Spoločnosť Atos zorganizovala konferenciu, ktorá sa venovala digitálnym trendom. Hlavnou prednáškou bolo zákulisie Olympijských hier zamerané na technologickú výbavu. Na to nadväzovali diskusné panely orientované na dekarbonizáciu, cloud a digitálnu transformáciu.

Olympijské hry a okamžité spracovanie dát

S hlavnou prednáškou vystúpil na tejto konferencii Ivar Willemse, ktorý je súčasťou tímu venujúcemu sa Olympijským hrám. Tento tím má dnes viac ako 200 zamestnancov. Atos síce na povrchu týchto hier nie je natoľko viditeľný, ale v skutočnosti za tým, že na televíznej obrazovke vidíte výsledky súťaží prakticky v tom istom čase, kedy sa skončia, stojí práve táto firma.

Rovnako Atos sprostredkováva podklady pre moderátorov, ktorí majú k dispozícii o danom športovcovi všetky dostupné informácie. Týka sa to aj ďalších informácií, napr. o počasí, kvalite ovzdušia, doprave a pod.

Atos pritom pracuje na digitalizácií Olympijských hier už 30 rokov. Odvtedy stojí Atos za všetkými hrami a spolupracuje pritom s partnermi ako sú Omega, NEC, Dell/EMC alebo Panasonic. Od roku 2018 pri Zimných olympijských hrách v PyeongChangu boli zavedené moderné cloudové služby.

V súčasnosti je situácia taká, že do 0,3 sekundy potom, ako sa skonči konkrétna súťaž, je dosiahnutý výsledok už k dispozícii pre televízne štáby. Znamená to obrovskú výpočtovú silu a premyslené manažovanie dát.

Atos pre Olympijské hry konkrétne zaisťuje:

  • akreditačný systém pre športovcov, trénerov, médiá a VIP. Reálne to znamená vydanie státisícov akreditácií
  • poskytovanie údajov a výsledkov v reálnom čase pre svetové médiá. ľudia na štadióne ale aj pri televíznych obrazovkách sú tak ihneď informovaní o všetkých udalostiach. Pritom platí vyššie spomenutá doba reakcie 0,3 sekundy
  • prostredníctvom informačného kiosku poskytuje pre športovcov, médiá a športových funkcionárov okamžitý prístup k výsledkom, harmonogramom súťaží, tabuľkám medailového poradia, novinkám o športových rekordoch a tiež audio/video
  • všetky informácie poskytuje aj pomocou aplikácie MyInfo do mobilného zariadenia
  • prevádzku portálu pre miestnych dobrovoľníkov

Pre pripravované Olympijské hry v Paríži pribudne ešte viac služieb a oveľa viac sa bude pritom využíva umelá inteligencia.

Centrála v Španielsku

Atos pre Olympijské hry zriadil centrálu v Barcelone (CTOC) a testovacie IT Laboratórium v Madride (ITL). A to bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta sa Olympijské hry konajú – skutočné spracovanie údajov prebieha práve v týchto mestách. Samozrejme, Atos má aj lokálne centrá na mieste, kde sa Olympijské hry konajú.

Všetky tieto pracoviská sú zapojené do jedného centrálneho cloudu a takto sa manažujú Olympijské hry. Mimochodom, práca Atosu po skončení Olympijských hier nekončí, pracujú totiž na nadväzujúcich Paralympijských hrách a po ich skončení nastupuje práca na ďalších hrách.

Covid-19 hry skomplikoval

Pritom organizácia hier sa stáva čoraz komplikovanejšou. Medzi najväčšie výzvy patrila organizácia hier počas pandémie Covid-19, kedy opakovanými testami prechádzali všetci športovci, ale aj návštevníci hier a bolo treba udržiavať o nich evidenciu. Mimochodom na hrách býva dnes akreditovaných 300 000 novinárov a im všetkým treba dodávať dodávať informácie včas.

Bezpečnosť a kyberútoky

Jedna z najdôležitejších úloh pre Atos je zaistenie bezpečnosti informácií – napr. osobných údajov športovcov, prístupových údajov a pod. Napr. počas Olympijských hier v Riu v roku roku 2016 Atos riešil až 570 miliónov bezpečnostných útokov. Z toho celkovo 0 malo reálny dopad na konanie hier.

