Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zlepšujeme elektronické služby štátu pre občanov a podnikateľov. Vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová do parlamentu predložila návrh novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ITVS), ktorá ruší poplatok za navýšenie kapacity elektronickej schránky, znižuje byrokratickú záťaž a posilňuje kybernetickú bezpečnosť informačných technológií.

Poslanci Národnej rady SR posunuli návrh novely zákona do druhého čítania, hlasovalo za to 97 zo 142 prítomných poslancov. Parlament tiež rokoval o novele zákona o podpore regionálneho rozvoja z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Na tejto schôdzi parlamentu sú desiatky zákonov, ktoré majú mizivú šancu na schválenie a tí, ktorí ich predkladajú, ich berú len ako súčasť šialene prepálenej predvolebnej kampane. Preto som veľmi rada, že v tom chaose, v ktorom sa teraz zmieta Národná rada, prechádzajú aj zákony, ktoré prinášajú skutočne užitočné riešenia pre ľudí,“ zdôraznila Remišová.

Novela zákona o ITVS prináša viaceré zlepšenia a ďalšie škrtanie zbytočnej  byrokracie. „Pokračujeme v zlepšovaní elektronických služieb štátu, aby boli užitočné a ľahko prístupné pre občanov. Touto novelou sa zároveň upravuje zákon o e-Governmente, rušíme ňou napríklad zbytočný poplatok za navýšenie kapacity elektronickej schránky na portáli Slovensko.sk, ktorý zaviedli bývalé vlády. Doteraz museli občania platiť pri zvýšení kapacity schránky 10 eur ročne za 1 GB, čo z tejto schránky robilo jeden z najdrahších e-mailov na svete. Týkalo sa to napríklad advokátov, ktorí musia povinne elektronicky komunikovať so súdmi. Tento absurdný poplatok, ktorý zostal po bývalých vládach, rušíme,“ povedala vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Okrem toho novela zákona č. 95/2019 zjednocuje a upravuje postup pri riešení a nahlasovaní incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pre všetky orgány verejnej správy sa vďaka novele upresnia a sprehľadnia povinnosti a zavedú sa pravidlá s dôrazom na prevenciu pred vznikom kybernetických incidentov.

Novela ďalej zavádza pre štátne inštitúcie povinnosť používať jednotný dizajn pre webové sídla a tiež povinný postup pri elektronizácii služieb. Po novom na vytváranie mobilných aplikácií pri určených inštitúciách bude dohliadať ministerstvo informatizácie. Novela zákona o ITVS tiež uľahčí digitalizáciu životných situácií tým, že ukladá úradom (ministerstvám, Generálnej prokuratúre SR, NKÚ, zdravotným poisťovniam a pod.) povinnosť vzájomne si poskytovať súčinnosť a lepšie spolupracovať. Ministerstvo informatizácie bude proces medzirezortnej spolupráce pri životných situáciách usmerňovať a koordinovať. Parlament dnes takisto posunul do druhého čítania novelu zákona č.  539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorá zjednocuje pravidlá pri poskytovaní štátnych dotácií a eurofondov tak, aby regióny strategicky plánovali svoje investičné priority bez ohľadu na to, či budú financované z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu. Hlasovalo za to 113 zo 135 prítomných poslancov. 

Značky: