Internetový obchod Chrome obsahuje aj rozšírenia ktoré sú vyslovene škodlivé.

Je to nepríjemná situácia, pretože čakáte, že rozšírenia pre prehliadače Chromium a najmä obchod, ktorý spravuje sám Google, bude obsahovať len legitímne rozšírenia. Ako to už ale býva skôr pravidlom, v obchode sa objavuje čoraz viac škodlivých doplnkov. Wladimir Palant na svojom zverejnil webe analýzu 34 rozšírení, ktoré sú škodlivé a uviedol ich zoznam. Odporúčame skontrolovať, či niektoré z nich nemáte nainštalované. Tiež uvádza, že v počte týchto rozšírení to znamená až 87 miliónov inštalácií.

Situácií nepridáva ani to, že niektoré boli googlovským obchodom odporúčané. Hoci na falošné doplnky upozornil, Google ich stále ponúkal. Jedným z nich bol napríklad doplnok PDF Toolbox. Najobľúbenejšie z rizikových rozšírení sú napríklad Autoskip pre Youtube, Crystal Ad block a Brisk VPN. V počte inštalácií majú deväť, šesť a päť miliónov používateľov.

Doplnky bývajú bežnou záležitosťou a mnohí z nás si ich inštalujeme. Spoliehame sa na to, že sú overované tým, že pochádzajú z oficiálneho obchodu. Ako sa však ukazuje, inštalovanie neznámych doplnkov, môže byť rizikové. Množstvo používateľov nám častokrát prezradí, či ide o vhodný doplnok a široko akceptovateľný, alebo je tu riziko podvodu.

Iste, začínajúce doplnky musia postupne nabrať používateľov, no aj toto číslo sa dá považovať za istý ukazovateľ. Ako vidno na tomto príklade 87 miliónov inštalácií nie je rozhodne malé číslo. Áno, je to kumulatívny údaj za 34 uvedených doplnkov, no aj tak by to v priemere znamenalo viac ako 2 milióny inštalácií pre každý z nich.

Podľa Wladimira Palanta Google postupne odstraňuje rozšírenia a niekoľko ich ešte v obchode mohlo zostať. Posledný údaj z 2. júna hovorí o 8 doplnkoch. Mnohé z nich sú navrhnuté tak, aby používateľa presmerovali na iné internetové stránky. To sa môže diať po zadaní reťazca na vyhľadanie z adresného riadka, prípadne iným spôsobom.

Tým, že tieto doplnky neplnia svoju úlohu, ktorá by mala vyplývať najčastejšie s ich názvu, je zrejmé, že ich cieľ je úplne iný. Zväčša sa môžete dostať na stránky, na ktoré ste pôvodne nechceli a nemusíte si to v prvom momente všimnúť.

Názov doplnkuAktívnych používateľov za týždeňID rozšírenia
Autoskip for Youtube9,008,298lgjdgmdbfhobkdbcjnpnlmhnplnidkkp
Soundboost6,925,522chmfnmjfghjpdamlofhlonnnnokkpbao
Crystal Ad block6,869,278lklmhefoneonjalpjcnhaidnodopinib
Brisk VPN5,595,420ciifcakemmcbbdpmljdohdmbodagmela
Clipboard Helper3,499,233meljmedplehjlnnaempfdoecookjenph
Maxi Refresher3,483,639lipmdblppejomolopniipdjlpfjcojob
Quick Translation2,797,773lmcboojgmmaafdmgacncdpjnpnnhpmei
Easyview Reader view2,786,137icnekagcncdgpdnpoecofjinkplbnocm
PDF toolbox2,782,790bahogceckgcanpcoabcdgmoidngedmfo
Epsilon Ad blocker2,571,050bkpdalonclochcahhipekbnedhklcdnp
Craft Cursors2,437,224magnkhldhhgdlhikeighmhlhonpmlolk
Alfablocker ad blocker2,430,636edadmcnnkkkgmofibeehgaffppadbnbi
Zoom Plus2,370,645ajneghihjbebmnljfhlpdmjjpifeaokc
Base Image Downloader2,366,136nadenkhojomjfdcppbhhncbfakfjiabp
Clickish fun cursors2,353,436pbdpfhmbdldfoioggnphkiocpidecmbp
Cursor-A custom cursor2,237,147hdgdghnfcappcodemanhafioghjhlbpb
Amazing Dark Mode2,228,049fbjfihoienmhbjflbobnmimfijpngkpa
Maximum Color Changer for Youtube2,226,293kjeffohcijbnlkgoaibmdcfconakaajm
Awesome Auto Refresh2,222,284djmpbcihmblfdlkcfncodakgopmpgpgh
Venus Adblock1,973,783obeokabcpoilgegepbhlcleanmpgkhcp
Adblock Dragon1,967,202mcmdolplhpeopapnlpbjceoofpgmkahc
Readl Reader mode1,852,707dppnhoaonckcimpejpjodcdoenfjleme
Volume Frenzy1,626,760idgncaddojiejegdmkofblgplkgmeipk
Image download center1,493,741deebfeldnfhemlnidojiiidadkgnglpi
Font Customizer1,471,726gfbgiekofllpkpaoadjhbbfnljbcimoh
Easy Undo Closed Tabs1,460,691pbebadpeajadcmaoofljnnfgofehnpeo
Screence screen recorder1,459,488flmihfcdcgigpfcfjpdcniidbfnffdcf
OneCleaner1,457,548pinnfpbpjancnbidnnhpemakncopaega
Repeat button1,456,013iicpikopjmmincpjkckdngpkmlcchold
Leap Video Downloader1,454,917bjlcpoknpgaoaollojjdnbdojdclidkh
Tap Image Downloader1,451,822okclicinnbnfkgchommiamjnkjcibfid
Qspeed Video Speed Controller732,250pcjmcnhpobkjnhajhhleejfmpeoahclc
HyperVolume592,479hinhmojdkodmficpockledafoeodokmc
Light picture-in-picture172,931gcnceeflimggoamelclcbhcdggcmnglm

Zdroj: Wladimir Palant

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.