V piatok, 16. 12. sa na Fakulte informatiky a informačných technológií uskutočnil deň otvorených dverí. Boli sme tam s našim fotoaparátom a prinášame vám prehľad tohto, čo tu nádejné budúci poslucháči mohli vidieť. 

Pripomeňme, že FIIT má jednu z najmodernejších budov z oblasti vysokých škôl na Slovensku a v prevádzke sú už všetky priestory. Podujatie bolo určené pre študentov stredných škôl, ako aj iných záujemcov o bakalárske štúdium v akademickom roku 2017/18.

Súčasťou programu boli informácie o FIIT STU, prijímacom konaní, štúdiu, študijných programoch a o súťažiach ProFIIT ako i IIT.SRC Junior.

Hovorilo sa aj o študentskom živote, špeciálny program bol venovaný dievčatám.

Naše putovanie sme začali na prednáške Ing. Jakuba Šimka PhD. na tému Čo je to informatika, kto sú informatici.

Ďalej sme navštívili pracovisko spoločnosti Siemens zamerané na HealthCare. Videli sme tu Spracovanie trojrozmerných vizuálnych medicínskych dát. Vyvíjané projekty majú uľahčiť prácu lekárom, predovšetkým radiológom. V trojrozmerných snímkach z CT alebo MRI sa hľadajú automatickými metódami počítačového videnia presné lokalizácie rôznych anomálií.

Naša návšteva pokračovala pracoviskom, kde sme našli roboty, okuliare pre virtuálnu realitu HTC Vive a tiež drony.

Videli sme aj možnosti vyhodnocovania zamerania používateľa na konkrétne miesto na plochu displeja s vyhodnotením pohybu očí. Toto laboratórium treba naozaj zažiť.

Spoločnosť ESET mala samostatný prednáškový blok

Zaujímavé bolo aj pracovisko spoločnosti CISCO, zameraná na sieťové pripojenie zariadení. Pracovisko malo názov Chyť internet do svojich rúk – Cisco Networking Academy. Zamerané bolo pre sieťových špecialistov, hovorilo sa o sieťových protokoloch a zariadeniach, ktoré sa bežne používajú v sieťach poskytovateľov internetového pripojenia.

Budúci poslucháči si pozreli aj meracie zariadenia na analýzu vyvíjaných zariadení. Pracovisko malo názov ESLAB: laboratórium vnorených systémov. Videli sme tu mikropočítače vyvinuté v rámci projektov, logické analyzátory, emulátory, programátory, MP vývojové kity, XILINX vývojové kity.

Moderné procesory ponúkajú obrovské možnosti, no pokiaľ ich nevieme správne využiť, beh aplikácie sa nezrýchli. V tomto laboratóriu sa ukazovalo, ako sa programujú viac-jadrové procesory, grafické karty a superpočítače a následne použitím technológií MPI a CUDA sa spustili desiatky až stovky súbežných úloh na univerzitnom superpočítači, ale aj na obyčajnom notebooku.

Autá sú v dnešnej dobe tvorené veľkým množstvom rôznych procesorov a senzorov. Všetky časti spolu vedia komunikovať cez tzv. CAN zbernicu. Na FIIT sa vytvoril projekt, ktorý monitoruje, čo sa všetko v aute deje a vybrané údaje posiela na centrálny server.

Celkovo šlo o zaujímavé a poučné podujatie, ktoré navštívilo veľa uchádzačov. Vychutnať si mohli vianočný stromček, oddychovú zónu, súťaž v počítačových hrách a pod.

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.