Dekarbonizácia

Prvý diskusný panel sa venoval dekarbonizácií a trvalej udržateľnosti. My sme sa na túto tému pýtali Andrej Hrazdila zo slovenského Atosu. Zistili sme, že dnes nemôžu podniky brať dekarbonizáciu a trvalú udržateľnosť len ako dnes populárnu frázu, treba ju naplniť skutkami. Atos v roku 2018 kúpil spoločnosť EcoAct a táto pomáhala s dekarbonizáciou v rámci samotnej firmy a ako riešenie to Atos ponúka aj zákazníkom, parterom a dodávateľom.

Andrej Hrázdil, AtosZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Andrej Hrazdil, Atos

Atos je napr. producent super počítačov a už pri ich vývoji sa zohľadňujú pravidlá, aby výsledný super počítač mal čo najnižšiu uhlíkovú stopu.

Dozvedeli sme sa tiež, že uhlíková neutralita znamená, že každé zariadenie a každý človek vo firme má nejakú uhlíkovú stopu. Firma musí kúriť, jej zamestnanci chodia do práce, sú v zamestnaní a teda sa spotrebováva nejaká energie a v rámci toho sa spaľuje uhlík (uhlie, ropa, zemný plyn). Ak si firma stanoví, že od určitého roka bude uhlíkovo neutrálna, bude to znamenať, že to čo firma do atmosféry uvoľní, to aj firma z atmosféry nejakým spôsobom odčerpá. Toto odčerpanie sa realizuje cez tzv. ofsetové programy.

Panelová diskusia o dekarbonizáciiZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Panelová diskusia o dekarbonizácii

Ofset sa dá kúpiť od nejakej firmy (napr. od Atosu) a táto firma za podnik uhlík v dohodnutom objeme odčerpá. Spoločnosť Atos si pritom stanovila globálny cieľ do roku 2039 byť uhlíkovo neutrálnou. Znamená to zmeniť uhlíkovú stopu nielen v samotnej firme, ale aj u jej dodávateľov.

Cloud a externá infraštruktúra

V rámci druhého panelu sme oslovili Dávida Pálinkáša zo spoločnosti IBM. Hovorili sme predovšetkým o cloude, ktorý dnes používame prakticky všetci (napr. ukladanie kontaktov na cloud od Google alebo Apple). Cloud pritom neznamená len ukladanie dát, je to tiež súbor služieb, ktoré sa dajú nad dátami realizovať. Veľmi podstatné je pritom vyriešiť bezpečnosť uložených údajov.

Panelová diskusia o cloudovom riešenZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Panelová diskusia o cloudovom riešení

Hovorili sme o verejných aj privátnych cloudoch a tiež o tom, že IBM sa pridáva k poskytovateľom verejného cloudového riešenia pre firmy. Hoci IBM prišla s cloudovým riešením na trh neskoršie ako iné firmy, dnes patrí k najväčším.

Tri hlavné piliere verejného cloudu od IBM sú: otvorenosť, bezpečnosť a škálovateľnosť. Sústreďujú sa predovšetkým na firemných zákazníkov. Mimoriadne dôležití sú pre IBM partneri, je to cesta ako tento cloud dostať k zákazníkom. A medzi partnerov patrí aj Atos ako systémový integrátor.

Digitálna transformácia

Atos je dôležitým partnerom aj pre spoločnosť Hewlett-Packard Enterprise. Povedala nám to účastníčka tretej panelovej diskusie, Adela Bobovská z HPE. Vzťahy medzi HPE a Atos sú nadštandardne dobré.

Panelová diskusia o digitálnej transformáciiZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Panelová diskusia o digitálnej transformácii

Digitálna transformácia je pre HPE niečo, čo prinesie evidentné zlepšenie zákazníkovi buď v jeho biznise alebo v jeho procesoch. Je to elektronizácia s pridanou hodnotou plus ďalšie procesy, zjednodušenia a iné úpravy, ktoré vedú k celkovej spokojnosti zákazníka.

Zdroje: vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.