Programovanie už nemusí byť výhradne vecou dospelých, dnes už môžu programovať aj malé deti.  

Práve tí najmenší trávia od skorého veku veľa času na tabletoch a počítačoch. Rodičia by mali preto sledovať, či trávia tento čas zmysluplne, nie iba bezmyšlienkovitým hraním hier a surfovaním po internete.

Deti sa však vzhľadom k svojmu veku potrebujú vzdelávať hravou formou. Treba ich vedieť zaujať, pričom najskôr vnímajú hru výhradne len ako zábavu. Správnou motiváciou však dieťa postupne zisťuje, že robí pokroky a samé sa bude chcieť vzdelávať ďalej. Počas hrania  sa zdokonaľuje v jednotlivých oblastiach, nie je to len o programovaní. Zlepšuje si koncentráciu, logiku, kreativitu a schopnosť riešiť problémy. Zároveň vie rozoznať to, čo je dôležité a naopak – naučí sa selektovať dôležité informácie. Jednoducho povedané – programovanie učí deti premýšľať.

Práve na spomínanom princípe vznikla nová interaktívna hra s názvom GalaxyCodr. Edukačná hra je vhodná pre deti od siedmich rokov.

Edukačná hra pre najmenších

GalaxyCodr je didaktický softvér pre rozvoj základov programovania, ktoré okrem zručnosti vytvorenia vlastného softvéru rozvíja u dieťaťa kreatívne myslenie a schopnosť riešiť vzniknuté problémy. Prostredie ponúka vizuálne programovanie, kedy príkazy sú v tvare blokov a samotný kód sa skladá spôsobom ťahaj a pusti.

Ako dieťa programuje pomocou hry? Hra je založená na logickom myslení dieťaťa. Má jednotlivé bloky s príkazmi, zároveň sú tu vystupujú jednotlivé postavy a hrdina, ktorý musí za pomoci programátorských schopností dieťaťa prekonať určité nástrahy.

Odmenou sú kartičky

Vývojári mysleli pri programovaní hry v prvom rade na dieťa a jeho vek. Keďže ho treba správne motivovať, vymysleli zaujímavú formu odmeny. Za každú správne splnenú úlohu na planéte dostáva hráč určitý počet bodov, ktorý sa napĺňa do kartičky. Keď sa kartička vyplní, zobrazí sa nový obyvateľ jednej z doposiaľ neprebádaných planét či dokonca galaxií.

Pomôže aj učiteľom informatiky

Hra má využitie aj vo vyučovacom procese a je vhodnou pomôckou pre učiteľov informatiky, ktorí ju môžu aktívne využívať na svojich hodinách.

V pondelok 6. februára 2017 absolvovali prví učitelia informatiky školenie, na ktorom sa zoznámili s novou interaktívnou hrou.

Učitelia, ktorí sa bratislavského školenia zúčastnili,  sa tak oboznámili s možnosťami využitia hry priamo vo vyučovacom procese. Zhodli sa tom, že GalaxyCodr sa dá využívať pri práci s menšími deťmi a hra je vhodná už pre druhákov – tretiakov na prvom stupni základných škôl.

Hra je k dispozícií tu. Prístup je zdarma.

Značky: