Služba Sophos Managed Threat Response (MTR) teraz chráni viac ako milión zariadení.

Tento mesiac si pripomíname druhé výročie spustenia služby Sophos Managed Threat Response (MTR), našej služby nepretržitého vyhľadávania, detekcie a reakcie na hrozby riadenej človekom. Pri tejto príležitosti s radosťou oznamujeme ďalší míľnik: Sophos MTR teraz chráni viac ako milión zariadení!

Tento impozantný úspech nasleduje po výraznom náraste počtu organizácií, ktoré sa spoliehajú na Sophos MTR, že ich ochráni pred kybernetickými hrozbami. Od augusta 2020, kedy sme oznámili, že Sophos MTR prekročil hranicu 1 000 zákazníkov, sme zaznamenali viac ako 500 % nárast. Teraz chránime viac ako 6 000 zákazníkov.

Toto výnimočné tempo rastu je dôkazom odborných znalostí nášho globálneho tímu, ktorý pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v oblasti vyhľadávania a odstraňovania hrozieb.

Čo vedie toľko organizácií k tomu, aby sa rozhodli pre Sophos Managed Threat Response?

Najlepšie odborné znalosti v odvetví: Nájsť a udržať si kvalifikovaných pracovníkov je pre organizácie všetkých veľkostí veľkou výzvou. Podľa prieskumu z roku 2020, ktorý sa uskutočnil medzi 5 000 globálnymi IT manažérmi, 81 % organizácií uviedlo, že schopnosť nájsť a udržať si kvalifikovaných odborníkov na IT bezpečnosť je hlavnou výzvou pre ich schopnosť poskytovať IT bezpečnosť – pričom viac ako štvrtina uviedla, že je to ich „jediná najväčšia výzva“. Sophos MTR vám poskytuje istotu, že máte podporu najlepšieho tímu bezpečnostných expertov v odvetví, ktorí pracujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby ochránili vašu organizáciu. Videli a zastavili už všetko a majú vás chráneného – a to všetko za nižšie celkové náklady v porovnaní s budovaním podobných funkcií vo vlastnej réžii.

Ransomvér: Nie je prekvapením, že najväčšou hrozbou, ktorá vyvoláva záujem o Sophos MTR, je ransomvér. Štatistiky ransomvéru sú šokujúce. V minulom roku bolo 37 % organizácií napadnutých ransomvérom a zločincom sa podarilo úspešne zašifrovať údaje obetí vo viac ako polovici prípadov. Žiaľ, aj v prípade organizácií, ktoré zaplatia výkupné, sa v priemere obnoví len 65 % zašifrovaných údajov, preto je čoraz dôležitejšie neutralizovať útoky skôr, ako protivníci dosiahnu svoje ciele. Vzhľadom na to, že priemerný účet za obnovu po útoku ransomvérom je 1,85 milióna dolárov (s prihliadnutím na prestoje, čas strávený ľuďmi, náklady na zariadenia, sieťové náklady, stratu príležitostí a zaplatené výkupné), je obchodné rozhodnutie ísť s poskytovateľom riadenej detekcie a reakcie (MDR), ako je Sophos MTR, veľmi jasné.

Reakcia „od klávesnice“: Mnohí poskytovatelia MDR jednoducho upozorňujú zákazníkov na útoky alebo podozrivé udalosti, čo znamená, že je potom na zákazníkoch, aby veci spravovali sami. Sophos MTR sa od ostatných služieb odlišuje tým, že poskytuje cielenú praktickú reakciu pre všetkých zákazníkov, aby sa útoky zastavili skôr, ako dôjde k škodám. Je to „R“ v „MDR“ – a je k dispozícii bez dodatočných nákladov.

Sme súčasťou vášho tímu: Zákazníci Sophos MTR nám radi hovoria, že sa cítia, akoby sme boli súčasťou ich interného tímu. Neustála komunikácia a otvorenosť posilňuje skutočné partnerstvo, ktoré každému zákazníkovi pomáha zlepšiť jeho širšiu bezpečnostnú pozíciu. Ak sa napríklad niektorý z našich zákazníkov obáva konkrétnej hrozby – možno preto, že bol zasiahnutý jeho kolega v inej organizácii – môže sa obrátiť na tím MTR a my začneme hľadať hrozby, aby sme zabezpečili jeho bezpečnosť.

Najlepšou správou je, že práve začíname! Pokračujeme v rozširovaní nášho globálneho tímu a v spolupráci s odborníkmi zo SophosLabs a SophosAI ďalej rozvíjame naše špičkové schopnosti detekcie a reakcie.

Ak chcete diskutovať o tom, ako môže Sophos MTR podporiť vašu organizáciu, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Sophos alebo si odošlite žiadosť o spätné kontaktovanie. Medzitým si pozrite najnovšie MTR výskumy a prípadové štúdie.

Sophos Seth GefticZdroj: Sophos
Seth Geftic

Autor článku: Seth Geftic

Seth Geftic je riaditeľom spoločnosti Sophos, ktorý sa zameriava na bezpečnosť koncových bodov. Pred nástupom do spoločnosti Sophos pôsobil ako riaditeľ produktového marketingu v spoločnosti Invincea (ktorú spoločnosť Sophos získala v roku 2017).

Seth predtým pôsobil ako senior manažér v skupine Advanced Security Operations Center (SOC) Solution a v tíme pre počítačovú kriminalitu v spoločnosti RSA. Seth je odborníkom v oblasti bezpečnosti koncových bodov, detekcie narušenia, reakcie na incidenty, podvodov a kybernetických hrozieb. Seth získal titul BSBA v odbore marketing a financie na Washingtonskej univerzite v St. Louis a je držiteľom certifikátu CISSP.