V našom článku sme upozorňovali, že ak ste podnikateľ, alebo e-shop, máte povinnosť zabezpečovať ekologickú likvidáciu odpadu.

Výrazne vám túto agendu uľahčí organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá všetko potrebné zabezpečí za vás. Je však nevyhnutné, mať s takouto organizáciou dohodu. Rovnako, ak takúto dohodu máte a chceli by ste organizáciu zmeniť, môžete tak urobiť raz za dva roky.

Dnes je posledný deň, kedy môžete takúto zmluvu s organizáciou vypovedať. Viac informácií získate aj na tejto stránke.

Zdroj: SEWA

Značky: