Digitálna revolúcia prináša príležitosti v hodnote vyše 20 biliónov dolárov. Firmy ich nevyužívajú, zistil výskum Cisco

0

Digitálna revolúcia dnes ovplyvňuje celú ekonomiku.

V najbližších piatich rokoch zmiznú z trhu štyria z každých desiatich tradičných hráčov v každom odvetví. Naopak, nový silný globálny konkurent sa dnes môže zrodiť veľmi rýchlo a úplne zmeniť zaužívané pravidlá trhu. Spoločným znakom väčšiny dnes najoceňovanejších firiem je dôraz na využitie výhod, ktoré ponúkajú moderné informačné a komunikačné technológie. Tento trend sa bude v ére digitálnej ekonomiky naďalej posilňovať. Ukazujú to výsledky výskumu spoločnosti Cisco s názvom „Cesta k využitiu potenciálu digitálnej ekonomiky“.

Digitálna revolúcia podľa štúdie prinesie nový trhový potenciál v hodnote viac ako 20 biliónov amerických dolárov počas najbližších desiatich rokov. Až 71 percent z nich sa skrýva v šiestich hlavných odvetviach priemyslu – výrobe, finančných službách, ťažobnom priemysle, obchode, službách a zdravotníctve. Konkrétne v regióne východnej Európy a Spoločenstva nezávislých štátov nový potenciál predstavuje celkovo 722 miliárd dolárov, z toho 141 miliárd už počas najbližších troch rokov. Štúdia ale ukazuje aj to, že firmy v roku 2015 dokázali využiť len 20 % z tohto trhového potenciálu.

Výskum sa zameral na analýzu potenciálu v celkom 16 rôznych odvetviach priemyslu. Ukázal pritom, že len málo podnikateľov nasleduje nové dynamické šťuky ako sú „digitálne“ spoločnosti typu Airbnb, Booking alebo Uber, schopné zmeniť zabehnuté pomery na trhu. Využívajú tak len 20 percent potenciálu, ktorý zmena prinášaná digitálnou revolúciou ponúka. Skrýva sa v nových obchodných príležitostiach i v získaní zákazníkov menej dynamických firiem, ktoré sa nedokážu dostatočne rýchlo prispôsobiť novým podmienkam na trhu. Digitálna ekonomika zvyšuje tlak na efektivitu a rýchlosť rozhodovacích procesov, pretože ponuka sa musí omnoho pružnejšie prispôsobovať zmenám dopytu.

value1_web2016_3_nowat

Ukazuje sa, že digitálna revolúcia prináša najväčší potenciál firmám, ktoré sa neboja meniť svoje obchodné modely a prichádzať s riešeniami, ktoré v ich odvetví nie sú bežné. Výsledky štúdie jednoznačne odhaľujú, že spoločným znakom úspešných firiem v ére digitálnej revolúcie je intenzívne využívanie IT nielen pri výrobe vlastných výrobkov a služieb, ale aj pri ich doručovaní zákazníkovi. Nie je náhoda, že obchody mnohých hviezd súčasného biznisu sa odohrávajú takmer čisto vo virtuálnom svete jednotiek a núl. A tak najväčšia taxislužba sveta nepotrebuje ani jedno auto a najväčší ubytovací reťazec jedinú nehnuteľnosť. Efektívne nasadenie moderných technológií a prepojenie informačných a výrobných technológií im však umožňuje naplno využiť dostupné zdroje a vytvoriť obchodný model, prinášajúci zisk.

Čas uvedenia nového výrobku na trh rádovo v dňoch

Viac ako 70 percent obchodných príležitostí v digitálnej ekonomike sa nachádza v šiestich kľúčových odvetviach. Takmer 6,5 bilióna dolárov čaká na výrobné firmy, z toho 2,1 bilióna sa skrýva len vo zvýšení produktivity práce. Výroba, postavená na prepojení informačných a výrobných technológií môže lepšie plánovať prácu, vrátane nadväznosti jednotlivých procesov, minimalizovať výpadky a prestoje a samozrejme i nevyužité suroviny. Výrobným firmám môžu moderné technológie pomôcť aj rýchlejšie reagovať na meniaci sa dopyt, nálady zákazníkov a situáciu na trhu. Čas uvedenia výrobku na trh musí v ére digitálnej ekonomiky klesnúť z mesiacov či rokov na dni, maximálne týždne.

Kamenné obchody a obchodníci majú čo doháňať

Náročnejší zákazníci ponúkajú priestor na rast aj maloobchodníkom, ktorí dokážu zmenu prístupu včas rozpoznať a prispôsobiť jej svoj biznis. Informačné a komunikačné technológie totiž umožňujú zákazníkom priamo v obchode ponúknuť servis a podporu na omnoho vyššej úrovni ako doteraz. Pritom bez zapojenia IT do nákupného procesu budú kamenné obchody stále ťažšie konkurovať on-line súperom. Vďaka rozvoju smartfónov sú dnes zákazníci zvyknutí hľadať si informácie na internete a často pritom hneď aj nakúpia.

Šancou pre kamenné obchody je ponúknuť zákazníkom presne také informácie, ktoré hľadajú a presne v ten čas, keď ich práve potrebujú. Zlepšenie komunikácie so zákazníkmi a väčšia efektivita pracovnej sily tak vďaka využitiu digitálnych technológií môže obchodníkom už do dvoch rokov priniesť 285 miliárd dolárov. Štúdia „Cesta k využitiu potenciálu digitálnej ekonomiky“ však rovnako zistila, že obchodníci zatiaľ dokázali využiť len 15 percent z celkového trhového potenciálu vo výške 2,8 bilióna dolárov. Zdá sa, že priestor pre ďalšie „Alibaby“ je skutočne veľký.

Viac ako 5 biliónov v bezpečnosti

Éra digitálnej ekonomiky a väčšej závislosti na informačných technológiách však stavia do centra pozornosti aj otázku kybernetickej bezpečnosti. Úspešný kybernetický útok môže dnes výrazne až fatálne ohroziť trhovú pozíciu spoločnosti. Práve vo vývoji nových nástrojov a príprave stratégií obrany proti kybernetickým hrozbám sa podľa výsledkov štúdie skrýva v nasledujúcom desaťročí potenciál vo výške 5,3 bilióna dolárov. Takmer 70 percent z tohto potenciálu sa skrýva v schopnosti firiem integrovať kybernetickú bezpečnosť do svojich obchodných procesov a jej využitia na podporu rýchlejšej implementácie nových technológií a rastu.

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár