Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

DHL Group je prvou nemeckou spoločnosťou, ktorá získala za svoju iniciatívu “Ženy v manažmente” americké ocenenie Catalyst Award. Od spustenia iniciatívy v roku 2011 výrazne vzrástol počet žien na riadiacich pozíciách. Dnes je jedna z piatich pozícií stredného a vyššieho manažmentu DPDHL Group obsadená zamestnankyňou.

S približne 520 000 zamestnancami vo viac ako 220 krajinách a oblastiach, je Deutsche Post DHL Group jedným z najväčších zamestnávateľov vo svete. Ako uznanie svojej iniciatívy zameranej na podporu podielu žien v manažmente bola spoločnosť vyznamenaná cenou Catalyst Award 2019. Catalyst je americká nezisková organizácia, ktorá sa okrem iného zameriava na podporu projektov zameraných na presadzovanie žien.  Každý rok oceňuje spoločnosti a iniciatívy, ktoré pomáhajú rozvoju rozmanitosti a začleňovania, a ktoré vytvárajú na pracoviskách kultúru podporujúcu ženy v manažmente. Od roku 1987, združenie Catalyst ocenilo spolu 89 organizácií a spoločností na celom svete. Deutsche Post DHL Group je prvou nemeckou spoločnosťou, ktorá získala ocenenie Catalyst Award za uznanie svojich globálnych aktivít zameraných na podporu žien v manažmente.

Spoločnosť Catalyst posudzuje a vyhodnocuje nominované programy a iniciatívy na základe širokej škály kritérií: Stratégia a zdôvodnenie, vrcholové vedenie, zodpovednosť a transparentnosť, komunikácia, zapojenie zamestnancov, inovácie a merateľné výsledky. Pre získanie podrobného a presného prehľadu aktivít DPDHL zastrešených v rámci iniciatívy “Ženy v manažmente” sa viedli hĺbkové rozhovory s členmi predstavenstva, manažérmi aj zamestnancami na rôznych miestach. Z rozhovorov vyplynulo, že zamestnanci vnímajú skupinu DPDHL ako medzinárodného zamestnávateľa, prístupného pre všetkých, flexibilného a zameraného na výsledky.

Výkonný riaditeľ Deutsche Post DHL Group, Frank Appel, povedal : „Deutsche Post DHL Group je globálnou spoločnosťou, ktorá spája ľudi zo širokého spektra kultúr, ktorí majú rôzne zručnosti a skúsenosti. Rôznorodosť je každodennou súčasťou nášho pracovného života a podpora žien v manažmente je kritickým faktorom úspechu nášho podnikania. Sme hrdí, že sme získali ocenenie Catalyst Award, keďže nás to potvrdzuje v tom, že sme na správnej ceste.“

“Ženy v manažmente”, iniciatíva spustená v roku 2011, spočiatku zahŕňala štúdiu zameranú na to, aké sú hlavné bariéry kariérneho rastu žien a ich prístupu k riadiaci pozíciám a to naprieč celou Skupinou. Na základe zistení prieskumu globálneho manažmentu a výsledkov rozhovorov s cieľovými skupinami sa identifikovali štyri akčné oblasti: Kultúra a spôsob myslenia, flexibilné pracovné podmienky, podpora kariéry žien a monitorovanie. Tieto boli následne použité na vytvorenie komplexných programov, medzi ktorými boli aj špecializované regionálne aktivity na podporu rozmanitosti a začleňovania naprieč celou Skupinou:

  • Tréning v rámci programu “Certified”, zameraného na vybudovanie spoločnej firemnej kultúry a súboru zdieľaných hodnôt, ktoré sa uplatňujú v celej skupine.
  • Regionálne, špeciálne prispôsobené podujatia zamerané na rozmanitosť a začlenenie, taktiež každoročný „Týždeň diverzity“. Tiež sa organizujú globálne konferencie žien a spoločnosť sprístupnila interné komunikačné kanály, akými sú napríklad korporátny intranet a Yammer na podporu dialógu na tému diverzity a na zdieľanie osvedčených postupov.
  • Flexibilné pracovné podmienky, ktoré umožňujú ženám a mužom lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života.
  • Interaktívny informačný panel, ktorý ponúka manažérom prehľad a transparentnosť v rámci týchto iniciatív, okrem iného napríklad trend podielu žien v manažmente.

Od roku 2011, Deutsche Post DHL Group výrazne zvýšila počet žien v manažmente, čo dnes znamená, že jedna z piatich manažérskych pozícií je obsadená zamestnankyňou (platí ku dňu 31. December 2017). Pre Deutsche Post DHL Group, diverzita siaha ďaleko za pohlavie, národnosť, etnický pôvod, náboženstvo, sexuálnu orientáciu, zdravotné postihnutie alebo iné charakteristiky chránené zákonom. Vo vyhlásení Skupiny o firemnej rozmanitosti a začlenení (“Všetci rozdielni, spolu úspešní”), jasne uvádzame, že diverzita zahŕňa všetky rozdielnosti, ktoré nás robia jedinečnými jednotlivcami. V roku 2018 získala skupina DPDHL obe ocenenia : Total E-Quality Award (ocenenie za rovnosť) a European Diversity Award (Európsku cenu za rozmanitosť)

Značky: