Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Popredný poskytovateľ umelej inteligencie Blue Yonder spolu s DHL spustili novú platformu pre integráciu skladových robotov, ktorá je postavená na Microsoft Azure. Prvá implementácia v rámci DHL skladov v Madride už stihla znížiť čas integrácie o 60%. Nová platforma poskytuje zákazníkom väčšiu flexibilitu vo vyberaní a integrácií nových dodávateľov robotiky do jedného riešenia.

DHL Supply Chain, celosvetový líder v zmluvnej logistike a súčasť Deutsche Post DHL Group, spustil novú “plug & play ” robotickú platformu v spolupráci s Microsoftom a  popredným poskytovateľom umelej inteligencie, Blue Yonder.

Robotická platforma významne znižuje čas integrácie a programovacie úsilie na zavedenie nových automatizačných zariadení do skladov, pričom zákazníkom DHL poskytuje väčšiu flexibilitu pri výbere vhodných robotických systémov podľa ich individuálnych potrieb. Riešenie využíva služby Microsoft Azure IoT a cloud platformy.

“Globálne nasadenie robotov a robotických systémov je neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie na podporu našich zamestnancov a zlepšenie prevádzky našich zákazníkov”, povedal Markus Voss, Globálny CIO a COO v DHL Supply Chain. “Automatizácia a kolaboratívna robotika nám umožňujú zefektívňovať prevádzkové procesy a meniť ich na flexibilné, ergonomické a viac atraktívne pre našich zamestnancov tým, že vymeníme monotónne, opakujúce a obzvlášť náročné činnosti. Našim cieľom nie je časom nahradiť zamestnancov, ale prideliť im úlohy a aktivity, ktoré sú pre nich zaujímavé.”

Voss dodáva: “Máme viac ako 2,000 prevádzok v rámci DHL Supply Chain, takže vieme, aké komplexné, časovo náročné a nákladné je integrovať nové roboty na existujúce platformy  a prepojiť ich s rôznymi skladovými systémami našich zákazníkov. Práve tu je nová platforma tak efektívna. Naša prvá implementácia platformy so spoločnosťou 6 River Systems v jednej z našich Madridských prevádzok už teraz vykazuje 60% zníženie integračných časov, ale s ďalšími nasadeniami predpokladáme zlepšenia až do výšky 90%.”

Prvá implementácia na prevádzke DHL Supply Chain v Madride preukázala, že nová platforma môže znížiť komplexnosť a urýchliť integrovanie robotických systémov do existujúcich skladových systémov. Platforma zároveň poskytuje zákazníkom väčšiu flexibilitu pri výbere a integrovaní rôznych dodávateľov robotiky v jednom systéme. Robotická platforma je podporovaná Blue Yonder Luminate Platformou pomocou machine learning – schopnosti riadenia úloh pomocou strojového učenia, ktoré umožňuje najvyššiu úroveň prevádzkovej efektivity.

“Budovanie odolného a flexibilného dodávateľského reťazca je nevyhnutné, aby bolo možné reagovať na neustále sa meniace potreby zákazníkov. Digitalizáciou svojich skladových riešení  DHL dramaticky zjednodušuje integráciu komplexných IoT systémov a otvára nové obchodné príležitosti  pre logistický priemysel. Výsledok: väčšie pokroky v rýchlosti, globálnom meradle, znižovaní nákladov a bezpečnosti” hovorí Sam George, viceprezident spoločnosti Azure IoT v spoločnosti Microsoft.

“Použitím platformy Luminate od spoločnosti Blue Yonder, DHL dokázala ponúknuť riešenie, ktoré je možné bez problémov implementovať do všetkých svojich distribučných centier prostredníctvom cloudovej aplikácie SaaS. V dobe, kedy je počas hlavnej sezóny nedostatok pracovnej sily na trhu práce, DHL dokáže využiť toto riešenie k rýchlemu zvýšeniu kapacity zdrojov a podpore pracovnej sily,” uviedol Girish Rishi, generálny riaditeľ spoločnosti Blue Yonder. “Tento projekt bol skutočnou spoluprácou všetkých zainteresovaných strán.”

Vďaka tejto spolupráci DHL Supply Chain, Microsoft a Blue Yonder kombinujú svoje silné stránky v zmluvnej logistike zameranej na zákazníka, bezpečnom cloud computingu v globálnom meradle a bezproblémovej integrácii komplexného dodávateľského reťazca s cieľom zlepšiť skladový manažment a plynulosť prevádzky pre širokú škálu zákazníkov v tomto odvetví.

Nová softvérová platforma je iba jednou súčasťou celofiremnej digitalizačnej stratégie DHL Supply Chain – ktorá zahŕňa použitie rôznych technológií, ako napríklad roboty, inteligentné operácie prostredníctvom nositeľných zariadení a dátových analýz – to hrá zásadnú úlohu pri uľahčovaní a urýchľovaní zavádzania nových technológií vo veľkom rozsahu.

Značky: