Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V 350 prevádzkach zo 430 prebehne modernizácia technológií

DHL Supply Chain, líder zmluvnej logistiky v Amerike a súčasť Deutsche Post DHL Group, vydala oznámenie o plánoch rozmiestnenia nových technológií v 350 z jej 430 prevádzok v Severnej Amerike a v transportných centrách riadenia (Control Towers)         v celkovej hodnote 300 miliónov dolárov. Zvolené technológie sa budú pre jednotlivých zákazníkov líšiť, určia sa na základe výsledkov výskumu a pilotného programu interných inovačných tímov DHL a na základe spolupráce s desiatkami externých inovátorov.

Dostupnosť a praktické využitie týchto technológií pomôžu rozmanitej základni zákazníkov vrátane tých, ktorí sa zameriavajú na elektronické obchodovanie, ale aj riešeniu celoplošných výziev s cieľom minimalizovať zložitosť, odstraňovať kapacitné obmedzenia a maximalizovať služby zákazníkom. Zrýchlená implementácia zvolených technológií, ako sú robotika, rozšírená realita, automatizovanie procesov robotmi, IoT a MySupplychain – patentované riešenie dohľadnosti celej škály služieb sú súčasťou globálnej stratégie digitalizácie DHL Supply Chain.

CEO pre Severnú Ameriku v DHL Supply Chain, Scott Sureddin, povedal: “Táto investícia sa opiera o holistický pohľad na objavujúce sa technológie, ktoré umožnia našim zákazníkom dosiahnuť ich ciele ziskovosti a rastu. Potreby našich zákazníkov nie sú rovnorodé, keďže každá obchodná činnosť a segment má svoje unikátne výzvy a rozličné úrovne vyspelosti. Preto je dôležité, že naši zákazníci môžu profitovať z našich skúseností a expertízy v oblasti širokej škály nových technológií”.

Podľa jedného z aktuálnych reportov DHL, exponenciálny rast elektronického obchodovania a jeho dopady na služby identifikovalo 65 percent spoločností, ktoré sa zúčastnili prieskumu, ako faktor významne ovplyvňujúci ich dodávateľský reťazec. Riadiaci pracovníci sa obracajú na technológie pre podporu rýchlejšieho dodávania a účinného riadenia kolísajúceho dopytu.               V súlade s týmto trendom, DHL už posiľnuje novými technológiami 85 zo svojich 430 prevádzok v Severnej Amerike.

“Na základe skúseností s už nasadenými technológiami sa ako najviac nádejné ukazujú roboty spolupracujúce pri vychystávaní kusového tovaru, umelá inteligencia a samojazdiace vozidlá,”  dodáva Surredin. Dva z hlavných poháňačov zrýchlených investícii v nasledujúcich rokov, ktoré pri zavádzaní na niektorých prevádzkach mali merateľný dopad na obchodovanie zákazníka je zvýšenie produktivity až o 25% a zvýšenie kapacít prietoku (throughput) o 30%. Skúsenosti DHL s týmito technológiami napomáhajú znižovaniu nákladov na infraštruktúru a zvyšovaniu úrovne služieb.

Ďalší z motivátorov je pracovná sila, ktorá sa v rámci logistického priemyslu považuje za jednu    z najdôležitejších výziev. Technológie sú jedným z prostriedkov DHL, ktoré priťahujú a udržujú jej tím.

Tim Sprosty, Senior Vice President HR v DHL Supply Chain, dodáva: “Tieto technológie zveľaďujú hodnotu našich ľudí, nenahrádzajú ju. Náš tím bude vybavený tými najvyspelejšími technológiami, vytrénovaný na nové, objavujúce sa technológie a udržiavaný v prostredí inovácií, spolupráce a uznania. Veríme, že tento prístup je víťaznou stratégiou nielen pre našu obchodnú činnosť, ale tiež pre obchodnú činnosť našich zákazníkov.”

Začiatkom tohto roka DHL položila základy pre svoje Americké Centrum Inovácií vystavovujúce technológie a inovácie, ktoré už spoločnosť začala implentovať naprieč regiónom. Objekt bol vytvorený s cieľom podporovať rozvoj logistiky budúcnosti a riešenia dodávateľských reťazcov, pričom bude slúžiť ako regionálna platforma pre spolupracujúce inovácie. Inovačné centrum            s rozlohou 2300m2 , ktorej otvorenie je naplánované na budúci rok,  sa nachádza pri Chicagu.

Značky: