Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Cisco inovuje svoje riešenie Cisco HyperFlex, pridáva podporu pre kontajnery, stretch clustery a virtualizačnú platformu Microsoft Hyper-V. Okrem toho integruje multicloudové služby umožňujúce nasadenie, monitoring a správu aplikácií a zvládne väčší objem kritických workloadov. Výsledkom je riešenie, ktoré umožňuje vývoj a nasadenie tradičných i cloudových aplikácií na bežnej hyperkonvergovanej platforme.

Aplikácie sú srdcom digitálnej transformácie. Ich meniaca sa úloha vyžaduje podporu pre tradičné i monolitické workloady, tak ako pre distribuované architektúry mikroslužieb. Z prieskumu analytickej spoločnosti IDC z júla 2017 vyplýva, že 85 % organizácií zvažuje verejný cloud alebo ho už využíva. Navyše, 87 % z tých, ktorí ho využívajú, už podniklo nejaké kroky k vlastnej stratégii hybridného cloudu. Okrem toho, 94 % organizácií používajúcich cloudové riešenia, plánuje využiť viac cloudov.

Konkurenčné hyperkonvergované riešenia často zabúdajú na kľúčový vplyv, ktorý nasadené sieťové technológie a distribuované súborové systémy majú na výkon a škálovateľnosť clusterových serverov. Spoločnosť Cisco preto ponúka end-to-end prístup, ktorý zabezpečuje vysoký výkon serverových a sieťových prvkov vďaka súborovému systému, postavenému špeciálne na tento účel. Výsledkom je bezkonkurenčný výkon, ktorý umožňuje zákazníkom efektívnejšie spravovať širšie spektrum aplikácií, vrátane databáz a kritických ERP workloadov.

Aktualizácia softvéru Cisco HyperFlex 3.0 ponúka dôležité funkcie pre podporu cloudových workloadov prostredníctvom:

  • Podpory Multi-hypervisor riešení: Okrem systému VMware ESXi pridáva HyperFlex aj podporu systému Microsoft Hyper-V
  • Podpory kontajnerov: Rozšírenie dátovej platformy zahŕňa ovládač FlexVolume, čím zaručuje trvalé úložisko pre kontajnery spravované v systéme Kubernetes. Vďaka tomu možno v riešení Cisco HyperFlex vyvíjať a nasadzovať cloudové aplikácie.
  • Validácie podnikových aplikácií: Riešenie Cisco HyperFlex je pripravené na široké spektrum workloadov s nástrojmi pre profiláciu a dimenzovanie na podporu projektov pre migráciu aplikácií. Okrem návrhových a implementačných príručiek pre virtuálnu serverovú infraštruktúru (VSI) a virtuálnu desktopovú infraštruktúru (VDI) sú teraz k dispozícii typizované návrhy riešení Cisco pre kritické databázy, analytiku a ERP aplikácie – vrátane Oracle, SQL, SAP, Microsoft Exchange a Splunk.

Organizácie dnes vyžadujú mobilitu workloadov a monitoring aplikácií naprieč verejnými a privátnymi cloudmi. Riešenie Cisco HyperFlex zahŕňa integrácie nových služieb z multicloudového softvérového portfólia spoločnosti Cisco ako sú:

  • Monitoring výkonu aplikácií, ktorý umožňuje nástroj AppDynamics a to naprieč viacerými cloudmi.
  • Umiestnenie aplikácií, ktoré zabezpečuje nástroj Cisco Workload Optimization Manager. Ten zároveň umožňuje automatickú optimalizáciu alokovaných zdrojov.
  • Cloudový manažment, ktorý ponúka nástroj CloudCenter, a to po celý životný cyklus workloadu v privátnom alebo verejnom cloude.
  • Privátny cloud, ktorý taktiež využíva možnosti nástroja CloudCenter. Ten zjednodušuje nasadenie a správu aplikácií ako v kontajneroch tak vo virtuálnych strojoch. Zároveň predstavuje pre administrátorov a vývojárov jednoduchú možnosť, ako využiť výhody privátnych cloudov.

Spoločnosť Cisco tak umožňuje svojim zákazníkom efektívne pracovať s narastajúcim počtom workloadov a zároveň im otvára možnosti globálnych cloudových systémov pre správu. Ponúka aj vyššiu škálovateľnosť a flexibilitu on-premise riešení, vyššiu hustotu virtuálnych strojov a clustery s možnosťou rozšírenia až do 64 uzlov. Riešenie Cisco HyperFlex možno konfigurovať aj do stretch clusterov. Platforma Cisco Intersight teraz podporuje nástroj HyperFlex Cloud Deployment, čím rozširuje zjednodušené nasadenie a správu do vzdialených lokalít.

Značky: