Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Členovia Digitálnej koalície na dnešnom výročnom rokovaní vyhodnotili plnenie záväzkov, memorandum o vstupe podpísalo 16 nových subjektov zo súkromného, verejného či akademického sektora. Boli sme pritom. 

Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa dnes stretli na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave.

Hlavnými bodmi programu boli odpočet plnenia záväzkov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov, odovzdanie ocenení Digitálna jednotka 2019, ale aj odovzdanie ocenení najlepším školám, ktoré sa zapojili do testovania IT zručností IT Fitness Test 2019, či vyhlásenie víťazov celoslovenskej súťaže Networking Academy Games 2019.

Členov Digitálnej koalície a pozvaných hostí na pôde fakulty privítala dekanka FIIT STU Mária Bieliková, rokovania sa zúčastnili podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský, hostia z českej Digikoalice.cz, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dušan Matulay a viac ako 100 pozvaných zástupcov členských subjektov.

Členovia počas zasadnutia vyhodnotili plnenie záväzkov, s odpočtami plnenia vystúpili predstavitelia ministerstiev, ale aj zástupcovia firiem. Najaktívnejší členovia si z rúk R. Rašiho a M. Lelovského prevzali špeciálne ocenenia Digitálna jednotka 2019, laureátmi sa stali (v abecednom poradí):

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI)

CISCO Systems Slovakia

Datalan a.s.

IT Asociácia Slovenska

itStep Bratislava

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)

SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

SOŠ Ostrovského v Košiciach

Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky

SPŠE, Komenského 44, Košice

Stredná odborná škola technická Vráble

Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove

Súkromné gymnázium Banskobystrické

Tatrabanka a.s.

TREXIMA

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Digitálna koalícia má k dnešnému dňu 83 členov, ktorí spolu deklarovali 232 záväzkov k zlepšeniu digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska. Novými členmi koalície sa stali a svoje záväzky deklarovali:

SPy o.z.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Volis International, s.r.o.

DIGITAL PRO s.r.o.

Vĺčatá.sk

ITMG, s.r.o.

SmartBooks. a.s.

Future Media Production, s. r. o.

AFCEA Slovensko

ZŠ Laborecká 66, Humenné

Súkromná SOŠ Postupimská, Košice

Európska migračná agentúra

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského v B. Bystrici

APIS spol. s r.o.

Štátny pedagogický ústav

Technická akadémia Spišská Nová Ves

 „V roku 2019 sa nám podarilo uviesť do života Stratégiu digitálnej transformácie 2030, ktorá definuje konkrétne priority Slovenska v kontexte prebiehajúcej digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych trendov. Tiež sme zahájili Národný prieskum digitálnych a technických zručností, v ktorom sme sa zamerali na digitálne kompetencie zamestnancov malých a stredných podnikov, jeho výsledky budú známe v priebehu budúceho roka. Verím, že členovia Digitálnej koalície vo svojich aktivitách nepoľavia a som presvedčený, že len vďaka našej vzájomnej spolupráci a iniciatíve budeme lepšie pripravení na výzvy, ktoré nás v digitálnej dobe očakávajú,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši.

„Ministerstvo hospodárstva pripravilo a už rok gestoruje Akčný plán inteligentného priemyslu, v prvom polroku 2020 pripravíme a zverejníme správu o stave plnenia jednotlivých opatrení. Na základe výsledkov  do konca roka 2020 následne pripravíme aj revíziu a návrh aktualizácie Akčného plánu na obdobie 2021 – 2030. Členom Digitálnej koalície tiež ponúkame priestor na participáciu na podujatí Mladý tvorca,“ dodal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

 „Zmysel spoločných aktivít Digitálnej koalície potvrdzuje aktívny záujem jej členov a každý ich individuálny alebo spoločný úspech je ukážkou jej životaschopnosti. Teší ma, že aktivity členov nie sú len formálne a viaceré členské subjekty dnes môžeme pochváliť a oceniť ich výnimočne iniciatívny prístup. Význam Digitálnej koalície podčiarkuje aj fakt, že ju naďalej podporuje predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý stál pri jej zrode a rozbehu. Zároveň je dôležité, že aj s pomocou podpredsedu vlády sa nám podarilo formalizovať Digitálnu koalíciu do podoby združenia právnických osôb, vďaka čomu sa jej pôsobenie sprofesionalizuje a zefektívni,“ uzavrel prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda Výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský.

 

Značky: