Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina Daimler zahŕňa materskú spoločnosť a tri operatívne dcérske akciové spoločnosti.

  • Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG a Daimler Mobility AG posilňujú zameranie na zákazníka a zvyšujú agilnosť
  • Daimler AG zostáva jedinou spoločnosťou kótovanou na burze
  • Ola Källenius, predseda predstavenstva Daimler AG, ako aj Mercedes-Benz AG: „Pri transformácii na mobilitu budúcnosti v rámci našej trvalo udržateľnej obchodnej stratégie sme v novom usporiadaní ráznejší a dokážeme sa lepšie sústrediť. Rozhodujúcim faktorom pritom bude to, že našich zákazníkov postavíme do centra našej pozornosti a že ich presvedčíme a inšpirujeme inovatívnymi produktami a technológiami.“
  • Martin Daum, predseda predstavenstva Daimler Truck AG: „Pracujeme pre všetkých, ktorí hýbu svetom. Úspešní budeme iba vtedy, ak budú úspešnými naši zákazníci – snažíme sa o to produktami, v ktorých sa snúbia dve veci: lokálne požiadavky trhu a celosvetovo popredné technológie.“
  • Franz Reiner, predseda predstavenstva Daimler Mobility AG: „Našim zákazníkom ponúkame jedinečné a flexibilné ponuky mobility. Ako nezávislý subjekt už roky úzko spolupracujeme s divíziami vozidiel a prispievame k úspechu koncernu Daimler. Táto podnikateľská sloboda má mimoriadny význam pre transformáciu, ktorú spoločne presadzujeme.“

Koncern Daimler spustil 1. novembra 2019 podľa plánu novú štruktúru spoločnosti. Odčlenenie obchodu s osobnými motorovými vozidlami, transportérmi, nákladnými motorovými vozidlami a autobusmi do dcérskych spoločností nadobudlo platnosť koncom októbra zapísaním do obchodného registra.

Pod záštitou spoločnosti Daimler AG pôsobia tri právne samostatné akciové spoločnosti: Mercedes-Benz AG zodpovedá za činnosti Mercedes-Benz Cars & Vans. Daimler Truck AG zastrešuje všetky aktivity Daimler Trucks & Buses. Spoločnosť Daimler Financial Services AG, ktorá je už roky právne samostatná, zmenila v júli svoj názov na Daimler Mobility AG. Spoločnosť Daimler Mobility je okrem klasického podnikania v oblasti financovania vozidiel a systému riadenia autoparku zodpovedná aj za služby mobility. S troma dcérskymi spoločnosťami posilňuje spoločnosť Daimler svoje zameranie na zákazníkov a zvyšuje agilnosť celého koncernu. Daimler AG zostáva jedinou spoločnosťou kótovanou na burze. Ako zastrešujúca spoločnosť s približne 6 000 zamestnancami bude plniť funkcie Governance, strategické a riadiace funkcie a poskytovať služby presahujúce koncern.

Mercedes-Benz AG a Daimler Truck AG sú spolurozhodujúce nemecké akciové spoločnosti so sídlom v Stuttgarte. Dozorné rady oboch spoločností budú v súlade so zákonom zložené z 20 členov, z toho desať členov bude z radov zástupcov vlastníkov podielov a ďalších desať členov bude zastupovať zamestnancov.

Mercedes-Benz AG riadi globálne podnikanie divízií Mercedes-Benz Cars a Mercedes-Benz Vans s približne 175 000 zamestnancami na celom svete. Spoločnosť Mercedes-Benz AG sa zameriava na vývoj, výrobu a predaj osobných motorových vozidiel a vanov, ako aj na služby. Spoločnosť Mercedes-Benz AG patrí medzi najväčších výrobcov prémiových osobných motorových vozidiel.

Ola Källenius, predseda predstavenstva Daimler AG a zároveň predseda predstavenstva Mercedes-Benz AG: „Pred dvoma rokmi sme v spoločnosti Daimler spustili prostredníctvom projektu „Budúcnosť“ progresívnu reštrukturalizáciu: tri nezávislé subjekty pod jednou strechou. Pri transformácii na mobilitu budúcnosti v rámci našej trvalo udržateľnej obchodnej stratégie sme v novom usporiadaní ráznejší a dokážeme sa lepšie sústrediť. Rozhodujúcim faktorom pritom bude to, že našich zákazníkov postavíme do centra našej pozornosti a že ich presvedčíme a inšpirujeme inovatívnymi produktami a technológiami.“

Spoločnosť Daimler Truck AG zodpovedá za globálne podnikanie divízií zaoberajúcimi sa nákladnými motorovými vozidlami a autobusmi. Asi 100 000 zamestnancov na celom svete vyvíja, vyrába a predáva produkty i služby divízií Daimler Trucks & Buses. Spoločnosť Daimler Truck AG je spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami jedným z najväčších výrobcov úžitkových vozidiel na svete.

Martin Daum, predseda predstavenstva Daimler Truck AG: „Zákazníci sú stredobodom našej pozornosti: pracujeme pre všetkých, ktorí hýbu svetom. Úspešní budeme iba vtedy, ak budú úspešnými naši zákazníci – snažíme sa o to produktami, v ktorých sa snúbia dve veci: lokálne požiadavky trhu a celosvetovo popredné technológie.“

Spoločnosť Daimler Mobility AG je zodpovedná za divíziu Daimler Mobility, ktorá zamestnáva 13 000 zamestnancov na celom svete. Okrem toho pôsobí v rámci celého koncernu Daimler ako poskytovateľ služieb v oblasti financovania, lízingu, poistenia a systému riadenia autoparku. Prostredníctvom Daimler Mobility sa celosvetovo financuje alebo lízuje každé druhé vozidlo spoločnosti Daimler AG a tento podiel chce ďalej navyšovať.

Franz Reiner, predseda predstavenstva Daimler Mobility AG: „Našim zákazníkom ponúkame jedinečné a flexibilné ponuky mobility. Ako nezávislý subjekt už roky úzko spolupracujeme s divíziami vozidiel a prispievame k úspechu koncernu Daimler. Táto podnikateľská sloboda má mimoriadny význam pre transformáciu, ktorú spoločne presadzujeme.“

O projekte Budúcnosť

Spoločnosť Daimler sa dva roky intenzívne pripravovala na novú štruktúru a celý globálny podnik rozdelila medzi rôzne divízie. V októbri roku 2017 boli spustené prvé prípravné opatrenia s cieľom združiť činnosť osobných vozidiel a vanov, ako aj nákladných vozidiel a autobusov koncernu do právne samostatných jednotiek. Po najrozsiahlejšom vynakladaní náležitej starostlivosti (Due Diligence) v histórii spoločnosti, dali v júli roku 2018 predstavenstvo a dozorná rada Daimler AG zelenú novej štruktúre koncernu. Vyčlenenie potrebné na zavedenie novej štruktúry odsúhlasili akcionári na valnom zhromaždení v máji roku 2019 veľkou väčšinou 99,75 %. V rámci zákonom regulovaného prevodu podniku prešlo do nových spoločností Mercedes-Benz AG a Daimler Truck AG až na niekoľko výnimiek približne 130 000 zamestnancov. Pre týchto zamestnancov platí zaistenie zamestnanosti do konca roka 2029 (Zabezpečenie budúcnosti 2030).