Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Z dôvodu celoeurópskeho nedostatku zdrojov a kapacít sa zvyšujú náklady na prepravu. DHL investuje do rozširovania prepravnej siete a infraštruktúry. Dôslednejšia príprava na sezónu a plánovanie objemov v spolupráci so zákazníkmi

Spoločnosť DHL Parcel upravuje s účinnosťou od 1.januára 2019 ceny za prepravu v dvanástich krajinách, v ktorých spoločnosť pôsobí prostredníctvom vlastných organizácií. DHL Parcel každoročne upravuje svoje ceny s prihliadnutím na viaceré faktory, ako sú inflácia, kolísanie meny a celkové zvyšovanie nákladov. Tieto úpravy sa v jednotlivých krajinách môžu líšiť v závislosti od miestnych podmienok.

Avšak na tvorbu cien v období 2018/2019 vplýva aj niekoľko spoločných faktorov. V celej Európe zaznamenala spoločnosť DHL výrazné zvýšenie dopravných a personálnych nákladov spôsobených vysokým dopytom po logistike a zužujúcimi sa trhmi práce. DHL Parcel Europe zároveň pokračuje v rozširovaní svojej Európskej balíkovej siete, okrem iného ohlásenými investíciami do svojej infraštruktúry. „Naďalej budeme pokračovať v skvalitňovaní našej siete, aby sme zabezpečili našim zákazníkom úspech v ich podnikaní,“ hovorí Achim Dünnwald, CEO DHL Parcel Europe. „Z tohto dôvodu intenzívne investujeme do rozširovania európskej balíkovej siete, ako napríklad do výstavby nových centrálnych prekladísk a diep v Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku, Holandsku a na Slovensku. Tiež plánujeme v celej Európe výrazne rozšíriť sieť našich partnerských prevádzok DHL Service Point, pričom pokračujeme v investovaní do zákazníckych IT riešení svetovej kvality. “

Narastajúci trh e-commerce vytvára pre on-line obchodníkov naprieč Európou skvelé príležitosti, čoho následkom je  neustále zvyšovanie objemov balíkov. „Spokojnosť zákazníkov s dodaním balíkov sa stáva kľúčovým faktorom udržateľného úspechu v elektronickom obchode,“ hovorí Andrej Hozlár, výkonný riaditeľ DHL Parcel Slovensko. „Preto pokračujeme v rozširovaní našej siete v Európe, z ktorej budú priamo profitovať naši zákazníci. Aby sme mohli poskytnúť uspokojivé služby všetkým stranám (on-line obchodníkom i príjemcom), bude veľmi dôležitá vzájomná výmena informácii o očakávaných objemoch zásielok, najmä s našimi hlavnými zákazníkmi.“

DHL Parcel v súčasnosti pôsobí v 12 krajinách prostredníctvom vlastných organizácií. Harmonizovaná služba DHL Parcel Connect bola spustená v roku 2014 a v súčasnosti pokrýva 27 krajín, ktoré sú súčasťou siete DHL Parcel.

Informácie o produktoch a akciách spoločnosti DHL Parcel Slovensko nájdete na www.balikovapreprava.sk

Značky: