Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od minulého roku nadácia pomáha a podporuje deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. Na Slovensku pomohla ďalším deťom a v Českej republike počas doby svojej existencie vyhovela už vyše 900 žiadostiam.

Sprievodným javom rozvíjajúcej sa civilizácie sú početné dopravné nehody, často s veľmi tragickými následkami. Snáď najhroznejším variantom sú havárie, pri ktorých zahynú obaja rodičia alebo jeden z rodičov a zanechajú po sebe deti, o ktoré sa väčšinou nemá kto starať, alebo je starostlivosť o ne veľmi sťažená. Od roku 2022 na Slovensku existuje Detská dopravná nadácia (DDN), ktorá sa rozhodla pomáhať práve týmto sirotám a polosirotám. Nadácia podporuje deti opakovane až do 26 rokov v prípade, ak študujú na vysokej škole.

„Po dvoch rokoch pandémie, kedy lockdowny umelo znížili počet dopravných nehôd, dochádza opäť k ich nárastu na slovenských cestách. Spolu s tým sa zvyšuje aj počet úmrtí. Ako mamička takmer deväťročnej dcéry a riaditeľka spoločnosti, ktorá vlani predala za 30 rokov svojej existencie rekordné množstvo automobilov v rámci skupiny AURES Holdings, považujem za povinnosť pomáhať deťom obetí dopravných nehôd. Preto som veľmi rada, že sme v rámci Detskej dopravnej nadácie mohli pomôcť ďalším sirotám a polosirotám,“ informuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna. Skupina prispieva nadácii sumou 0,50 eura z každého predaného vozidla na Slovensku.

Dňa 2. mája 2023 sa konalo zasadanie správnej rady Detskej dopravnej nadácie, kde boli schválené príspevky pre ďalšie deti. Cieľom Detskej dopravnej nadácie je najmä finančne pomáhať deťom, ktorých rodičia zahynuli pri dopravných nehodách a tiež tým deťom, ktoré majú v dôsledku dopravnej nehody trvalé zdravotné následky.

V Českej republike, kde nadácia funguje už vyše dvadsať rokov, vyhovela vyše 900 žiadostiam a za celú dobu existencie podporila deti čiastkou viac ako 600 000 eur. Pomáha deťom, ktoré prišli o rodiča v dôsledku dopravnej nehody, po celú dobu štúdia, teda až do veku 26 rokov. Okrem podpory vzdelávania Detská dopravná nadácia poskytuje pomoc deťom aj pri zdravotných rehabilitáciách, pobytoch v prírode a pri udržaní ich životného štandardu.

Výška príspevku je v sume 1 200 eur pre osirelých vysokoškolákov, 600 eur pre vysokoškolákov polosiroty, 1 000 eur pre ostatné siroty od materských škôl až po vyššie odborné školy a 500 eur pre polosiroty v rovnakých vzdelávacích zariadeniach.

Viac informácií, aj ohľadom možnosti požiadania o príspevok alebo zapojenia sa do pomoci deťom, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov v dôsledku dopravnej nehody, nájdete na webovej stránke www.detskadopravnanadacia.sk.

Značky: