Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

3 TB dát uložené v archivačnom riešení poskytujú autentické a nespochybniteľné podklady v rámci prebiehajúcich konaní

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že spoločnosť D.A.S., poskytovateľ právnej ochrany, úspešne využíva archivačné riešenia GFI Archiver na uchovávanie kľúčovej komunikácie v oblasti elektronickej pošty. Dáta uložené v archíve poskytujú autentické a nespochybniteľné podklady v rámci prebiehajúcich súdnych, správnych alebo iných konaní.

Spoločnosť D.A.S. je poskytovateľom poistenia právnej ochrany súkromným osobám aj podnikateľským subjektom zo všetkých odvetví. Na základe uzavretého poistenia svojim zákazníkom poskytuje právnu ochranu, od riešenia pokút až po zastupovanie v zložitých súdnych prípadoch. Pre spoločnosť pracuje cca 130 zamestnancov a približne 70 externých obchodníkov, ktorí využívajú elektronickú poštu na intenzívnu komunikáciu so zákazníkmi.

Každý štvrťrok aktuálne pretečie firmou vo viac než 300 000 e-mailoch cca 90 GB dát, celkom je archivovaných 3 TB dát vo forme elektronickej pošty. Informácie obsiahnuté v týchto e-mailoch sú predmetom vyhľadávania, ak je napr. v súvislosti s prebiehajúcimi súdnymi spormi potrebné nájsť presné formulácie aj 10 rokov spätne. Spoločnosť predtým archivovala svoje e-maily do PST súborov a využívala na to aj zálohovanie.

S archivačným riešením má spoločnosť istotu, že všetka elektronická pošta je uchovávaná v GFI Archiver v takej podobe, ako prišla či odišla z firmy. To poskytuje podporu hlavne vtedy, keď v určitých prípadoch existujú sporné stanoviská a dáta z GFI Archiveru slúžia ako dôkaz o konkrétnej komunikácii. Ďalšou výhodou GFI Archiveru je možnosť obnovy mailovej schránky v prípade, že užívatelia omylom zmažú či premiestia poštu a následne ju nevedia nájsť.

„Pred GFI Archiver sme e-maily uchovávali v zálohovaných PST súboroch, ale zálohovanie sa nerovná archivácii – napríklad nemá zmysel uchovávať zálohy 10 rokov spätne,“ hovorí Stanislav Telipský, IT administrátor v spoločnosti D.A.S. „Špecializovaný archivačný nástroj, ako je GFI Archiver, je veľkým pomocníkom hlavne v prípade potreby rýchleho nájdenia konkrétneho e-mailu. Vďaka fulltextovému vyhľadávaniu dokážeme nájsť požadovaný e-mail (napr. podľa dátumu, čísla poistnej zmluvy alebo poistnej udalosti) takmer okamžite, čo je v našom podnikaní veľmi dôležité.“

Značky: