Lásku k svojmu jazyku si môžeme uctiť práve 21. februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka. Tento dátum ustanovilo UNESCO v roku 1999 a odvtedy sa slávi po celom svete. Pripomíname si ním dôležitosť vlastného jazyka, zároveň ale aj menšinových jazykov a kultúrnych čŕt malých aj väčších národov.

Bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan zdôrazňoval dôležitosť materinských jazykov. Vyjadril sa, že Medzinárodný deň materinského jazyka má viesť k tomu, aby si všetky národy sveta uvedomili hodnotu jazykov. Cieľom tohto dňa je pripomenutie si, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Ani Slováci v zahraničí by nemali zabudnúť svoj materinský jazyk. Našu rodnú slovenčinu si môžu efektívne precvičovať aj na prvom a zároveň jedinom bezplatnom mnohojazyčnom online portáli na výučbu slovenského jazyka www.slovake.eu, ktorý vytvorili slovenskí esperantisti zo združenia Edukácia@Internet (E@I), spolu s medzinárodným tímom v rámci projektu, podporeného Európskou komisiou. Tento portál funguje v 13 jazykoch a slovenčinu sa na ňom možno učiť od úrovne úplného začiatočníka (A1) až po pokročilého (B2). Okrem stránky pre tých, ktorí majú radi heslo „škola hrou“ funguje aj aplikácia tohto projektu pod názvom „Crazy sheep“ – kde je vašou úlohou skákať s ovečkou po kameňoch a zároveň si precvičiť rody v slovenčine (čo robí mnohým cudzincom problémy). Aplikácia je viacjazyčná a dá sa stiahnuť priamo z Google Play na: http://tiny.cc/15x9iy.

Peter Baláž, koordinátor tohto občianskeho združenia E@I sa vyjadril: „Uvedomujeme si potrebu ochrany všetkých jazykov, ako aj obrovský potenciál internetu na využitie vo vzdelávaní aj na takúto ochranu. Preto sme po našom prvom projekte – mnohojazyčnej web-stránky na bezplatné učenie sa esperanta (www.lernu.net) pokračovali vo vytváraní podobných portálov aj pre iné jazyky. Dnes už je naše portfólio pomerne pestré: okrem esperanta (lernu.net) a slovenčiny (slovake.eu) je to ďalej nemčina (deutsch.info), čeština (mluvtecesky.net), španielčina (espa2.eu), ruština (russky.info), EÚ-jazyky všeobecne (lingvo.info), či práve pripravovaný web na poľštinu (polski.info). Okrem online-vzdelávania sa ale venujeme aj organizovaniu rôznych školení a podujatí a sme radi, že v roku 2018 na Slovensku môžeme organizovať dve dôležité medzinárodné podujatia zamerané na propagáciu i poznávanie jazykov. Navyše sme veľmi radi, že nad oboma podujatiami prevzala záštitu pani ministerka školstva Martina Lubyová

Prvým jazykovým podujatím bude Stretnutie polyglotov (Polyglot Gathering), ktoré sa uskutoční od 30. mája do 3.júna 2018 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Polygloti sú zaujímaví ľudia, ktorí dokážu plynule komunikovať vo viacerých jazykoch. Niektorí sa prirodzene dohovoria aj v 20-tich jazykoch! Slovensko privíta viac ako 450 ľudí z vyše 50 krajín sveta, ktorí sa stretnú, aby sa mohli zúčastniť mnohých zaujímavých prednášok ale aj porozprávať sa s kamarátmi s podobnými záujmami, a to je najmä láska k jazykom. Polyglot Gathering (www.polyglotbratislava.com) je neformálne podujatie, ktoré sa doteraz konalo trikrát v Berlíne a vlani po prvý krát v Bratislave – a práve tu sa aj hneď stalo svetovo najväčším stretnutím polyglotov, keď k nám zavítalo 458 účastníkov z 52 krajín. Tento rok sa rozhodli hlavný organizátori: Lýdia Machová z Jazykového mentoringu, ktorá pomáha ľuďom učiť sa jazyky svojpomocne, a Peter Baláž, koordinátor združenia E@I, ktoré stojí za mnohými úspešnými portálmi na výučbu jazykov, že podujatie znova zorganizujú v Bratislave a pokúsia sa prekonať vlaňajší rekord a dosiahnuť viac ako 500 polyglotov.

Druhým zaujímavým podujatím je jazykový festival LingvaFest 2018. Festival sa bude konať na Ekonomickej univerzite v Bratislave v dňoch 28. a 29. septembra 2017 s podtitulom „Bratislava žije jazykmi“ a vstup pre verejnosť bude voľný. V rámci jazykového festivalu sa budú môcť návštevníci zúčastniť zaujímavého programu – rýchlokurzy jazykov, súťaže, jazykové kvízy o ceny, kultúrne vystúpenia, koncerty (tanec a spev vo viacerých jazykoch z rôznych kultúr). Podrobnosti o podujatí možno nájsť na www.lingvafest.sk.

Značky: