej), môžu vstúpiť do Chorvátska v období od 22 do 42 dní od prvej dávky.
 • Osoby zaočkované vakcínou AstraZeneca, môžu vstúpiť do Chorvátska v období od 22 do 84 dní od prvej dávky.
 • Osoby zaočkované vakcínou Janssen/Johnson&Johnson môžu vstúpiť do Chorvátska 14 dní od podania prvej dávky.
 • Osobám pochádzajúcim zo Schengenského priestoru (vrátane Slovenska), ktoré sú očkované dvoma dávkami očkovacej látky (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Gamaleja/Sputnik V, Sinopharm), je vstup do Chorvátska umožnený bez čakania 14 dní od podania druhej dávky.
 • Odporúčame držiteľom certifikátov o vakcinácii v Slovenskej republike proti COVID-19 s QR kódom mať pri vstupe do Chorvátska aj lekárske potvrdenie o očkovaní v tlačenej podobe vyhotovené v anglickom alebo chorvátskom jazyku (potvrdené lekárom očkovacieho centra alebo všeobecným lekárom).

Upozorňujeme, že medzinárodný očkovací preukaz (knižka ŠEVT) s očkovacími vakcínami proti COVID-19 nie je uznávaný k bezproblémovému vstupu do Chorvátska.

Chorvátsko

Chorvátsko

Vyžaduje sa karanténa po vstupe do krajiny?

Ak cestujúci nepredloží negatívny výsledok testu na COVID-19, je povinný nastúpiť na 10-dňovú vlastnú karanténu/samoizoláciu (túto možno prerušiť/ukončiť PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku a zaslaním scanu testu na e-mailovú adresu, ktorú občan obdrží na štátnej hranici pri vstupe do Chorvátska).

Predloženie pozitívneho PCR alebo rýchleho testu na antigén, ktorý potvrdzuje, že držiteľ sa zotavil z COVID-19 za posledných 180 dní a minimálne pred 11 dňami odo dňa príchodu na hraničný priechod. Z potvrdenia musí byť zrejmé, že prekonanie nastalo minimálne pre 11 dňami a maximálne pred 180 dňami (v anglickom alebo chorvátskom jazyku).

Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie.

Na stiahnutie: Vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19

Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR/RAT testu a karantény pri vstupe do Chorvátska.

Podmienkou je predloženie pozitívneho PCR alebo rýchleho testu na antigén, ktorý potvrdzuje, že držiteľ sa zotavil z COVID-19 za posledných 180 dní a minimálne pred 11 dňami odo dňa príchodu na hraničný priechod. Z potvrdenia musí byť zrejmé, že prekonanie nastalo minimálne pred 11 dňami od vstupu a maximálne pred 180 dňami (v anglickom alebo chorvátskom jazyku). Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie.

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

Deti do 12 rokov (ak neprichádzajú z krajín tzv. Zeleného zoznamu ECDC), ale cestujú s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní (bez čakania 14 dní od druhej dávky), o prekonaní COVID-19 alebo negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test, nemusia mať negatívny test alebo ísť do samoizolácie.

Deti (bez ohľadu na vek), ktoré majú zdravotný záznam o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného ministerstvom zdravotníctva a cestujú s rodičmi, ktorí majú negatívny test PCR s QR kódom, alebo rýchly antigénový test (RAT), alebo osvedčenie o prekonaní COVID-19 (max. do 180 dní od prekonania) alebo očkovanie na COVID-19, nemusia mať pri vstupe do Chorvátska test PCR alebo RAT.

Poznatky z praxe

Online formulár sme vypĺňali aj my, no na hraniciach ho nikto nevyžadoval (prichádzali sme 29.6.2021) je však možné, že to už majú automaticky spárované s cestovnými dokladmi, ktorých čísla je v registrácii potrebné uvádzať. Cesta bola úplne bezproblémová, na Slovensko/Maďarských hraniciach nie sú žiadne kontroly, rovnako ako na Maďarsko/Slovinských. Kontroly, ako každý rok, sú na Slovinsko/Chorvátskych hraniciach, kde sa treba preukázať cestovným dokladom, mať vyplnený online formulár a všetky príslušné dokumenty – viď vyššie. Taktiež treba počítať s tým, že od dnešného dňa sa zvýši počet turistov a tým aj „tlak“ na cestách, ktoré budú preplnené a na hraniciach sa budú tvoriť kolóny (v závislosti od času a miesta prechodu).

Chorvátsko

Chorvátsko

Aktuálne je v Chorvátsku minimum turistov, no druhý júlový týždeň sa to začne postupne meniť a ľudia budú prichádzať v húfoch. Najviac turistov sme zaregistrovali z Nemecka, Slovinska, Rakúska a Čiech. Ak máte v pláne navštíviť nejaký kemp, tak po novom sa kvôli evidencii ľudí musíte preukázať cestovnými/osobnými dokladmi všetkých spolucestujúcich. Uplynulé roky stačil cestovný/osobný doklad jednej „vedúcej“ osoby.

„V roku 2020 sme si mysleli, že s príchodom leta sa skončí aj pandémia, takže sa dalo pokojne a bez väčších problémov vycestovať takmer kdekoľvek. Tento rok sa to dá tiež, no má to určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať, aby sa nezopakoval jesenný scenár.“

Všeobecné podmienky návratu na Slovensko (vycestovať je jednoduché, horšie to bude s návratom)

DOPLNENÉ: Aktuálne podmienky návratu (od 9.júla 2021) nájdete – TU

Aktuálne je to relatívne „jednoduché“, no onedlho sa to má zmeniť a okrem povinnej karantény pre neočkovaných (toto je trošku nefér a zvláštne, lebo nositeľmi môžu byť obe skupiny) sa predpokladajú aj kontroly na hraniciach, teda kolóny počas celého leta. To je však zatiaľ iba strašiak, takže prejdime k aktuálne platným pravidlám návratu na Slovensko.

Zelené krajiny – povinnosti pri vstupe na územie SR od 28.6

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba nasledujúce krajiny: Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, pričom testovanie je možné vykonať už v prvý deň izolácie
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa
 • u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla

„Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb. Karanténu nemusia absolvovať v spoločnej domácnosti zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.“

Kto nemusí absolvovať karanténu?

 • osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,
 • osoby, ktoré prichádzajú z územia susedných štátov zaradených do zoznamu zelených štátov a sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, pričom tento test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoby mladšie ako 18 rokov veku.

Aký je postup?

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie na webehttp://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.
 • V prípade klinických príznakov ochorenia COVID-19 treba túto skutočnosť oznámiť:
 1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 2. v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
 3. v prípade osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Povinnosti pri vstupe na územie SR (od 21.6) z červených a čiernych krajín nájdete – TU.  

Zdroj: vlastné / mzv.sk / korona.gov.sk / bmeia.gv.at

Prečítajte si aj:

Cesta do Splitu vlakom: Čo to stojí, ako je to s dobou jazdy, s občerstvením a či si vybrať lôžko

Značky:

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE