Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok roku 2022.

  • rast príjmov z cloudu sa naďalej zrýchľuje, stúpli o 31 % a o 25 % pri fixnom menovom kurze
  • objem dohodnutých objednávok cloudu sa blíži k 10 miliardám eur, čo je nárast o 28 % a o 23 % pri fixnom menovom kurze
  • výrazne narástli príjmy z cloudového riešenia SAP S/4HANA, o 78 % a o 71 % pri fixnom menovom kurze. Objem dohodnutých objednávok SAP S/4HANA cloud rastie ešte rýchlejšie, o 86 % a o 79 % pri fixnom menovom kurze.
  • SAP potvrdil svoj výhľad pre príjmy, non-IFRS prevádzkový zisk a voľný cash-flow

Významné obchodné ukazovatele

Finančné ukazovatele za Q1 2022

Súčasný objem dohodnutých objednávok cloudu stúpol o 28 % na 9,73 miliardy eur a o 23 % pri fixnom menovom kurze. Vojna na Ukrajine spomalila rast objemu dohodnutých objednávok cloudu pri fixnom menovom kurze o 0,8 percentuálneho bodu.

Rast príjmov z cloudu, ktoré sa opierajú o dvojciferný rast naprieč portfóliom riešení, zrýchľuje už štvrtý štvrťrok po sebe. Stúpol o 31 % na 2,82 miliardy eur a o 25 % pri fixnom menovom kurze.

Za neustálych investícií do programu poskytovania cloudu ďalšej generácie stúpla hrubá marža cloudu medziročne o 1 percentuálny bod na 68,2 % (IFRS) a medziročne o 0,5 percentuálneho bodu na 70 % (non-IFRS). Rast príjmov, popri raste hrubej marže cloudu, prispel k silnému nárastu hrubého zisku z cloudu o 33 % (IFRS), o 32 % (non-IFRS) a o 26 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

IFRS prevádzkový zisk narástol o 10 % na 1,05 miliardy eur, najmä vďaka nižším výdavkom na reštrukturalizáciu. Non-IFRS prevádzkový zisk klesol o 4 % na 1,68 miliardy eur  a klesol o 7 % pri fixnom menovom kurze. Tento pokles v porovnaní s mimoriadne silným predchádzajúcim rokom možno pripísať výdavkom, spojeným s vojnou na Ukrajine, ako aj rastúcim investíciám do výskumu a vývoja a do obchodných a marketingových aktivít s cieľom zachytiť súčasné i budúce príležitosti rastu.

Zisk na akciu (IFRS, základný aj zriedený) klesol o 29 % na 0,63 eura a o 28 % na 1 euro (non-IFRS, základný). Medziročný pokles zisku na akciu odráža nižší finančný príspevok Sapphire Ventures v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku, vyplývajúci zo súčasných trhových podmienok.

Voľný cash flow klesol o 24 % na 2,16 miliardy eur, čo možno pripísať najmä vývoju ziskovosti v tomto štvrťroku a dopadom pracujúceho kapitálu z dôvodu pokračujúceho prechodu SAP do cloudu, ako aj nižším predajom softvérových licencií v štvrtom štvrťroku 2021. Prebiehajúca obchodná transformácia poskytuje rovnomernejší prísun hotovosti v priebehu roka a opakujeme preto celoročný výhľad voľného cash flow.

Spoločnosť SAP 13. januára oznámila nový program výkupu akcií na podporu prechodu z programov kompenzácií, založených na akciách, na majetkové vyrovnanie. K 31. marcu SAP vykúpil 5 680 250 akcií za priemernú cenu 102,26 eura v celkovej hodnote približne 581 miliónov eur.

Výhľad na rok 2022

SAP sa naďalej drží svojej stratégie, založenej na cloude, ktorej výsledkom je zrýchľujúci rast cloudu vďaka novým i existujúcim zákazníkom. Tempo a rozsah rastu cloudu znamená, že spoločnosť je na dobrej ceste dosiahnuť svoju strednodobú ambíciu.

V roku 2022 SAP očakáva:

  • príjmy z cloudu v rozmedzí 11,55-11,85 miliardy eur pri fixnom menovom kurze  (2021: 9,42 miliardy eur), čo je nárast o 23 % – 26 % pri fixnom menovom kurze.
  • príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 25 – 25,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2021: 24,08 miliardy eur), čo je nárast o 4 % – 6 % pri fixnom menovom kurze.
  • non-IFRS prevádzkový zisk 7,8 – 8,25 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2021: 8,23 miliardy eur), čo je rovnaký stav až pokles o 5 % pri fixnom menovom kurze
  • podiel predvídateľnejších príjmov (definovaný ako súčet príjmov z cloudu a softvérovej podpory) dosiahne približne 78 % (2021: 75 %)
  • voľný cash flow nad 4,5 miliardy eur (2021: 5,01 miliardy eur)
  • SAP teraz očakáva celoročnú efektívnu daňovú sadzbu (IFRS) v rozmedzí 28 % – 32 % (predtým 25 % – 28 %) a efektívnu daňovú sadzbu (non-IFRS) v rozmedzí 23 % – 27 % (predtým 22 % – 25 %). Nárast výhľadu efektívnej daňovej sadzby zohľadňuje najmä aktualizovanú projekciu finančného príspevku Sapphire Ventures vo svetle súčasných trhových podmienok.

Značky: