Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Letné prázdniny už sú v plnom prúde a spolu s nimi aj veľké dovolenkové plány. Uvoľnenie pandemických opatrení nám umožňuje takmer voľne cestovať do rôznych trendových zahraničných destinácií. Pre mnohých je však skvelým oddychom aj dovolenka doma či v susednom Česku. Nezávislá spotrebiteľská organizácia dTest prináša užitočné tipy v súvislosti s cestovaním do Českej republiky, ktoré by ste si pred odchodom mali prečítať.

Jednou z prvých vecí, ktorú pred samotným vycestovaním do zahraničia zvažujeme, je to, ako sa do cieľovej destinácie dostaneme. Pri rozhodovaní berieme do úvahy množstvo faktorov ako vzdialenosť, cenu, dostupnosť dopravných prostriedkov či v neposlednom rade komfort.

Na kratšie, ale aj dlhšie vzdialenosti, sa mnohí dovolenkári prepravujú autom. To so sebou nesie množstvo výhod, ale aj povinností. Okrem kontroly technického stavu vozidla či požadovanej povinnej výbavy netreba pred cestou zabudnúť ani na kúpu diaľničnej známky. Ak cestujete do susedného Česka, kúpite si ju elektronicky. V závislosti od toho, na aký dlhý čas diaľničnú známku potrebujete, máte na výber z troch možností platnosti – na jeden rok, na 30 dní alebo 10 dní. Nákup môžete zrealizovať v elektronickom obchode na webe edalnice.cz, na obchodných miestach po celej krajine alebo v samoobslužnom kiosku. Tie sú umiestnené najmä v pohraničných oblastiach pred vjazdom na spoplatnený úsek a umožňujú len bezhotovostnú platbu. Ak kupujete e-známku na obchodnom mieste, máte v prípade chyby, ako napríklad nesprávne zadané evidenčné číslo vozidla, pätnásť minút od zaplatenia na zmenu údajov priamo na mieste, kde ste nákup zrealizovali. Pokiaľ si ale elektronickú diaľničnú známku kúpite cez e-shop či kiosk, venujte zvýšenú pozornosť údajom, ktoré zadávate. Po zaplatení totiž už zmenu informácií ani storno nie je možné zrealizovať. Výnimka platí iba na známky, ktoré si kúpite cez e-shop s odložením platnosti. V takomto prípade je až do dátumu začiatku platnosti možné vykonať jednu zmenu EČV a jednu zmenu termínu platnosti elektronickej diaľničnej známky.

Ak sa za svojimi letnými dobrodružstvami rozhodnete vyraziť pohodlným a zároveň lacnejším dopravným prostriedkom, cestovať môžete napríklad vlakom. Počas cesty si tak budete môcť vychutnať krásy českej krajiny. Občas vás však môžu stretnúť rôzne nepríjemnosti ako meškanie vlaku či strata a poškodenie batožiny. Ako si poradiť v takejto situácii? Dopravcovia v Českej republike majú rôzne povinnosti už pri predaji lístkov cestujúcim. Súčasťou týchto informácií by mal byť aj postup pri reklamácii stratenej batožiny a podávaní prípadných sťažností.

V prípade meškania vlaku je dopravca povinný cestujúcich priebežne informovať o tom, ako sa situácia vyvíja a o predpokladanom čase odjazdu a príjazdu. Pokiaľ by meškanie do cieľovej destinácie presiahlo 60 minút, máte nárok na zrušenie cesty s vrátením cestovného za neuskutočnenú časť cesty alebo môžete v ceste pokračovať. „Výška odškodnenia závisí práve od dĺžky meškania medzi východiskovou a cieľovou stanicou. Ak je to od 60 do 119 minút, nárok máte na 25 % z ceny lístka. Ak však meškanie presiahne 120 minút, dopravca vám musí kompenzovať až 50 % z ceny lístka, pričom ani v jednom prípade nárok na prepravu nestratíte,“ hovorí Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest. Odškodnenie vám musí dopravca vyplatiť najneskôr do jedného mesiaca od podania žiadosti, a to formou poukážky alebo vo forme inej služby. Ak však požiadate o vyplatenie v hotovosti, tejto žiadosti sa musí vyhovieť. „Dajte si ale pozor na výšku sumy, o ktorú žiadate. Pokiaľ nedosiahne aspoň štyri eurá, povinnosť vyplatiť vám odškodné dopravcovi odpadá,“ dopĺňa Eduarda Hekšová. Rovnako na odškodnenie nemáte nárok, ak ste informáciu o meškaní vedeli ešte pred kúpou lístka alebo je meškanie vzhľadom k pokračovaniu iným spojom kratšie ako 60 minút. Pri meškaní viac ako 60 minút by vám mal dopravca poskytnúť aj bezplatné občerstvenie primerané dĺžke čakania, pokiaľ je k dispozícii. Dožadovať sa dokonca môžete aj hotelového alebo iného ubytovania a zabezpečenia dopravy medzi železničnou stanicou a miestom ubytovania, pokiaľ je pobyt nutný. Ak vlak uviazne na trati, pokiaľ je to možné, môžete žiadať prepravu z vlaku do náhradnej východiskovej stanice alebo cieľovej stanice.

Ak by sa vám počas cesty stratila či poškodila batožina a viete cenu prepravovaných vecí zdokladovať, u dopravcu máte nárok na náhradu škody až do výšky 1 200 eur alebo až do výšky 300 eur, ak cenu neviete doložiť. Aj za nehody, ktoré spôsobia ujmu na živote či zdraví cestujúceho, zodpovedá dopravca, a to vrátane povinnosti uhradiť všetky nutné výdavky spojené s ošetrením, liečebnou starostlivosťou, prepravou či v dôsledku práceneschopnosti.

Úpravy pravidiel pre cestovanie na železnici nájdete v európskom nariadení o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave a platia pre všetky cesty vlakom v rámci Európskej únie.

Viac informácií a užitočných rád v súvislosti s cestovaním a spotrebiteľským právom nájdete na webe dTestu alebo v brožúre „Pomocník na cesty“, ktorú si stiahnete bezplatne tu.

Značky: