Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Šesť firiem, ktoré pôsobia v oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií, bude môcť za hranicami Slovenska preklenúť ranné štádium podnikania či zlepšiť svoje inovatívne riešenia a zdokonaliť podnikateľský plán. Ide o firmy, ktoré uspeli v troch výzvach Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Po vlaňajšej úspešnej skúsenosti s americkým akcelerátorom Smart City Works sme rozbehli spoluprácu s izraelským akcelerátorom SIT 4. Ten ponúka tréningový program Innovation Leaders Open Gate. „Pokračujeme vo verejno-súkromných partnerstvách, ktoré slovenským firmám umožňujú rásť a uplatniť sa na medzinárodných trhoch,“ vysvetlil podpredseda vlády SR Richard Raši. Izraelský partner sa zaviazal, že dá vybraným firmám nielen tréning a know-how, ale tiež im pomôže nadviazať spoluprácu s potenciálnymi investormi z Izraela a získať ďalšie financie.

ÚPVII zverejnil v januári tohto roka tri výzvy, do ktorých sa záujemcovia mohli prihlasovať do konca februára. Predložené žiadosti posudzovali medzinárodní odborní hodnotitelia. Firmy, ktoré získali minimálne 75 percent, postúpili na osobný pohovor pred medzinárodnú komisiu zloženú z izraelských a slovenských expertov. Posudzovali sa kritériá, ako je napríklad dopad inovácie na trh, kvalita riešenia, efektívnosť implementácie projektu, ale aj prezentačné a argumentačné schopnosti žiadateľov v anglickom jazyku. Členmi komisie boli okrem izraelských partnerov aj experti z ÚPVII, z iných rezortov, ako aj zo súkromného sektora či z akademickej sféry. „Kritériá na výber úspešného žiadateľa zo strany izraelského akcelerátora sú mimoriadne náročné, a tak som veľmi rád, že šiestim malým slovenským firmám sa ich podarilo splniť,“ poznamenal vicepremiér. Program sa pre úspešné firmy začína 5. mája 2019 v izraelskom Tel Avive.

Do výziev sa mohli zapojiť start-upy, mikropodniky a malé podniky, ktoré majú do 50 zamestnancov a ich ročný obrat nepresahuje 10 miliónov eur. Všetkých šesť firiem tieto podmienky splnilo. ÚPVII im zafinancuje režijné náklady a poplatky súvisiace s akceleračným pobytom vo výške 110 000 eur na jedného uchádzača.

Slovensko už úspešné príklady s hybridným financovaním a s podporu malých podnikov má. Spolupráca s Centrom pre inovačné technológie v americkej Virgínii pomohla s etablovaním viacerých slovenských firiem na americkom trhu. ÚPVII sa práve na základe tohto úspešného príbehu rozhodol v aktivite pokračovať.

„Na americkom trhu je mimoriadne úspešná firma Damalis a jej produkt Cviker. Absolvovala intenzívny trojmesačný program v akcelerátore Smart City Works, po ktorom sa zmenila z malého lokálneho hráča na medzinárodného,“ vysvetlil R. Raši. Slovenský start-up ponúka vizualizácie infraštruktúrnych projektov pomocou technológie rozšírenej reality. Firma dnes svoj produkt dodáva pre jeden z najväčších developerských projektov v USA. Spoločnosť však svoje riešenie bezplatne ponúka aj slovenským mestám a obciam. Záujem o spoluprácu ich prejavili viacerí, napríklad Bratislava, Poprad, obec Svätý Jur, Banská Štiavnica či Banská Bystrica.

„Slovensko je krajina, v ktorej žije množstvo šikovných ľudí s dobrými nápadmi a máme tu aj firmy s veľkým potenciálom. Je teda pre nás kľúčové, aby sme týmto ľuďom a firmám pomohli uplatniť sa za hranicami Slovenska,“ dodal Richard Raši. Je podľa neho dôležité, aby takéto spoločnosti dostali šancu vyvinúť vlastné inovatívne riešenia a dotiahli svoje dobré nápady až na komerčnú úroveň.

 

Značky: