Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovensko dlhodobo bojuje s nedostatkom odborníkov v technických a prírodovedných smeroch, no napriek tomu prichádzame o talenty. V diskusii za okrúhly stolom pod vedením IT Asociácie Slovenska a spoločnosti Microsoft sa preto zišli zástupcovia štátneho, komerčného a neziskového sektora, aby spoločne dospeli k odporúčaniam a krokom, ktoré by tento nepriaznivý trend na trhu práce zvrátili.

 Podľa prieskumu spoločnosti Microsoft si vie viac ako 45 % dievčat na slovenských základných školách predstaviť kariéru vo vede a technike, chýba im však podpora najbližšieho okolia – najmä od rodiny a učiteľov. Podľa zistení dievčatá strácajú záujem o technické odbory okolo 12 roku a ženy sú vo vede a technológiách stále v menšine. Diskusia za okrúhlym stolom sa preto venovala nielen otázkam zvyšovania podielu výučby digitálnych zručností, ale aj väčšej podpore dievčat a mladých žien v štúdiu vedy a techniky .

Tieto dve oblasti sú považované za rozhodujúce pri riešení nedostatku odborníkov na trhu práce, ktorému už dnes chýba viac ako 13 000 IT špecialistov a v budúcnosti toto číslo ďalej porastie. Podľa odhadov Európskej komisie si bude v roku 2020 až 90 % pracovných miest vyžadovať určitý stupeň digitálnych zručností, pričom týkať sa to bude všetkých odvetví hospodárstva, nielen IT odborov. Rozvoj digitálnych zručností má preto pomôcť mladým ľuďom uspieť a byť konkurencieschopnými na trhu práce, čo zároveň pozitívne ovplyvní aj ekonomiku.

Úroveň digitálnych zručností a vedomostí obyvateľstva pravidelne testuje IT Fitness Test IT Asociácie Slovenska, ktorý aj v roku 2017 overil schopnosť účastníkov a predovšetkým študentov na základných a stredných školách pracovať s počítačom, skúmal vedomosti o internete, sociálnych sieťach, online bezpečnosti či online marketingu. Úspešnosť Slovákov nad 15 rokov v ňom oproti roku 2015 klesla v priemere až o 3 %. Ani štúdium informatických odborov sa neteší takému záujmu, aký si žiada budúcnosť, v ktorej sa rola informačných a komunikačných technológií budú naďalej zvyšovať. ,,Tento trend ma ako zástupcu IT sektora neteší. Bez toho, aby sme ovládali informačné technológie sa nebude dariť krajine, firmám ani jednotlivcom. Čo sa týka informatických povolaní, obavy, ktoré z nich majú mladí ľudia a predovšetkým dievčatá, sú neopodstatnené. IT ponúka široké spektrum pozícií, v ktorých sú ženy veľmi úspešné. A zamestnávatelia ponúkajú nielen zaujímavú prácu, slušné platy a dlhodobú stabilitu, ale postupne čoraz viac aj možnosti ako práca z domu alebo čiastočné úväzky.“ zdôraznil Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska.

Príkladom takejto spolupráce je projekt spoločnosti Microsoft s neziskovou organizáciou Aj Ty v IT Akadémia programovania či workshopy DigiGirlz, ktorých bránami prešlo už 380 stredoškoláčok. ,,Digitálne zručnosti sa snažíme rozvíjať aj v našom Študentskom trénerskom centre, v rámci súťaže KODU Cup či počas podujatia Hodina kódu. Nie je však naším cieľom, aby sme z každého vychovali programátora, ale chceme mladým poskytnúť príležitosť rozvíjať si logické myslenie, kreativitu, predstavivosť a schopnosť nachádzať riešenia, čím sa zvyšujú ich šance na úspešnú kariéru,“ dodala Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva, Microsoft Slovensko.

 

 

Značky: