Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V poradí deviaty hackathon sa blíži. Už 21. a 22. júna budú talentované tímy vymýšľať nové digitálne riešenia pre verejné inštitúcie.

Tentokrát sa o pomoc uchádza Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý hľadá systém na automatické vyhľadávanie a generovanie vzorových súťažných podkladov a všeobecných obchodných podmienok.

Deviaty hackathon z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prichádza s témou: Hackni si súťažné podklady.  Uskutoční sa už 21. – 22. júna v priestoroch Sky Park Offices v Bratislave.

Úlohou účastníkov bude navrhnúť digitálne riešenie na automatické vyhľadávanie a generovanie prispôsobených vzorových súťažných podkladov a všeobecných obchodných podmienok, ktoré zároveň zabezpečí možnosť výberu medzi jednoduchými a modulárnymi súťažnými podkladmi. V súčasnosti sa musí pri príprave každého verejného obstarávania začínať od nuly a investovať nemalé personálne a finančné prostriedky do prípravy základných dokumentov. Viaceré členské štáty EÚ však majú podobné materiály bežne dostupné v štandardizovaných podobách. Na Slovensku každoročne vznikajú tisíce súťažných podkladov bez normovaného obsahu alebo vhodnej formy, čím dochádza k chybám a neaktuálnosti obsahu.

V rámci boja s administratívnou náročnosťou verejného obstarávania je cieľom Úradu pre verejné obstarávanie zabezpečiť prostredníctvom digitálneho riešenia, napríklad v podobe IT aplikácie, zlepšenie a modernizáciu procesov. „Hackathony umožňujú rýchlejšiu tvorbu prototypov nových služieb, aplikácií, či systémov. Už viackrát sme boli svedkami toho, ako kreatívni mladí ľudia, ako aj skúsení odborníci, pod jednou strechou vyvinuli digitálne riešenie, ktoré má potenciál zjednodušiť život nielen zamestnancom daných úradov, ale v neposlednom rade aj občanom. Inak tomu nebude ani pri tomto hackathone. Zautomatizovanie prípravy dokumentácie umožní rýchlu tvorbu štandardizovaných súťažných podkladov, čo výrazne skráti čas potrebný na prípravu takýchto dokumentov pre verejné obstarávanie a zároveň má tento nástroj garantovať technologickú neutralitu, aby sme zabezpečili otvorenú hospodársku súťaž a vyššiu mieru transparentnosti. To znamená, že riešenie nebude preferovať konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ alebo miesto pôvodu, či výroby,“ povedal štátny tajomník Ivan Ivančin.

„Hackathon použijeme na Úrade pre verejné obstarávanie prvý krát a vnímame ho ako nový spôsob riešenia spoločenských výziev. V diskusii chceme hľadať optimálne riešenie nie celkom pozitívneho stavu, ktorý je spôsobený viac ako 20 ročnou absenciou štandardizácie základnej dokumentácie vo verejnom obstarávaní,“ uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič.

Navrhnuté riešenie by malo umožniť automatické vyhľadávanie a generovanie vhodných podkladov z existujúcej databázy na základe preddefinovaných potrieb používateľa. „Zamestnanci úradu by prostredníctvom vhodných elektronických nástrojov vedeli pomáhať verejným obstarávateľom a pripravovať im stále aktuálne súťažné podklady, čo by viedlo k štandardizácii, obmedzeniu chybovosti a celkovo k zlepšeniu procesu verejného obstarávania a pohľadu naň,“ dodal Kubovič.

Ďalej by riešenie malo vedieť dynamicky prispôsobovať vybrané časti predmetných dokumentov, pričom nesmie chýbať možnosť prispôsobenia sa legislatívnym zmenám, ďalšej aktualizácie, či povinnosť registrácie používateľov. Od návrhu sa taktiež očakáva, že systém bude intuitívny a jednoduchý na používanie.

Ak teda máte nápad, aké riešenie by pomohlo Úradu pre verejné obstarávanie zjednodušiť administratívu a odbúrať byrokraciu, sem s ním. Prihlasovanie formou online prihlášky na webstránke hacknime.to je spustené a bude otvorené do 19. júna alebo do naplnenia kapacít. Výhrou za víťazné riešenie bude, ako na každom hackathone, finančná odmena vo výške 3 000 eur.  Žiaden z inovatívnych výherných nápadov z projektu Hacknime.to nezostane iba na papieri, ale naopak, pretavíme ich do reality. To je možné vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na implementáciu navrhnutého systému sú vyhradené finančné prostriedky vo výške až 100 000 eur bez DPH.

Značky: