S nedostatkom kvalifikovaných odborníkov z oblasti IT sa stretávame takmer vo všetkých krajinách Európy. Túto situáciu vyvolávajú najmä meniace sa špecifické požiadavky klientov na technologické riešenia, dynamický rozvoj trhu a nových technológií.

Slovenskí informatici sú vo svete žiadaní, keďže sa vedia tomuto vývoju prispôsobiť a ponúkajú potrebné skúsenosti, flexibilitu, odbornosť a zodpovedný prístup k práci. Slovenská spoločnosť stengl a. s., sa venuje sourcingu IT odborníkov už od roku 1999, pričom sa zameriava na dlhodobé spolupráce s klientmi najmä z Nemecka a Rakúska. Vďaka porozumeniu problematiky a pravidelnej komunikácii dokáže svojim partnerom zabezpečiť odborné konzultačné a vývojové kapacity s potrebnými skúsenosťami a technologickým know-how. O dôvere zahraničných firiem svedčia dlhoročné projekty ako napríklad participácia na vývoji simulačného softvéru s firmou MSC Software v Mníchove, kde poskytuje stengl vývojové aktivity už 19 rokov.

Benefity pre firmy

Najväčší záujem nemeckých a rakúskych firiem sa sústreďuje na špecialistov s vhodnou kombináciou skúseností z daného odboru, znalosť špecifickej terminológie a pracovnej metodiky. Slovenskí informatici nachádzajú uplatnenie v medzinárodných tímoch aj vďaka tomu, že sú porovnateľne odborne zdatní ako miestni, majú dobré pracovné návyky a sú efektívnejší z pohľadu nákladov. Už dnes má nemecký IKT trh plne medzinárodný charakter, čoho dôkazom je že každá štvrtá nemecká IKT firma pracuje aj so zahraničnými IT expertmi.

Ideálny IT špecialista pre zahraničné projekty má odborné vzdelanie, viacročné skúsenosti s podobnými IKT projektmi, schopnosť pracovať s požadovanými technológiami, SW nástrojmi a samozrejmosťou je aktívne používanie nemeckého jazyka. Najžiadanejší sú dnes softvéroví vývojári, nasledujú IT konzultanti a aplikační správcovia. Aktuálne na Slovensku pôsobí cez 2000 rakúskych firiem s počtom 45 000 zamestnancov a s počtom až 140 000 ľudí pôsobí na Slovensku viac ako 600 nemeckých firiem. Pozície v IT segmente aj naďalej pribúdajú v DACH regióne, a nedostatok kvalifikovaných expertov je aj v roku 2019 top témou.

Benefity pre zamestnancov

Pre slovenského informatika je práca na projektoch v Nemecku a Rakúsku zaujímavá nielen z finančného hľadiska, ale aj z pohľadu získania nových skúseností, zvýšenia odbornej kvalifikácie a zlepšenia jazykových zručností. Vďaka práci s najmodernejšími systémami a skúsenostiam so sofistikovaným riadením projektov získavajú konkurenčnú výhodu na trhu práce.

V súčasnosti je napríklad v Nemecku dopytovaných približne 82 000 IT pracovných miest, a vznikajú aj nové pozície ako napr. Data Scientist alebo Virtual Realitiy Designer. Zahraničné firmy si pritom uvedomujú dôležitosť spokojnosti svojich zamestnancov, čo sa prejavuje snahou o vytvorenie kvalitného pracovného prostredia. Okrem flexibilného pracovného času a pracovného komfortu zavážia aj iné faktory, napríklad možnosť chodenia do práce na bicykli, rôzne zamestnanecké benefity, či dobré vzťahy mimo pracoviska.

IT firma stengl, a. s., dodala za posledných 20 rokov viac ako pol milióna vývojových a konzultačných hodín pre nemecké a rakúske firmy hlavne s podporou slovenských vývojárov a IT konzultantov.

Nemecké a rakúske firmy na Slovensku zamestnávajú približne 185-­‐tisíc ľudí. Napriek tomu výučba nemeckého jazyka na školách rapídne klesá. Kým v roku 2009 z nemčiny maturovalo 17 452 stredoškolákov, v minulom
školskom roku to bolo iba 2 678 žiakov. Rapídne klesol aj počet stredoškolákov študujúcich nemčinu. Kým pred 10 rokmi sa na stredných školách v nemeckom jazyku vzdelávalo viac ako 175-­‐tisíc žiakov, v školskom roku
2018-­‐2019 to už bolo iba niečo cez 80-­‐tisíc, čo je pokles o viac ako polovicu. Nemecké a rakúske firmy pritom uvádzajú, že hlavným komunikačným jazykom u nich je práve nemčina. Uvádza to 47,5% opýtaných firiem, angličtinu za hlavný komunikačný jazyk uvádza len 23,4%. Mimoriadne žiadaní s aktívnou nemčinou sú aj IT odborníci

Začiatkom septembra bolo na portáli Profesia.sk voľných viac ako 200 pracovných ponúk so znalosťou nemčiny zo segmentu IKT. Znalosť úrovne C1 alebo C2 si uvádza len 10% uchádzačov o zamestnanie. Niektoré firmy v oblasti IKT na rôzne pozície pritom ponúkajú platový bonus za úroveň nemčiny, ktorý sa môže vyšplhať až na sumu 400 eur mesačne. Na klesajúci počet nemecky hovoriacich ITčkárov reaguje bezplatný kurz nemeckého jazyka STENGL IT Akademie www.stenglakademie.sk. Je zameraný na potreby IT odborníkov s témami: ako správne písať žiadosti, životopis, ako viesť pracovný pohovor, porady či dodržiavať firemnú kultúru. Tento rok štartuje už jeho 4. ročník, záujem oň prejavilo 450 uchádzačov a má 30 úspešných absolventov.

Školy sa každoročne sa zapájajú do partnerstva STENGL IT Akademie

Nárast záujmu firiem o nemčinu zaznamenáva aj Rakúsky inštitút. „Výraznejší záujem sme zaznamenali za posledných 4-­‐5 rokov. Záujem o kurzy majú čoraz častejšie i firmy, ktoré k nám expandovali s angloamerického priestoru. Tieto poskytujú práve zo Slovenska častokrát podporu v nemecky hovoriacich krajinách. Stretli sme sa už aj s firmami, ktoré hľadali svojich nových spolupracovníkov nie až tak podľa ich dosiahnutej kvalifikácie, ale na základe dobrých jazykových zručností,“ hovorí riaditeľka Rakúskeho inštitútu Jana Homolová.

Cieľ a myšlienku projektu STENGL IT Akademie vyzdvihuje aj prodekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU Viera Rozinajová. „Na fakulte študuje IT odbor okolo 1200 študentov. Angličtina je pre našich študentov povinná, bez nej sa v IT svete prakticky nedá žiť. Nemčina je však vzhľadom na našu zemepisnú polohu veľmi užitočná. Znalosť nemčiny otvára dvere k zaujímavým pozíciám na pracovnom trhu,“ uviedla.

Rakúsky inštitút v Bratislave a Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sú tohtoročnými partnermi STENGL IT Akademie. Navyše kurz získal záštitu Rakúskeho veľvyslanectva v SR.

Ako a kde sa dá do bezplatného kurzu prihlásiť

Podmienky na vstup do bezplatného kurzu nemčiny pre IKT trh STENGL IT Akademie sú jednoduché. Stačí mať viac ako 18 rokov, disponovať úrovňou nemčiny B1 a prejsť 3-­‐kolovým výberovým konaním. V prvom kole účastník online rieši jednoduché otázky z IT, v druhom kole preukazuje úroveň jazyka a v treťom absolvuje osobný pohovor.

Kurz s native lektorom začína v októbri v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke www.stenglakademie.sk.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.