Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zodpovedné podnikanie a udržateľný rozvoj patria k základným pilierom fungovania ČSOB, ako aj celej materskej skupiny KBC. V uplynulom roku sa ČSOB zamerala na novú oblasť budovania digitálnej gramotnosti a pokračuje v projektoch zameraných na ochranu zdravia detí.

Presťahovanie sa do novej centrály v zrevitalizovanej bratislavskej lokalite Zuckermandel spolu s ďalšími krokmi prináša zníženie energetickej náročnosti prevádzky. Detailný prehľad aktivít ponúka najnovšia Správa o zodpovednom podnikaní ČSOB za rok 2017.

„Snahy podporovať udržateľný rozvoj reflektujeme aj v oblasti podnikania a financovania projektov. Aj preto, v súlade so stratégiou KBC, sme sa v uplynulých rokoch odklonili napríklad od financovania činností v oblasti uhoľného sektora, vrátane ťažby uhlia a výroby energie a tepla na báze uhlia. Naopak, našou ambíciou je rast portfólia v oblasti obnoviteľnej energie. Cieľom skupiny KBC, ktorej sme členom, je zaistiť do roku 2030 rast portfólia v oblasti obnoviteľnej energie na viac ako 50% svojho celkového portfólia v energetickom sektore,“ vysvetlil Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB.

K spoločensky zodpovednému prístupu sa ČSOB snaží motivovať aj všetkých zamestnancov, napríklad prostredníctvom korporátneho dobrovoľníctva alebo formou Zamestnaneckého grantového programu. V roku 2017 ČSOB nadácia podporila prostredníctvom grantu 75 projektov vo výške 200.000 eur. Zapojili sa do neho mimovládne organizácie, ktorých projekty odporučili zamestnanci ČSOB. Projekty boli zamerané na rôzne aktivity v oblastiach: zdravého životného štýlu a športu, ochrany zdravia a vzdelávania. 

Zelená centrála ČSOB a ekologickejšie dochádzanie  do práce

ČSOB pokračovala v rozvíjaní svojho integrovaného systému riadenia ochrany životného prostredia a efektívneho využívania energií. Nová moderná centrála, do ktorej sa ČSOB presťahovala na jar 2017, získala certifikát BREAAM Excellent. 

„To potvrdzuje, že budova je postavená s ohľadom na životné prostredie a efektívne využitie energetických, prírodných a spoločenských zdrojov. ČSOB si plne uvedomuje svoj vplyv na životné prostredie pri svojej činnosti a prispieva k  dosiahnutiu záväzku, ktorý sme si v rámci KBC stanovili – znížiť produkciu skleníkových plynov do roku 2020 o 20%,“ dodal Daniel Kollár. 

S tým súvisí aj zvyšovanie povedomia zamestnancov o ochrane životného prostredia vo vzťahu k spotrebe energie. Snahou je preto okrem iného motivovať zamestnancov využívať ekologickejšie formy dochádzania do práce. Preto je súčasťou centrály aj cyklostojisko pre 80 bicyklov s plne vybaveným zázemím pre zamestnancov. Navyše, počas dňa môžu zamestnanci na presun po meste využívať aj korporátne bicykle.

Bezbariérové pobočky a viac „paperless“

K šetreniu prírodných zdrojov a efektívnemu nakladaniu s nimi sa ČSOB motivuje tak zamestnancov, ako aj klientov. A to snahou v čo najväčšej miere využívať bezpapierovú formu komunikácie a investíciami do digitálneho bankovníctva.

V ČSOB sme hrdí na to, že drvivá väčšina pobočiek je bezbariérová, rovnako ako aj prístup k bankomatom. Jedným z dôkazov je aj to, že pobočka v Dolnom Kubíne získala v roku 2017 certifikát „Zariadenie priateľské k zdravotne postihnutým“. 

Podpora zdravia a bezpečnosti detí

V roku 2017 ČSOB nadácia pokračovala v úspešnej spolupráci so slovenskými mestami a obcami pri rekonštrukcii prechodov pre chodcov, Pozor! Zebra na ceste. Prispela tak na rekonštrukciu 35 prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a materských škôlok   sumou vo výške 95 000 EUR.

Súčasne podporila Nadáciu detského kardiocentra v Bratislave sumou 20 000 EUR. Rovnakú čiastku získala aj nezisková organizácia Dieťa v nemocnici, ktorá si dala za cieľ podporovať detských pacientov v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach.

Kyberbezpečnosť a digitálna gramotnosť

Kyberbezpečnosť a zvyšovanie úrovne digitálnej gramotnosti je novou oblasťou, na ktorú sa ČSOB vlani  zamerala a v jej rozvoji plánuje pokračovať aj naďalej. ČSOB preto v uplynulom roku investovala do bezpečnostnej aplikácie Mobile Control, s cieľom sprístupniť ju nielen klientom, ale aj neklientom banky. Aplikácia používateľom pomáha držať ich smartfón v bezpečí a len počas na prvých troch mesiacov si ju stiahlo viac ako 3 500 ľudí.

S cieľom priblížiť širokej verejnosti tému hrozieb číhajúcich v digitálnom a online svete, ČSOB spustila projekt Digitálna inteligencia, v rámci ktorého si verejnosť môže otestovať svoje digitálne IQ a doplniť si chýbajúce vedomosti.

Značky: