Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

•  Správa DHL o trendoch s názvom Počítačové videnie s umelou inteligenciou potvrdzuje, že sa vizuálna technológia s umelou inteligenciou stane v nasledujúcich piatich rokoch štandardnou metódou v logistických prevádzkových činnostiach.

•  Vizuálne vstupy kombinované s umelou inteligenciou umožňujú vznik ziskových spôsobov využitia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, optimalizácie prevádzkových činností, správy investičného majetku a spracovánia zásielok.

•  Prepojenie ľudskej skúsenosti s rozšíreným využitím umelej inteligencie je spojené s výzvami a vyžaduje premyslenú organizáciu a spoluprácu.

Trh s počítačovým videním rastie a odborníci predpovedajú, že objem predaja v tomto segmente sa zvýši viac ako štvornásobne, z 9,4 miliardy USD v roku 2020 na 41,11 miliardy USD v roku 2030.[1] Počítačové videnie môže zvýšiť efektivitu, ušetriť čas, zvýšiť úroveň udržateľnosti a znížiť náklady. DHL zverejnila svoju najnovšiu správu o trendoch Počítačové videnie s umelou inteligenciou, ktorá predstavuje počítačové videnie ako trend, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou štandardných logistických operácií v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Táto správa ilustruje, ako sa počítačové videnie využíva v odvetviach, ako je maloobchod, zdravotná starostlivosť, výroba, reakcia na katastrofy a obnova, a zdôrazňuje jeho všestrannosť v logistike. Táto technológia pokrýva oblasti od zdravia a bezpečnosti cez prevádzkovú optimalizáciu až po správu aktív a prepravu zásielok.

„Počítačové videnie sa rýchlo vyvíja. Všetko nasvedčuje tomu, že sa stáva technológiou meniacou odvetvie, ktorá sľubuje výhody v celom dodávateľskom reťazci – pre našich zákazníkov, zamestnancov, partnerov a samozrejme pre životné prostredie. Počas tohto vzrušujúceho obdobia môžu priemyselné odvetvia a logistici využiť potenciál počítačového videnia na zefektívnenie procesov a implementáciu bezpečnejších a udržateľnejších operácií,“ povedala Katja Busch, obchodná riaditeľka DHL a vedúca zákazníckych riešení a inovácií v DHL.

Počítačové videnie je oblasť v rámci umelej inteligencie, ktorá umožňuje počítačom a systémom extrahovať dôležité informácie z digitálnych fotografií, videí a iných vizuálnych vstupov. Na základe spracovania zozbieraných a získaných vizuálnych údajov pomocou algoritmu môžu tieto systémy vykonávať činnosti alebo vydávať odporúčania.

„V logistickom priemysle vidíme prvé prípady použitia, ktoré demonštrujú výhody počítačov, vrátane rôznych aplikácií v oblasti zdravia, bezpečnosti a optimalizácie rozmerov zásielok. Ďalší rozvoj počítačového videnia, ktorý prináša technický pokrok v oblasti priestorového vnímania, 3D rekonštrukcie a interpretácie tmavých a rozmazaných obrazov, čoskoro otvorí mnoho ďalších príležitostí a prinesie logistickým spoločnostiam ďalšie výhody,“ dodáva Klaus Dohrmann, viceprezident pre zákaznícke riešenia a inovácie v DHL a vedúci výskumu inovácií a trendov.

Použitie v logistickom priemysle

Počítačové videnie môže byť použité v logistike na rôzne účely v štyroch hlavných oblastiach:

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia: Počítačové videnie môže okrem iného zlepšiť bezpečnosť na pracovisku rozpoznaním potenciálnych rizík v skladoch, depách a iných logistických zariadeniach, minimalizáciou rizík a prevenciou nehôd. Počítačové videnie môže tiež zlepšiť ochranu zdravia zamestnancov rozpoznaním zlého držania tela a pohybu, skorých príznakov únavy a monitorovaním, či zamestnanci nosia správne ochranné pomôcky na zabezpečenie súladu.

Optimalizácia prevádzkových činností: Počítačové videnie môže vytvárať teplotné mapy na detekciu zraniteľných miest a iných nedostatkov alebo analyzovať pracovné postupy vo vnútri pracoviska alebo vo vonkajších priestoroch. Teplotné mapy môžu dokonca fungovať ako bezpečnostný prvok, ktorý okamžite detekuje neoprávnený prístup alebo narušenie.

Správa majetku. Technológia počítačového videnia môže zabezpečiť konzistentné monitorovanie logistických aktív a upozorniť tímy údržby na potenciálne problémy skôr, ako sa vyskytnú. Aj keď sa chyby už vyskytli, počítačové videnie môže prispieť k automatickému rozpoznávaniu pravdepodobných chýb, omylov a anomálií spojených s aktívami, čo uľahčuje odhalenie poruchy.

Spracovanie zásielky. Počítačové videnie ponúka výhodu automatizácie a zjednodušenia procesu optimalizácie rozmerov zásielok. Presné rozmery objektov alebo ich objemov sú nevyhnutné pre výpočet skladovacej kapacity, plánovanie nákladu, dopravnú logistiku a fakturáciu prepravných služieb. Tento systém môže tiež skontrolovať, či zásielky spĺňajú všetky požiadavky a či sú správne označené na triedenie či automatizovať inventúry zásob.

Budúce výzvy a obavy

Technológia počítačového videnia je sľubná, ale zároveň prichádza aj s rôznymi výzvami a obavami. Patrí medzi ne napríklad získanie súhlasu verejnosti, najmä pre tých, ktorí sa obávajú neustáleho dohľadu. V tejto súvislosti sú kľúčové aj kybernetická bezpečnosť, otázky zaobchádzania s údajmi, súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov a ďalšími právnymi predpismi o ochrane údajov a súkromia. Riešenie týchto výziev si vyžaduje dobre premyslenú organizáciu a spoluprácu všetkých zainteresovaných strán.

Na čele inovácií V rámci svojich prebiehajúcich aktivít vo svete inovácií DHL nielen vydáva popredné mienkotvorné publikácie, ako sú správy o trendoch, ale tiež aktívne implementuje inovácie orientované na zákazníka po celom svete. DHL úzko spolupracuje so zákazníkmi a partnermi na preskúmaní vývoja súčasných a vznikajúcich trendov pre ich prípadnú implementáciu do logistických operácií a dodávateľských reťazcov. DHL podporuje ďalšie rozširovanie spolupráce a ponúka partnerstvá začínajúcim podnikom, výskumníkom a investorom prostredníctvom novo spustenej platformy DHL Warehouse of Innovation.


[1] https://www.alliedmarketresearch.com/computer-vision-market-A12701 

Značky: