Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kam sa bude uberať technologický vývoj? Spoločnosť Cisco predstavila 6 trendov, ktoré budú v budúcom roku meniť svet i podobu moderných firiem.

Tie sa v roku 2018 podľa očakávania zamerali na lepšie využitie dát, ktorých dnes zhromažďujú veľké objemy. Pre mnohé bola prioritou optimalizácia  a správa multicloudových prostredí, rovnako ako snaha integrovať zabezpečenie už na základnej úrovni infraštruktúry. Žiadny z týchto trendov budúci rok zrejme nezmizne. Pribudnú však ďalšie.

V roku 2019 sa pravdepodobne dočkáme zaujímavo namiešanej „evolúcie“ – šírenia a rozvoja už prebiehajúcich trendov – a „revolúcie“, keď zmeny požiadaviek donútia podniky digitalizovať a rýchlejšie zavádzať nové technológie.

Trend prvý: Umelá inteligencia a strojové učenie ako bežná súčasť dňa

Vývoj umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML) v ostatných niekoľkých rokoch značne pokročil vďaka usilovnej práci vedcov, dostupnosti rozsiahlych dátových súborov, vhodných na strojové učenie, nárastu výpočtového výkonu a pokrokom v súvisiacej matematike. Inovácie v oblasti AI-ML už vyriešili niektoré dosiaľ neriešiteľné problémy, čo vedie k silnej viere v schopnosti týchto technológií. Pozornosť verejnosti pútajú spotrebiteľské aplikácie ako autonómne vozidlá alebo humanoidní digitálni roboti. Tento rozruch je však opodstatnený len čiastočne, pretože podniky ešte len zisťujú, čo na zavedenie AI-ML treba.

Aby podnik mohol umelú inteligenciu/strojové učenie zaviesť, musí si napríklad dať najskôr do poriadku svoje digitálne prostredie: musí existovať proces získavania a správy dát prepojený s patričnými výpočtovými zdrojmi, ktoré poskytujú výstupy sumarizačným systémom na vizualizáciu poznatkov. Na ich základe môžu špecialisti formulovať závery a tvoriť širší obraz. Napriek marketingovým a mediálnym bublinám bude umelá inteligencia v roku 2019 naďalej skôr len pomáhať ľuďom dosahovať lepšie rozhodnutia, ako rozhodovať za nich. Niektoré dátovo orientované rizikové investičné fondy už ale využívajú AI pri nových obchodných modeloch. A v dobe akútneho nedostatku ponuky pracovných síl na trhu práce začínajú personalisti využívať umelú inteligenciu na efektívnejšie vyhľadávanie kvalifikovaných pracovníkov a ich udržanie.

Spoločnosť Cisco používa umelú inteligenciu a strojové učenie na pragmatické riešenie reálnych problémov. Analyzuje napríklad ohromné objemy sieťových dát, vyhľadáva a neutralizuje hrozby alebo zaisťuje hladký beh procesov. Systém Cisco DNA Analytics dokáže získavať anonymizované telemetrické dáta zo sietí zákazníkov (na dobrovoľnej báze a s výslovným súhlasom), vyhľadávať v nich vzorce a aplikovať získané poznatky. To umožňuje znížiť náklady na prevádzku siete a zlepšiť bezpečnosť. Systém Cisco Encrypted Traffic Analytics (ETA) ako prvý na trhu využíva strojové učenie na vyhľadávanie škodlivého softvéru v šifrovanej dátovej prevádzke bez jej dešifrovania. Komunikačný nástroj Cisco WebEx Assistant zase využíva spracovanie prirodzeného jazyka, aby rozumel hlasovým pokynom, takže sa používateľ môže pripojiť k telekonferencii prakticky bez dotyku klávesnice. V roku 2019 môžeme očakávať množstvo ďalších noviniek v oblasti AI-ML.

Trend druhý: Internet expanduje spôsobom, aký sme si nevedeli predstaviť

Podľa najnovšej štúdie Cisco Visual Networking Index (VNI) pretečie v roku 2022 globálnymi IP sieťami viac dát, než celým internetom od jeho počiatku až do konca roku 2016. Inými slovami, v roku 2022 vznikne väčší objem dátovej prevádzky než celkovo za predchádzajúcich 32 rokov od spustenia internetu. Internetová prevádzka bude konzistentne rásť a globálne sa medzi rokmi 2017 a 2022 zvýši trojnásobne. Každý rok tak porastie o 26 %.

Do roku 2022 dosiahne podiel používateľov internetu 60 % svetovej populácie, ale noví používatelia sa stretnú so zásadne odlišným internetom – takým, ktorý bude prepájať ľudí v ich bežnom živote prostredníctvom nositeľných zariadení, domácich spotrebičov a automatizovaných vozidiel. Menej viditeľné, nie však menej významné, bude široké spektrum senzorov internetu vecí (IoT) – používaných napríklad v prístavoch na optimalizáciu a zvýšenie bezpečnosti prepravy alebo na parkoviskách inteligentných miest na zníženie dopadu automobilovej dopravy na životné prostredie. Online bude viac ako 28 miliárd zariadení a spojení, pričom viac ako polovica z nich bude prebiehať medzi strojmi (M2M).

Rastúce požiadavky na pripojenie ľudí a strojov povedú k výraznému nárastu rýchlosti pevného, Wi-Fi a mobilného pripojenia: priemerná rýchlosť pevného a Wi-Fi pripojenia sa do roku 2022 celosvetovo zdvojnásobí, kým rýchlosť mobilného pripojenia vzrastie v porovnaní s rokom 2017 viac ako trojnásobne.

Trend tretí: Od Ultra-HD po živé video a virtuálnu realitu – rastúca obľuba vizuálnych médií bude klásť značné nároky na prenosovú kapacitu

Do roku 2022 bude video tvoriť 82 % celkovej prevádzky v IP sieťach. Objem živých video prenosov narastie v rokoch 2017 až 2022 pätnásťkrát a bude tvoriť 17 % všetkých prenosov video dát na internete. Postupne nahradí aj tradičné vysielacie časy.

Objem dátovej prevádzky virtuálnej a rozšírenej reality (VR/AR) so stúpajúcou popularitou týchto technológií medzi spotrebiteľmi a podnikmi tiež prudko porastie. Na trhu sa bude objavovať nový hardvér a stále viac obsahu na konzumáciu prostredníctvom VR/AR. Objem dát súvisiaci s virtuálnou a rozšírenou realitou počas najbližších piatich rokov stúpne päťnásobne. V budúcom roku sa budeme častejšie stretávať s VR aplikáciami v podnikovom prostredí, od predvádzacích akcií a virtuálnych „prehliadok“ po skúmanie produktov a nehnuteľností online.

Trend štvrtý: rast mobilného pripojenia a rozvoj 5G sietí

Zavádzanie sietí 5G je stále na začiatku, takže najčastejšie využívaným typom pripojenia i v budúcom roku zostanú siete 3G a 4G. Štúdia Cisco VNI však odhaduje, že do roku 2022 bude 22 % globálnej internetovej prevádzky prichádzať z mobilných sietí (v porovnaní s 12 % v roku 2017). V roku 2022 budú zhruba 3 % všetkých mobilných zariadení podporovať pripojenie 5G (a na 5G bude pripadať takmer 12 % celosvetovej mobilnej dátovej prevádzky).

Mobilní operátori na celom svete podľa očakávaní spúšťajú skúšobné siete 5G (pozri napríklad článok 5G Availability Around the World na Lifewire). Množstvo odborníkov sa domnieva, že rozsiahlejšie 5G siete sa začnú objavovať v roku 2020, keď sa vyjasnia frekvenčné spektrum, štandardy, životaschopné obchodné plány a ďalšie prevádzkové záležitosti.

Trend piaty: Blockchain a jeho nové využitia

Blockchain bude prenikať do oblastí ako sú riadenie dodávateľského reťazca, siete, digitálna identita alebo devízové obchody. Je pravdepodobné, že všetci významní poskytovatelia cloudových služieb do konca roka 2019 nasadia blockchain komerčne a táto technológia sa v najbližších niekoľkých rokoch stane dôležitým prvkom väčšiny ponúkaných riešení s umelou inteligenciou i internetu vecí.

Nemenej zaujímavé je rastúce využitie blockchainu pre dobrú vec mimo podnikovej sféry. Uplatnenie nachádza napríklad pri overovaní, že nerastné suroviny v produktoch nepochádzajú z eticky problematických zdrojov, pri boji proti obchodovaniu s deťmi alebo pri predaji a nákupe elektrickej energie v nezávislých mikrosieťach.

Spoločnosť Cisco verí vo význam partnerstva s organizáciami ako Trusted IoT Alliance, Hyperledger alebo Blockchain Research Institute, s ktorými spoločne objavuje ďalšie využitia blockchainu. Cisco očakáva, že také partnerstvá budú v najbližších rokoch hrať stále významnejšiu úlohu pri hľadaní nových možností využitia tejto technológie.

Trend šiesty: Sieť ako základ pre nové aplikácie

V priebehu roku 2019 sa bude stále viac podnikov musieť zaoberať transformáciou siete, aby dokázali aj naďalej poskytovať svojim zákazníkom špičkovú kvalitu služieb.

Dnešné siete nie sú stavané na vývoj nárokov podnikov a používateľov v najbližších rokoch. Za všetkými zmieňovanými trendmi – 5G, virtuálnou realitou, internetom vecí a umelou inteligenciou – stojí digitálny základ, zložený z mnohých verejných a privátnych sietí. A záťaž tejto základnej infraštruktúry neustále stúpa – v roku 2020 sa bude každú hodinu na internet pripájať milión nových zariadení. Rastúci počet zariadení, požiadaviek na rýchlosť pripojenia a množstvo bezpečnostných hrozieb tiež znamená, že ručná správa siete začína byť nepraktická.

Podniky potrebujú byť schopné pripojiť ľubovoľné zariadenie kdekoľvek, odkiaľkoľvek a v rôznych doménach. Čo bolo kedysi považované za nezávislé siete – postavené samostatne a navzájom prepojené – je teraz potrebné zlúčiť do jednej multi-doménovej architektúry. Táto architektúra bude musieť byť vysoko automatizovaná, schopná sebaoptimalizácie na základe očakávanej aktivity a zámeru, schopná sa učiť a sama opravovať a bude musieť byť od základu postavená na bezpečnosti.

Značky: