Dnešné podniky stále rozširujú svoje digitálne technológie, čo často vedie k preťaženiu IT tímov, ktoré ich spravujú.

Aby mohli IT špecialisti viac svojho času venovať inováciám a menej manuálnej práci, predstavila spoločnosť Cisco na veľtrhu Cisco Live v San Diegu nové funkcie využívajúce umelú inteligenciu a strojové učenie pre intent-based siete. V rámci rozšírenej ponuky Cisco prináša aj inovácie pre efektívnejšiu správu používateľov a aplikácií v rámci celej podnikovej siete – od kampusu a širokopásmových sietí až po dátové centrá a internet vecí na okraji.

Podľa prieskumu analytickej spoločnosti 451 Research takmer dve tretiny organizácií uvádzajú, že sa ich IT tímy pasujú s väčším pracovným zaťažením. Navýšenie počtu zamestnancov pritom v budúcom roku plánuje len jedna tretina firiem. „Aby bol podnik v dnešnej dobe schopný konkurovať, musí jeho IT zaistiť, aby bola firma pre zákazníkov prívetivá i v digitálnom svete. Preklenutie priepasti medzi potrebami podniku a dostupnými zdrojmi vyžaduje predovšetkým inovácie v oblasti automatizácie sietí a analytické nástroje založené na zozbieraných dátach. A pretože firmy dnes analyzujú obrovské množstvá dát, hrajú nezastupiteľnú úlohu umelá inteligencia a strojové učenie,“ hovorí Pavel Křižanovský, technický riaditeľ spoločnosti Cisco.

Vďaka novým funkciám, ktoré spoločnosť Cisco predstavila, získajú IT tímy vyššiu úroveň viditeľnosti do sieťovej infraštruktúry. Pretože žiadne dve sieťové prostredia nie sú rovnaké, zbiera riešenie systematicky relevantné dáta a vytvára pre individuálne nastavenie prostredia takzvanú baseline. Tá sa v čase mení, dochádza k učeniu a prispôsobeniu na konkrétne pripojené zariadenia, novo vyvíjané aplikácie a zmeny prostredia. Navyše, nové funkcie zaistia aj lepšie informácie o sieti (insights). Firma tak môže pomocou strojového učenia odkryť problémy, ktoré by mohli mať dopad na ich prevádzku a rozpoznať ich skôr, než k nim skutočne dôjde. Spoločnosť Cisco využíva strojové učenie aj na to, aby ponúkla svojim zákazníkom takzvané riadené akcie (guided actions), čiže kroky, ktoré inžinierom pomôžu zistiť príčinu problému a rovno ponúknu odporúčaný spôsob ich vyriešenia.

3 integrované funkcie v multidoménovej sieti

Cisco vylepšuje intent-based architektúru a pokrýva ňou teraz každú sieťovú doménu – kampus, pobočku, WAN, oblasť internetu vecí, dátové centrum i cloud. Spoločnosť Cisco vytvorila riešenia optimalizované na plnenie jedinečných potrieb každej z týchto domén. Nové integrované funkcie zaisťujú používateľom bezpečný prístup bez ohľadu na to kde, kedy a ako sa k sieti pripájajú. Nové integrácie umožňujú do end-to-end riešenia zaviesť:

  • Sieťovú segmentáciu: Integrácia softvérovo definovaného prístupu s SD-WAN sieťami a architektúrou Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) zjednodušuje IT tímom konzistentnú autorizáciu, zjednotenie a segmentáciu používateľov a zariadení na pobočkách, v dátových centrách a cloudových sieťach, i keď sa charakter používateľov a aplikácií mení. Vďaka tejto end-to-end segmentácii sú IT zamestnanci schopní brániť firmu pred neoprávneným prístupom k citlivým dátam a kritickým aplikáciám.
  • Prioritizáciu aplikácií: Cisco teraz automaticky odovzdáva požiadavky aplikácií medzi dátovým centrom a WAN sieťou, čo systému umožňuje vybrať tú najlepšiu cestu a prioritizovať prevádzku, i keď sa aplikácie presúvajú alebo menia. IT tímy tak môžu dynamicky riadiť a optimalizovať výkon aplikácií v rámci celého podniku, vrátane pobočiek.
  • Všadeprítomnú bezpečnosť: Ako líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti poskytuje Cisco svoje bezpečnostné inovácie vo všetkých prostrediach. Vďaka rozšíreniu schopnosti detegovať hrozby v šifrovanej prevádzke naprieč verejnými cloudmi a ochrane pobočkových a WAN sietí pred hrozbami, poskytuje Cisco end-to-end bezpečnosť, ktorú dnešní zákazníci potrebujú.

Dostupnosť

  • Vylepšenie Cisco AI Network Analytics sa stane štandardnou súčasťou nástroja Cisco DNA Center Assurance a bude obsiahnuté v jeho ďalšej verzii, ktorá vyjde v lete 2019.
  • Multidoménové integrácie budú dostupné aj v budúcej verzii nástroja Cisco DNA Center, ktorej vydanie je naplánované na leto 2019. Obe riešenia budú dostupné pre zákazníkov s licenciou Cisco DNA Advantage.

Značky: