Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tento rok bola divízia DHL Supply Chain certifikovaná ako “Najlepší zamestnávateľ” v Španielsku, Portugalsku, Holandsku, Veľkej Británii, Kanade, USA, Brazílii a Číne. DHL Supply Chain ocenená Top Employers Institute už tretí rok za sebou. Popri Stratégii zameranej na talenty (Talent Strategy), DHL taktiež získala vysoké hodnotenie v oblastiach Leadership Development (Rozvoj Líderstva), Career & Succession Management (Riadenie kariéry a nasledovníctva) a Learning & Development (Vzdelávanie a rozvoj)

Tretí rok po sebe bola divízia DHL Supply Chain, svetový líder v zmluvnej logistike a súčasť skupiny Deutsche Post DHL Group, opäť uznaná ako „Najlepší zamestnávateľ“ na medzinárodnej scéne. Tento rok získala divízia DHL Supply Chain tiež uznanie za svoju pozoruhodnú politiku v oblasti ľudských zdrojov v ôsmich krajinách – vrátane Španielska, Portugalska, Holandska, Veľkej Británie, USA, Brazílie a Číny. Tieto trhy spoločne predstavujú približne 60% celkovej pracovnej sily divízie. “Potešilo nás, že sme tretí rok po sebe hodnotení ako Najlepší zamestnávateľ. Tento certifikát dokazuje, že sa naše úsilie o vytvorenie trvalo udržateľnej HR stratégie v rámci DHL Supply Chain vypláca”, povedal Rob Rosenberg, manažér pre ľudské zdroje v DHL Supply Chain. “Kľúčom k poskytovaniu optimalizovaných riešení pre zákazníkov je motivovaná a dobre vyškolená pracovná sila, obzvlášť v oblasti zmluvnej logistiky. Práve preto uplatňujeme pri prilákaní a udržaní zamestnancov proaktívny a viacvrstvový prístup. Tento prístup sa ukazuje ako úspešný, dokazuje to aj táto obnovená certifikácia udelená inštitútom Top Employers Institute.“

Top Employers Institute ocenil za posledných viac než 25 rokov zamestnávateľov z celého sveta, ktorí vytvárajú pre svojich zamestnancov vynikajúce pracovné podmienky. Certifikácia je založená na komlexnom audite ľudských procesov a zahŕňa viac než 600 aspektov ľudských zdrojov. Divízia DHL Supply Chain bola obzvlášť vyzdvihovaná pre svoj prístup v oblasti Talent Strategy (stratégia zameraná na talenty), Leadership Development (Rozvoj líderstva) Career & Succession Management (Riadenie kariéry a nasledovníctva) a Learning & Development (Vzdelávanie a rozvoj). Certifikačný proces pozostáva z rozsiahleho prieskumu HR procedúr (tzv. HR Best Practice) vrátane auditu tretej strany.

DHL Supply Chain ponúka niekoľko programov zameraných na kariérny rozvoj a osobný rozvoj. Interný certifikačný tréningový program CSCS (Certified Supply Chain Specialist) ponúka zamestnancom možnosť rozšíriť ich znalosti vo všetkých oblastiach operácií dodávateľského reťazca – od transportu a skladovania až po predaj a financie. Programy, ako sú Global Volunteer Day (Svetový deň dobrovoľníctva) a viaceré iniciatívy v rámci GoHelp dávajú zamestnancom príležitosť zaviesť do praxe kľúčové zásady sociálnej zodpovednosti presadzované spoločnosťou DHL – podporovať komunitu, chrániť životné prostredie a podporovať vzdelávanie.

Značky: