Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sieť je chrbticou dnešného digitálneho obchodovania.

Jej automatizácia ale zostáva pre firmy jedným z najtvrdších orieškov. Spoločnosť Cisco preto oznámila rozšírenie svojho profesionálneho certifikačného programu DevNet, je okrem sieťových profesionálov teraz určený už i vývojárom softvéru. Vďaka tomu budú môcť celé IT tímy lepšie podporovať technologické inovácie a zefektívniť chod svojich firiem. Okrem toho spoločnosť Cisco zakladá nové komunitné vývojárske centrum, aby pomohla urýchliť nasadenie automatizovaných sietí, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja biznisu.

Sieťové technológie sa v ostatných piatich rokoch výrazne posunuli vpred. Ich nové možnosti dnes organizáciám pomôžu urýchliť podnikanie, vytvoriť nové aplikácie a zaviesť do sieťovania prístup DevOps. S novými certifikáciami Cisco DevNet môžu profesionáli získať nové znalosti z oblasti softvérových zručnosti. Okrem toho spoločnosť Cisco celosvetovo spolupracuje prostredníctvom zdieľaných repozitárov kódov s komunitou sieťarov a vývojárov na riešení náročných výziev, ktoré so sebou prináša sieťová automatizácia. Vďaka tomu možno naplno využiť možnosti nových funkcií sieťových technológií, aby sa podnikanie stalo skutočne čo najefektívnejšie.

Urýchlenie automatizácie siete vďaka silnej komunite

Portfólio intent-based sietí spoločnosti Cisco teraz umožňuje bezpečnú automatizáciu siete pomocou nového komunitného vývojárskeho repozitára Cisco DevNet Automation Exchange. Tento repozitár ponúka zdieľané úložisko kódov, ktoré obsahuje príklady konkrétneho využitia v praxi. Komunita vývojárov, sieťových profesionálov, partnerov a zákazníkov spoločnosti Cisco môže aktívne prispievať vlastným softvérom k vytvoreniu špičkového repozitára, ktorý slúži ako pomoc ďalším kolegom. Pri intent-based sieťovaní a implementácii automatizácie vedie DevNet Automation Exchange tímy podľa metodológie Walk-Run-Fly.

  • Walk: Získajte detailný prehľad o svojich sieťach a viditeľnosť do sieťovej infraštruktúry. Tento prehľad slúži napríklad na zber telemetrických dát a získanie lepších informácií o spravovaných sieťach. Možno tiež vykonávať audity, aby bola zaistená trvalá bezpečnosť siete.
  • Run: Aktivujte politiky a zámery naprieč rôznymi sieťovými prostrediami. To možno využiť pri prevádzkovaní samoobslužných sieťových operácií, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými politikami a prevádzkovými pokynmi.
  • Fly: Proaktívne spravujte aplikácie, používateľov a zariadenia vďaka využitiu workflows prístupu DevOps. Tie umožňujú nasadzovať aplikácie s doplnkami vývoja, ako sú kontinuálne integrácie a kontinuálne dodávanie (continuous integration a continuous delivery). To všetko v súlade s novými aplikačnými politikami.

Nové certifikácie pomáhajú vytvoriť IT tímy budúcnosti

Aplikácie, ktoré využívajú programovateľné siete, aby podporili obchodnú stratégiu firmy, skrývajú veľký potenciál. Aby ho však partneri a zákazníci vedeli využiť, potrebujú vybudovať tímy, ktoré dokážu optimalizovať možnosti siete a inovovať. Na to ale potrebujú adekvátne nástroje.

Kým sa sieťová technológia mení nepredvídateľným tempom, svet inžinierov venujúcich sa infraštruktúram a svet softvérových vývojárov sa musia prepojiť, aby vytvorili IT tím budúcnosti,“ hovorí Pavel Křižanovský, technický riaditeľ spoločnosti Cisco a dodáva: „Naše nové certifikácie pomáhajú organizáciám vytvárať tímy, ktoré ovládajú softvérovú expertízu a odborné znalosti v oblasti infraštruktúry, čo im pomáha naplno využiť nové možnosti sietí a zefektívniť tak svoje podnikanie. A máme s tým bohaté skúsenosti. Za viac ako 25 rokov sme pomohli v kariérnom rozvoji zhruba 1,7 miliónom profesionálov.“

Medzi nové certifikácie Cisco patria:

  • Nové DevNet certifikácie pre overenie softvérových profesionálov: Certifikácie DevNet Associate, DevNet Specialist a DevNet Professional sú určené pre softvérových vývojárov a sieťových inžinierov, ktorí ovládajú znalosti softvéru pre vývoj aplikácií a automatizovaných workflows pre prevádzkové siete a infraštruktúru.
  • Certifikácie Cisco pre testovanie inžinierov: Certifikácie Cisco Certified Network Associate (CCNA) a Cisco Specialist, spoločne s certifikáciami Cisco Certified Network Professional (CCNP) a Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) budú môcť získať profesionáli v segmente veľkých podnikov (enterprise), odborníci na dátové centrá, poskytovatelia služieb, bezpečnostní experti a experti na technológie pre tímovú spoluprácu.
  • Rozšírenie Cisco Networking Academy pre školenie sieťových profesionálov a softvérových vývojárov: Certifikácia Cisco Certified Network Associate slúži pre nových sieťových profesionálov z radov študentov a certifikácia DevNet Associate je určená softvérovým vývojárom. Absolventi Cisco Networking Academy budú môcť získať certifikácie CCNA a DevNet Associate, čím ich Cisco pripraví na prácu v ekosystéme ich spoločnosti.

Dostupnosť:

  • DevNet Automation Exchange je dostupný už teraz.
  • Nové kurzy sa začnú v júni 2019 a skúšky budú k dispozícii vo februári 2020. Učebné materiály k novým DevNet certifikáciám sú už k dispozícii na stránkach vývojára.
  • Nové certifikačné skúšky sa budú konať vo februári 2020.
  • Pre Cisco Networking Academy budú aktualizácie ku kurzom CCNA a CCNP, ich vyhodnotenie a nástroje k dispozícii v angličtine od novembra 2019. Lokalizácie do ďalších jazykov budú sprístupnené počas prvej polovice roka 2020.
Značky: