Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach oznámila, že Celní správa České republiky využíva GFI Archiver na správu 47 miliónov archivovaných e-mailov a viac ako 6 200 poštových schránok na efektívnejšie archivovanie elektronickej pošty.

Riešenie, ktoré umožňuje významne redukovať požiadavky na poštový server, spravovať a redukovať závislosť od PST súborov a spĺňať narastajúci objem regulatórnych požiadaviek, predstavuje najväčšiu implementáciu tohto produktu v Českej republike.

Celé archivačné riešenie (1 SQL Server + 1 GFI Archiver Server) bolo virtualizované tak, aby bolo možné ho jednoducho prenášať medzi primárnym a záložným dátovým centrom. V súčasnosti sa používa verzia GFI Archiver 12. Kvôli pomerne komplikovanému spôsobu prideľovania práv k archívnym mailboxom boli vytvorené špeciálne skripty, ktoré reflektujú pri prideľovaní práv štruktúru a členstvo v skupinách v Active Directory.

Z pohľadu užívateľov sa zefektívnilo vyhľadávanie v archíve a umožnila sa lepšia práca v prostredí MS Outlook, keďže je možné vymazať vybavené poštové zásielky z poštového klienta. Užívateľ si pritom môže kedykoľvek túto zmazanú komunikáciu vyhľadať v aplikácii GFI Archiver. Dôležitým prínosom je možnosť prihlásenia sa k GFI Archiveru de facto odkiaľkoľvek (pri zachovaní bezpečnostných opatrení) bez nutnosti inštalácie softvéru na danom koncovom zariadení. Aktuálne je pripojených on-line 60 mesačných archívnych databáz, čo reprezentuje archív za posledných 5 rokov, t. j. cca 47 miliónov e-mailov a 15 TB priestoru pre archívne databázy. Každý mesiac pritom vzniká minimálne 200 GB nových dát. Staršie dáta sú archivované na magnetických páskach.

Vďaka virtualizácii a presunu dát na novšie a výkonnejšie úložiská je možné uvažovať o nasadení ďalších funkcionalít, ako napr. MailInsights vrátane znázornenia komunikačných tokov, reakčného času na prichádzajúce e-maily či využívanie webmailov užívateľmi. Kvôli zákonu o kybernetickej bezpečnosti bude tiež potrebné strážiť neoprávnený prístup k archivovaným dátam. Predpokladá sa preto otestovanie a nasadenie funkcie Auditing na audítovanie operácií vykonávaných s GFI Archiver.

„Vďaka zavedeniu centrálnej archivácie sa nám darí udržať užívateľské poštové schránky na rozumnej hranici z pohľadu objemu dát, čo je u organizácie s celorepublikovou pôsobnosťou dosť podstatné,“ povedal Petr Kněžourek, správca ICT z Celní správy ČR. „Vďaka najnovšej verzii GFI Archiver dokážeme efektívne spravovať veľké množstvo užívateľských schránok vrátane napr. ich automatického čistenia.“

GFI Archiver je riešenie pre centralizovanú archiváciu súborov a e-mailov. V najnovšej verzii 12 prináša podporu pre najnovšie platformy spoločnosti Microsoft vrátane Exchange 2016, Outlook 2016 a Windows 10 s vylepšenou vyhľadávacou funkcionalitu, ktorá umožňuje dosiahnutie rýchlejších výsledkov ako pre užívateľov, tak aj administrátorov.

Značky: