Príchod štandardu WiFi 6 bol dôležitým krokom k prepojenému svetu. Na využitie celého potenciálu štandardu WiFi 6 je treba individuálne analyzovať každú spoločnosť, ktorá chce túto technológiu používať.

Riešenie problémov s kapacitou

Nový štandard 802.11ax, bežne označovaný ako WiFi 6, vyriešil hlavný problém bezdrôtových sietí spočívajúci v ich kapacite. V budúcnosti bude každé pripojené zariadenie a služba mať k dispozícii takú prenosovú kapacitu, akú potrebuje. Nestane sa, aby inteligentná žiarovka, ktorá vyžaduje relatívne malú prenosovú kapacitu by znížila kapacitu potrebnú pre pripojený notebook. Technológie ako napr. rozšírená realita, rozlíšenie 4K, strojové učenie alebo umelá inteligencia vyžadujú väčšiu prenosovú kapacitu, vyššiu úroveň paralelných dátových prenosov a tiež nižšiu latenciu. Práve tu sa prejaví WiFI 6.

Štandard WiFi 6 v podstate podporuje všetky digitálne trendy, ktoré v súčasnosti optimalizujú a zrýchľujú podnikanie. Umenie využívať výhody štandardu WiFi 6 avšak nespočíva iba v jeho implementácii, ale tiež v jeho integrácii do celej siete.

Vyššia efektivita pre domácnosti aj organizácie

Hlavný prínos štandardu WiFi 6 spočíva v optimalizovanej efektivite a kapacite bezdrôtových sietí, očakávame jeho nasadenie primárne v objektoch, ako sú veľké prepravné uzly, verejné priestory, univerzity a ďalšie školy. WiFi 6 sa uplatní aj vo výškových budovách, v inteligentnej výrobe a v zdravotníctve. Rovnako tak v pohostinstve, kde dnes hostia vyžadujú digitálny spôsob objednávky a platby za služby.

Lepšie zabezpečenie vďaka WiFi 6

Znižovanie rizík súvisiacich s veľkými dátami je náročné najmä pre verejnú správu a inštitúcie, ako sú univerzity a školy. K tomu je samozrejme nutné poskytnúť čo najlepšie zabezpečenie. Štandard WiFi 6 ponúka príležitosť k lepšiemu využitiu obchodného potenciálu a súčasne zaisťuje vyššiu ochranu kritických dát.

Štandard WiFi 6 je navrhnutý tak, aby dokázal viac než len prenášať dáta pre konkrétne odvetvia a urýchľovať procesy.

Zdroje: ZyXel, vlastné

Prečítajte si aj

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.