Laserový diaľkomer Bosch GLM 50-27 C je šikovná, odolná a pritom kompaktná pomôcka určená na pohodlné meranie so záznamom nameraných hodnôt.

Pracuje s červenou laserovou diódou a  meria vzdialenosti do 50 metrov s presnosťou ± 1,5 mm. Bez poškodenia vydrží pád z výšky 1,50 metra na betón a má certifikáciu IP65.

Klávesnica umožňuje ovládanie aj v pracovných rukaviciach. K dispozícii je meranie dĺžky, vodováha, ale aj vytyčovanie rovnakých vzdialeností, výpočet plochy a pod. Tiež je možné merať nepretržite so zobrazením veľkých číslic. Ak nie je možné displej zobraziť, napríklad pri meraní nad hlavou, poskytuje funkcia vibrácie spätnú väzbu o každom meraní.

GLM 50-27 C prenáša výsledky cez Bluetooth do aplikácie MeasureOn, kde je možné ich digitálne spracovať pomocou smartfónu. Dáta sa prenášajú do digitálnych meracích listov. Na jednej ploche je možné spojiť náčrtky jednotlivých miestností, namerané hodnoty, fotografie a poznámky.

Cena: 187,99 €

Zapožičal: Bosch

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.