Slovinsko bolo jednou z prvých krajín EÚ, ktorá otvorila svoje hranice pre všetkých ľudí/turistov prichádzajúcich z menej rizikových krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

To sa však od dnešného dňa mení, Slovinsko, rovnako ako Chorvátsko, reaguje na veľký nával turistov z rôznych krajín, čím môže stúpať aj počet nových prípadov. Chorvátsko zaviedlo nové pravidlá zo dňa na deň, čím si zabezpečilo, že nikto bez testu alebo očkovania cez hranice neprejde (teda nemal by). Slovinsko na to ide inak – už pred viac ako týždňom bolo avizované, že od 15. júla sa budú meniť podmienky vstupu do krajiny, aby sa na to vedeli nachystať turisti ako aj domáci obyvatelia.

Do dnešného dňa ste na vstup do tejto krajiny nepotrebovali žiadne extra dokumenty, teda ak ste prichádzali z menej rizikových krajín ako je Slovensko – stačil cestovný doklad a mohli ste bez akýchkoľvek problémov a byrokratických krokov vstúpiť do krajiny – čo sme absolvovali cestou do a z Chorvátska aj my – článok ako je to so vstupom do Chorvátska nájdete – TU.

Slovinsko

Slovinsko

Slovinsko je nie len krajinou, cez ktorú často prechádzame smerom do Chorvátska, ale aj veľmi obľúbenou dovolenkovou destináciou, či už smerujete k moru alebo si chcete užiť prenádhernú slovinskú prírodu a hory, čo vrelo odporúčame. Táto krajina ponúka neuveriteľné možnosti, pričom je relatívne blízko – po pár hodinách cesty (zo západného Slovenska) môžete byť v nádhernom národnom parku Triglav alebo splavovať obrovské množstvo divokých riek, pozorovať voľne žijúce medvede so sprievodcom alebo oddychovať v krásnych prímorských mestách/destináciách.

Čo potrebujem na vstup do Slovinka od 15.júla 2021?

Od 15. júla zavádza aj Slovinsko jednotné pravidlá vstupu do krajiny, ktoré budú platiť pre všetky krajiny rovnako. Rozdelenie krajín na zelené, oranžové, červené a tmavočervené sa ruší.

Vstup do Slovinska bez obmedzení a následnej karantény bude umožnený iba pre osoby, ktoré predložia niektorý z nasledujúcich dokumentov:

1, negatívny výsledok RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín od momentu odobratia vzorky, alebo negatívny výsledok antigénového testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín od odobratia vzorky,

2, alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 – pozitívny výsledok testu PCR na COVID-19, ktorý nie je starší viac ako 10 dní a zároveň nie starší ako 6 mesiacov, alebo potvrdenie od lekára o prekonaní COVID-19, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov,

3, alebo potvrdenie o očkovaní proti COVID-19, ktorým sa preukáže, že uplynulo:

 • najmenej 7 dní od očkovania druhou dávkou vakcíny Comirnaty od výrobcu Pfizer/Biontec,
 • najmenej 14 dní od očkovania druhou dávkou vakcíny Moderna,
 • najmenej 21 dní od očkovania prvou dávkou vakcíny Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca,
 • najmenej 14 dní od očkovania vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson/Janssen-Cilag,
 • najmenej 21 dní od očkovania prvou dávkou vakcíny Covidshield od výrobcu Serum Institute of India/AstraZeneca,
 • najmenej 14 dní od druhej dávky vakcíny Sputnik V od výrobcu Russia´s Gamaleya National Centre,
 • najmenej 14 dní od druhej dávky vakcíny CoronaVac od spoločnosti Sinovac Biotech a
 • najmenej 14 dní od druhej dávky vakcíny Sinopharm alebo

4, alebo potvrdenie o očkovaní osôb, ktoré prekonali COVID-19 – tzn. potvrdenie o prekonaní COVID-19 (pozitívny test/ potvrdenie od lekára), pokiaľ zároveň osoba dostala najviac v ôsmich mesiacoch od nástupu symptómov aspoň jednu dávku niektorej z vakcín uvedených v bode 3 (berie sa, že osoba je chránená už dňom podania vakcíny)

5, alebo digitálny COVID preukaz EÚ v digitálnej alebo papierovej podobe (EU DCP) s funkčným QR kód, ktorý obsahuje informácie o negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 (podľa podmienok z bodu 1, resp. 2 alebo 3)

6, alebo certifikát COVID-19 z tretích krajín v digitálnej alebo papierovej podobe obsahujúci funkčný QR kód s rovnakými dátami, aké obsahuje digitálny COVID preukaz EÚ (podľa podmienok z bodu 1, resp. 2, resp. 3)

7, alebo potvrdenie o očkovaní viacerými druhmi vakcín uvedených v bode 3, pričom ak je osoba očkovaná prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca sa berie, že osoba je chránená ihneď po druhej dávke od vakcíny od výrobcu Biontech/Pfizer a alebo Moderna, ak sa druhá dávka podá od 4 do 12 týždňov od prvej dávky.

Slovinsko

Slovinsko

Výnimky

Vstup bez karantény a bez nutnosti preukázať sa niektorým z vyššie uvedených potvrdení platí LEN pre nasledujúce výnimky:

1.osoby, ktoré vykonávajú úlohy v oblasti medzinárodnej prepravy a na hraničných priechodoch sa preukážu príslušným potvrdením (výnimka je nateraz platná do 15.8.2021),
2. osoby, ktoré tranzitujú cez Slovinsko a opustia krajinu najneskôr do 12 hodín od vstupu do krajiny (výnimka je nateraz platná do 15.8.2021),
3. osoby do 15 rokov vstupujúce do krajiny v sprievode blízkeho člena rodiny, ktorému bol umožnený vstup do krajiny bez karantény. Platí rovnako pre organizované skupiny v sprievode učiteľa, vychovávateľa a pod., ktorému bol umožnený vstup do krajiny bez karantény;
4. vlastníci alebo nájomcovia pozemkov na oboch stranách slovinskej hranice a ich rodinní príslušníci vstupujúci/opúšťajúci Slovinsko za účelom prevádzkovania poľnohospodárskej a lesníckej činnosti, pokiaľ sa vráti/ opustí krajinu do 10 hodín od vstupu/opustenia krajiny.

Osoba, ktorá má pobyt v Slovinsku a nepredloží jedno z vyššie uvedených potvrdení bude vpustená do krajiny iba pod podmienkou absolvovania 10-dňovej karantény.

Osoba, ktorá nemá pobyt v Slovinsku a nebude schopná sa preukázať na hraničnom prechode niektorým z vyššie uvedených potvrdení, bude vpustená do krajiny iba pod podmienkou absolvovania 10-dňovej karantény a predložení dôkazu o tom, že má po dobu trvania karantény zaistené ubytovanie v Slovinsku, inak sa jej vstup do Slovinska nepovolí.

Osobe, ktorá nemá pobyt v Slovinsku, sa vstup do krajiny nepovolí, ak sa predpokladá, že kvôli opatreniam v susedných krajinách nebude možné, aby opustil Slovinsko.

Osobe, ktorá na hraničnom priechode uvedie, že je chorá na COVID-19 alebo má príznaky na ochorenie COVID-19, nebude vpustená do krajiny, dovolí sa jej ale tranzit cez krajinu, ak preukáže, že cieľom je tranzit cez krajinu.

Karanténu je možné ukončiť po odbržaní negatívneho výsledku PCR testu, ktorý môže byť vykonaný až na 5 deň od nástupu do karantény.

Všeobecné podmienky návratu na Slovensko (vycestovať je jednoduché, horšie je s návratom) 

Aktuálne platí vyhláška úradu verejného zdravotníctva (platná od 9.júla 2021), no tá bola ústavným súdom pozastavená (do oficiálneho vyhlásenia však platí!), pričom už onedlho budú platiť nové pravidlá, ktoré sa vraj pripravujú. V tomto nevidíme pokrok už takmer dva roky, pravidlá sa stále menia a často nedávajú zmyslel, čo je mätúce a ľudí to hnevá. Každopádne by sa mal vrátiť cestovateľský semafor, ktorý však bude trošku tvrdší a karanténa bude pravdepodobne stále povinná, no to teraz ešte nevieme a pravdepodobne to nevedia ani zriaďovatelia týchto vyhlášok. Pôvodný cestovateľský semafor a podmienky nájdete návratu do SR nižšie – pribudnúť by mala karanténa pre nezaočkovaných a zaočkovaných iba jednou dávkou.

Pôvodný cestovateľský semafor a podmienky návratu do SR

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba nasledujúce krajiny: Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

Slovinsko

Slovinsko

Izolácia sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, pričom testovanie je možné vykonať už v prvý deň izolácie (toto by sa malo zmeniť a test bude možný až od piateho dňa!)
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa
 • u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla

„Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb. Karanténu nemusia absolvovať v spoločnej domácnosti zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.“

Kto nemusí absolvovať karanténu?

 • osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,
 • osoby, ktoré prichádzajú z územia susedných štátov zaradených do zoznamu zelených štátov a sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, pričom tento test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoby mladšie ako 18 rokov veku.
Slovinsko

Slovinsko

Aký je postup?

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie na webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.
 • V prípade klinických príznakov ochorenia COVID-19 treba túto skutočnosť oznámiť:
 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
 • v prípade osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Povinnosti pri vstupe na územie SR (od 21.6) z červených a čiernych krajín nájdete – TU.

Prečítajte si aj:

Cestujeme do Chorvátska: Čo potrebujete na bezproblémové vycestovanie?

Značky:

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE