Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prináša detailnejší prehľad o sieti a umožňuje inteligentnejšiu automatizáciu

Spoločnosť Cisco predstavila nové riešenia pre siete riadené zámerom, ktoré pomáhajú optimalizovať prevádzku sietí i samotného podniku. Tieto inovácie sieťových technológií sa zameriavajú na zjednodušenie automatizácie a poskytovanie detailných informácií o IT a činnosti podniku. Firemné IT tak získa väčšiu flexibilitu a akcieschopnosť a zároveň bude schopné úzko spolupracovať na napĺňaní obchodných cieľov. Toto zosúladenie IT s obchodnými potrebami nebolo nikdy také dôležité ako v dnešnom dynamickom trhovom prostredí.

V dnešnom nestabilnom svete je nevyhnutné, aby podniková sieť vyhovovala strategickým cieľom – umožňovala bezpečnú prácu na diaľku, podporovala expanziu do cloudu alebo zjednodušovala transformáciu podniku. Predstavené novinky pomôžu podnikovému IT rýchlo a vo veľkom rozsahu implementovať pokročilé sieťové a bezpečnostné schopnosti vďaka zjednodušeniu a automatizácii segmentácie a cloudovému zabezpečeniu. Plníme sľub vybudovať cloudovú platformu, ktorá bude zákazníkom prinášať užitočné inovácie bez ohľadu na to, v akej fáze zavádzania sietí riadených úmyslom sa práve nachádzajú,“ hovorí Scott Harrell, viceprezident a generálny riaditeľ divízie sietí riadených zámerom spoločnosti Cisco.

Cisco ponúka pokročilé možnosti automatizácie, ktoré zlepšujú používateľskú skúsenosť a zároveň zjednodušujú IT procesy. Automatizácia sa stala zásadným faktorom zvyšovania efektivity IT. Podnikovému IT umožňuje flexibilnejší a aktívnejší prístup a zároveň znižuje časovú náročnosť údržby siete. Nové možnosti automatizácie:

  • Inovácie Cisco SD-WAN: Riešenie Cisco SD-WAN založené na technológii Viptela ponúka ucelené, plne cloudové zabezpečenie prostredníctvom integrácie s platformou Cisco Umbrella na ochranu podnikov proti útokom zvonku v súvislosti s využívaním SaaS a prístupom k internetu. Cisco Umbrella poskytuje funkcie bezpečnej internetovej brány (SWG), zabezpečenie DNS, firewallu a sprostredkovateľa prístupu do cloudu (CASB) v rámci jednej integrovanej cloudovej služby. Vďaka automatizovanému sprevádzkovaniu a zjednodušenému licenčnému modelu je zavedenie prepojeného riešenia Cisco SD-WAN a Cisco Umbrella jednoduché a rýchle. Používateľom poskytuje optimalizovanú skúsenosť a najlepšie možné zabezpečenie. Zbližovanie sietí a bezpečnosti je pre zákazníkov dôležitým krokom pri budovaní SASE architektúry. Medzi ďalšie inovácie SD-WAN patria podpora multicastu a integrovaná a zjednotená komunikácia (UC).
  • Používateľom definované siete Cisco: Používateľom definované siete Cisco umožňujú firemnému IT poskytnúť koncovým používateľom kontrolu nad ich vlastnou časťou bezdrôtovej siete prostredníctvom riadiaceho centra Cisco DNA Center. Koncoví používatelia môžu pomocou mobilnej aplikácie User Defined Network bezpečne pripájať svoje vlastné zariadenia a riadiť, ktoré zariadenia sa smú pripojiť k ich vlastnému úseku siete.

Cisco rozširuje prehľad i na predtým nesledované zariadenia. Tým umožňuje sieť efektívnejšie segmentovať a lepšie riadiť IoT zariadenia. Segmentácia siete – rozdelenie siete na menšie časti z dôvodu zlepšenia výkonu a bezpečnosti – bola vždy náročnou úlohou, najmä v prostrediach s rozmanitým a premenlivým ekosystémom IoT koncových bodov. Cisco túto úlohu výrazne zjednodušuje svojimi inováciami:

  • Analýza koncových bodov s využitím AI: Nástroj AI Endpoint Analytics, ktorý je súčasťou Cisco DNA Center, v plnom rozsahu identifikuje predtým neznáme koncové body a následne ich logicky zoskupí na základe analýzy s využitím rôznych zdrojov kontextových informácií a umelej inteligencie. Na základe toho môže IT definovať škálovateľné automatizované pravidlá.
  • Analýza na tvorbu skupinových pravidiel: Cisco DNA Center dokáže analyzovať toky dát medzi skupinami koncových bodov ako podklad na tvorbu pravidiel na správnu segmentáciu.

Dnešné bezdrôtové siete sú pre podnik nesmiernym prínosom, nielen z hľadiska komfortu pre používateľov, ale aj tým, že poskytujú informácie o ich správaní. Platforma pre lokalizačné služby vo vnútorných priestoroch Cisco DNA Spaces získava nové schopnosti, ktoré podniku poskytnú lepší prehľad a podrobnejšie informácie využiteľné na zaistenie bezpečnosti fyzických priestorov.

  • Cisco DNA Spaces pre návrat k normálu: Spoločnosť Cisco do platformy pridala nástroje na analýzu historických i aktuálnych dát s cieľom monitorovať pracovné prostredie z dôvodu zachovania pravidiel spoločenského odstupu. Zákazníci môžu využiť vstavanú aplikáciu na sledovanie hustoty osôb v reálnom čase a analyzovať využitie budov. Tieto informácie sú dôležité na zachovanie bezpečného prostredia i pre efektívne a hospodárne využitie firemných priestorov.
  • Indoor IoT služby: Platforma Cisco DNA Spaces ako prvá na trhu ponúka Indoor IoT vo forme služby na prístupových bodoch Wi-Fi-6. Jej cieľom je pomôcť zákazníkom rýchlo a úsporne zavádzať IoT aplikácie vo vnútorných priestoroch vo veľkom rozsahu. Cisco DNA Spaces zjednodušuje aktiváciu, konfiguráciu a správu veľkého množstva podporovaných IoT zariadení, vrátane podpory zariadení Bluetooth (BLE). V spolupráci s rozsiahlym ekosystémom partnerov spoločnosti Cisco platforma umožňuje sledovanie prostriedkov, monitoring prostredia z dôvodu bezpečnosti zamestnancov, prehľad o využití priestorov, vyhľadávanie miestností a ďalšie možnosti využitia v zdravotníctve, školstve, pohostinstve a v kancelárskych, maloobchodných a výrobných prevádzkach.

Predstavené inovácie Cisco DNA Center a Cisco DNA Spaces budú k dispozícii v priebehu leta 2020. Inovácie Cisco SD-WAN sú už k dispozícii.

 

Značky: